Oferujemy usługi generalnego wykonawstwa przy projektach budowlanych i modernizacyjnych, w których podstawowym wymogiem jest rozwój infrastruktury technicznej. Gdy jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie projektu od początku do końca, planujemy go i realizujemy, a także dostarczamy wszystkie odpowiednie systemy inżynieryjne. Jeśli jeden dostawca jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty projektu, klient ma pewność, że dostarczony projekt, jego kompatybilność i ostateczna instalacja będą bez zarzutu.

Mamy wyjątkowo bogate doświadczenie w świadczeniu usług generalnego wykonawstwa i zarządzaniu zarówno podwykonawcami, jak i firmami niezależnymi. Wszyscy nasi kierownicy kontraktów posiadają uprawnienia niezbędne do zarządzania pracami w sektorze budowlanym, wykonywania specjalnych robót budowlanych i prowadzenia nadzoru technicznego. Dzięki temu prowadzą oni skutecznie projekty we wszystkich dziedzinach, w tym w budownictwie prywatnym i publicznym, przemyśle, produkcji i energetyce.

Gdy jesteśmy odpowiedzialni za generalne wykonawstwo projektu, dokładnie analizujemy potrzeby klienta, wykonujemy wstępne prace projektowe i uzyskujemy niezbędne pozwolenia na pracę. Po udanej budowie i instalacji, przekazujemy projekt klientowi i instytucjom nadzoru. W okresie gwarancyjnym przeprowadzamy obsługę techniczną budynków.