FIMA wraz ze swoimi partnerami zainstalowała pierwszy w regionie oparty na mikroprocesorach system kontroli ruchu kolejowego.

Nasi partnerzy

Opinie klientów

 • "Ekspertom FIMA bez wątpienia można powierzyć instalację złożonych systemów inżynieryjnych."
   

  Michail Lipkin, Dyrektor UAB Vitras-S.
 • "FIMA okazała się być niezawodnym partnerem, który jest w stanie wykonywać niestandardowe zamówienia, zarządzać złożonymi projektami i skutecznie wprowadzać je w życie.”

   

  Kęstutis Andriūnas, Menedżer Projektu w Dziale Automatyzacji, Łączności i Zasilania w Oddziale Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi w Departamencie Inwestycji Dyrekcji Infrastruktury Drogowej Kolei Litewskich.

Kontakt z nami

 • Rozwiązania dla sektora kolejowego

  Posiadamy 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i instalowania rozwiązań dla kolei. W regionie bałtyckim posiadamy wiodącą pozycję w dostarczaniu i integrowaniu rozwiązań z zakresu modernizacji systemów sterowania ruchem pociągów. Nie przekłada to się na zaprzestanie prac nad nowymi rozwiązaniami, gdyż stale kładziemy nacisk na poszukiwanie oraz wdrażanie innowacyjnych pomysłów.

  Jesteśmy jedyną firmą w regionie bałtyckim posiadającą tak bogate doświadczenie w zakresie instalacji systemów inżynierskich w sektorze kolejowym. Wśród wdrażanych przez nas rozwiązań, można wymienić systemy kontroli ruchu, infrastruktury dostarczania energii, telekomunikacji, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i systemów informacji dla pasażerów. Tym co nas wyróżnia, jest zdolność integrowania istniejących systemów z nowymi mikroprocesorowymi systemami kontroli. Dzięki naszej pracy zapewniamy wysokie standardy bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz ułatwiamy pracę pracownikom obsługi kolei.

  W zakresie infrastruktury kolejowej FIMA współpracuje z największymi międzynarodowymi firmami, oferującymi najlepsze w tej branży produkty. Nasi pracownicy to certyfikowani eksperci w dziedzinie projektowania i instalacji systemów kolejowych.

  Więcej informacji: broszura "Rozwiązania dla sektora kolejowego".

 • Sieć trakcyjna

  Sieć trakcyjna

  Zrealizowaliśmy projekty elektryfikacji linii kolejowej dbając o wszystkie etapy robót związanych z siecią trakcyjną: od projektowania po montaż konstrukcji metalowych ze wspornikami i zawieszenie miedzianych przewodów jezdnych. Do zawieszenia liny nośnej oraz przewodów jezdnych wykorzystywaliśmy własny sprzęt, który z powodzeniem może być stosowany na liniach o rosyjskim rozstawie szyn, jak i na liniach normalnotorowych.

 • Systemy centralizacji kontroli ruchu

  Systemy centralizacji kontroli ruchu

  Integrujemy ze sobą systemy centralizacji poszczególnych stacji kolejowych, tworząc w ten sposób jednolity system centralizacji kontroli ruchu i tym samym jeden punkt zarządzania. System centralizacji kontroli ruchu pozwala na automatyczne blokowanie linii kolejowej i jej sprawną synchronizację.

  Połączenie systemów centralizacji pojedynczych stacji w jeden system sterowania ruchem i utworzenie jednego stanowiska sterowania, pozwala zredukować koszty, rozwiązać problemy organizacji ruchu i zapewnić bardziej opłacalne wykorzystanie infrastruktury kolejowej.

 • Systemy synchronizujące punkty i sygnały

  Systemy synchronizujące punkty i sygnały

  Oferujemy projektowanie i montaż systemów synchronizacyjnych opartych na przekaźnikach, przekaźnikach i blokadach, przekaźnikach i mikroprocesorach oraz samych mikroprocesorach. Z jednego miejsca pozwalają one na kontrolę i monitoring stanu punktów, sygnalizacji i położenia taboru, uniemożliwiając dzięki temu wystąpienie błędu ludzkiego w organizacji ruchu kolejowego. Stosujemy bezpieczne, przetestowane i certyfikowane rozwiązania techniczne, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

  Budowa lub rozbudowa systemów, może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów zarządzania ruchem kolejowym, zwiększenia bezpieczeństwa, uproszczenia kontroli ruchu i znaczącego zwiększenia prędkości pociągów i natężenia ruchu kolejowego.

  Wszystkie wdrażane przez nas systemy zostały przetestowane i uzyskały stosowne certyfikaty. Mikroprocesorowe systemy synchronizujące spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa (poziom SIL 4) w ramach klasyfikacji CENELEC (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki) i w razie wystąpienia awarii są zgodne z obowiązującą regułą bezpieczeństwa.

 • Systemy automatycznej i półautomatycznej blokady liniowej

  Systemy automatycznej i półautomatycznej blokady liniowej

  Oferujemy projektowanie i montaż systemów synchronizacyjnych opartych na przekaźnikach, przekaźnikach i blokadach, przekaźnikach i mikroprocesorach oraz samych mikroprocesorach. Systemy te regulują ruch kolejowy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą stacjami w oparciu o informacje przekazywane przez torowe czujniki obecności pociągu oraz znajdujące się między stacjami urządzenia kolejowej sygnalizacji świetlnej.

  Samoczynna blokada liniowa pozwala na większe natężenie ruchu kolejowego, jak również bezpieczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie sieci trakcyjnej. Za pomocą tego systemu możemy zwiększyć przepustowość kolei o 25 procent, co eliminuje potrzebę budowy drugiej linii pomiędzy stacjami. System samoczynnej blokady liniowej opartej na mikroprocesorach, ze sprzętem centralnego sterowania, może wpłynąć na zmniejszenie kosztów utrzymania nawet o 60 procent.

  W celu sprawdzenia obecności pociągu na torach, możemy zastosować obwody torowe lub liczniki osi. Oferujemy także montaż ciągłej automatycznej sygnalizacji pociągu (ALSN) lub urządzeń Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).
   

 • Systemy sygnalizacyjne na przejazdach kolejowych

  Systemy sygnalizacyjne na przejazdach kolejowych

  Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na przejściach kolejowych gwarantują dostarczane i instalowane przez FIMA systemy sygnalizacji, oparte na przekaźnikach i mikroprocesorach, ostrzegające kierowców o nadjeżdżającym pociągu. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa instalujemy na przejazdach kolejowych samoczynne lub półsamoczynne blokady lub bariery. System sygnalizacji na przejeździe kolejowym może działać samodzielnie lub być zintegrowany z systemem kontroli ruchu.

  Umieszczenie systemów sygnalizacji na przejazdach, gdzie przecinają się tory i drogi, znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku.

 • Automatyczne systemy sterowania lokomotywami

  Automatyczne systemy sterowania lokomotywami

  Umieszczone w lokomotywie elektromechaniczne, automatyczne systemy sygnalizacji wymieniamy na systemy elektroniczne. Wszystkie urządzania systemu ERTMS montujemy zgodne z dotyczącymi kolei normami Unii Europejskiej.

  Te najnowocześniejsze systemy pozwalają obniżyć koszty funkcjonowania oraz zwiększyć wydajność sieci trakcyjnej i skrócić czas hamowania. Umożliwiają zarządzanie parametrami niezbędnymi dla bezpiecznego sterowania ruchem pociągów i upraszczają cały proces, dostarczając szczegółowych informacji o działaniach kierowcy i funkcjonowaniu mechanizmów.

 • Automatyczne systemy sterowania taborem kolejowym

  Automatyczne systemy sterowania taborem kolejowym

  Oferujemy nowoczesne systemy służące wykrywaniu zagrzanych łożysk, zablokowanych kół i wad osiowania kół powstałych podczas jazdy taboru kolejowego. Zainstalowany system może sprawdzić zagrzane łożyska lokomotywy i wagonów kiedy te są w ruchu, a system wykrywania wad osiowania taboru kolejowego sprawdza w tym czasie osiowanie taboru.

  Instalacja tych systemów przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania taboru i infrastruktury kolejowej, wpływa na zmniejszenie liczby wypadków kolejowych i powstałych szkód w infrastrukturze kolejowej.

 • Elektryczne ogrzewanie rozjazdów

  Elektryczne ogrzewanie rozjazdów

  W odpowiedzi na potrzeby sektora kolejowego oferujemy, zaprojektowany i wykonany przez naszych specjalistów system elektrycznego ogrzewania rozjazdów. System, który jest specjalnie dostosowany do specyfikacji i wymogów klienta, został przetestowany i otrzymał certyfikat litewskiego Centrum Certyfikacji Produktów Elektrotechnicznych (EGSC). W ostatnim dziesięcioleciu FIMA zainstalowała elektryczne ogrzewanie na ponad 300 rozjazdach.

  Zainstalowany przez nas system zapewnia nieprzerwane i bezpieczne działanie kolei nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych. Elektryczne ogrzewanie rozjazdów włącza się automatycznie, po otrzymaniu stosownych danych z centrum meteorologicznego i czujników temperatury przy torach.

 • Systemy liczników osiowych

  Systemy liczników osiowych

  W zmodernizowanych oraz w nowych systemach kolejowych ze scentralizowaną kontrolą ruchu
  FIMA może zainstalować bezpieczne i niezawodne systemy liczników osiowych i indukcyjne czujniki prędkości koła, tak aby kontrolować przepustowość danej linii. System ten może być używany zarówno do sterowania przepustowością stacji, jak i umieszczonej pomiędzy nimi linii.

 • Systemy głośnikowe i systemy ostrzegawcze

  Systemy głośnikowe i systemy ostrzegawcze

  FIMA buduje systemy nagłośnieniowe na dworcach, stacjach techniczno-postojowych i na peronach, które umożliwiają manualne, jak i automatyczne przekazywanie komunikatów na stacji lub w jej okolicy. Ogłoszenia przesyłane są za pośrednictwem panelu łączności, przez osobę dyżurną lub poprzez specjalne urządzenia automatycznie generujące komunikaty. Zainstalowane na stacji głośniki przekazują instrukcje dotyczące ruchu pociągów i manewrów, a także pomagają pracownikom zatrudnionym na stacji techniczno-postojowej w kontaktowaniu się z kierownikiem stacji.

  Podczas instalacji systemów łączności, wymieniamy systemy analogowe na nowoczesne systemy korzystające z łącznic cyfrowych i światłowodów.
  Obniżamy dzięki temu koszty funkcjonowania i upraszczamy ogólną kontrolę systemu.

Powrót do początku