FIMA wdrożyła całość infrastruktury pierwszego na Litwie laboratorium badań nad chorobami ludzkimi zgodnego z wymogami trzeciego poziomu bezpieczeństwa biologicznego (BSL3).

Nasi partnerzy

Opinie klientów

 • "Specjaliści FIMA wykonali swoją pracę profesjonalnie i terminowo. Wszystkie zadania zostały zrealizowane na najwyższym poziomie jakości. Jest to, której bez wątpienia można powierzyć instalację podobnych systemów."

   

  Vladas Damulevičius, Przewodniczący Rady Miasta Szawle
 • "Eksperci FIMA wykazali się wysokim poziomem kompetencji podczas realizacji planu jednolitego i spójnego systemu bezpieczeństwa szpitala."

   

  Regina Adamonienė, inżynier w szpitalu psychiatrycznym w Rakiszkach
 • "Specjaliści FIMA zawsze szybko reagują na zgłaszane przez nas problemy techniczne, a instalowane przez firmę systemy są niezawodne i łatwe w obsłudze."

   

  Gintaras Radavičius, Dyrektor Generalny Pramogų sala
 • "Realizacja tego złożonego projektu wymagała poradzenia sobie z wieloma wyzwaniami technologicznymi, z którymi specjaliści FIMA doskonale sobie poradzili."
   

  Romualdas Brusokas, Dyrektor Laboratorium Narodowej Służby Zdrowia

Kontakt z nami

 • Rozwiązania branżowe

  FIMA jest firmą nakierowaną na rozwój, która nieustannie dąży do rozszerzenia zakresu swojej działalności. Prowadząc działalność na różnorodnych rynkach, swoją ofertę kierujemy zarówno do wszystkich sektorów gospodarki, proponując uniwersalne systemy bezpieczeństwa, łączności czy zasilania oraz do konkretnej branży oferując rozwiązania ściśle dopasowane do jej specyficznych potrzeb.

  Posiadamy bogate i szerokie doświadczenie w budowaniu i integracji infrastruktury technicznej z różnego zakresu. Wśród realizowanych przez nas zadań można przykładowo wymienić: wdrażanie systemów komunikacji wykorzystywanych podczas wydarzeń sportowych, instalacja infrastruktury laboratoryjnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa biologicznego oraz tzw. czystych pomieszczeń (clean rooms) czy w budowa systemów oświetlenia lotnisk i systemów obsługi bagażu.

 • Systemy oświetlenia lotnisk

  Systemy oświetlenia lotnisk

  Oferujemy systemy oświetlenia lotnisk spełniające rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Nasz system dzięki informowaniu pilotów, poprzez komunikaty wizualne w nocy lub podczas niskiej widoczności, zapewnia bezpieczne lądowanie czy manewrowanie na pasie startowym, drodze kołowania i innych części portu lotniczego. Oferujemy instalację całościowych rozwiązań w zakresie oświetlenia lotnisk, obejmujących różnego typy oświetlenia, zasilanie, kontrolę zasilania i rozdział energii, jak również urządzenia do przetwarzania, przechowywania i wyświetlania danych.

  Systemy takie instalowaliśmy już w wielu portach lotniczych, dzięki czemu możemy zagwarantować ich sprawne wdrożenie. Potrafimy tak zorganizować prace instalacyjne, aby dostosować je do napiętego harmonogramu lotniska i nie utrudniać jego funkcjonowania.

 • Systemy obsługi bagażu

  Systemy obsługi bagażu

  Portom lotniczym oferujemy systemy obsługi bagażu, umożliwiające automatyczny i szybki transport bagażu z odprawy do stref załadunku. Bagaż bezpiecznie przesuwa się na ruchomym przenośniku i jednocześnie jest on kontrolowany, poprzez prześwietlanie przez skanery rentgenowskie.

  Nowoczesny system obsługi bagażu bardzo dobrze sprawdza się w sytuacji, kiedy lotnisko obsługuje kilka lotów jednocześnie, co wymaga sprawnego przetransportowania wszystkich bagaży. Wówczas system automatycznie wybiera odpowiednią dla bagażu trasę i tym samym umożliwia obsłużenie większej liczby lotów przez lotnisko.

  Systemy obsługi bagażu znajdują również zastosowanie w dużych sortowniach pocztowych, usprawniając proces obsługi przesyłek.

  FIMA działa we współpracy z firmą SRK Baggage Handling Systems.

 • Systemy ostrzegania i powiadamiania

  Systemy ostrzegania i powiadamiania

  W swojej ofercie FIMA posiada systemy ostrzegania i powiadamiania, służące do przekazywania mieszkańcom danego terenu lub pracownikom zakładów przemysłowych, informacji o zagrożeniach lub zbliżającej się katastrofie. Systemy te mogą również przekazywać komunikaty i instrukcje dotyczące zachowania w razie wystąpienia zagrożeń.

  Rozmieszczenie elektronicznych syren, które zdolne są do przekazywania nadawanych na żywo komunikatów ostrzegawczych lub odtwarzania tych wcześniej nagranych, poprzedza staranna analiza potrzeb klienta. Lokalizacje, w których zostają zamontowane syreny, wybieramy bardzo starannie, biorąc pod uwagę poziom hałasu, ukształtowanie terenu, wysokość budynków, powierzchnię zabudowy itp. Oferujemy również instalację wysoce niezawodnej infrastruktury łączności oraz centrum sterowania syrenami alarmowymi. Centrum wyposażone jest w oprogramowanie pokazujące dokładne rozmieszczenie syren, które umożliwia operatorowi wybór syren, które mają zostać włączone oraz rodzaj nadawanego przez nie sygnału alarmowego. System zapewnia również informację zwrotną na temat przebiegu transmisji i w razie powstałej awarii natychmiast o niej powiadamia.

  Działamy we współpracy z producentami takimi jak Platan i HSS Engineering.

 • Infrastruktura pomieszczeń czystych

  Infrastruktura pomieszczeń czystych

  Jako generalny wykonawca projektujemy, instalujemy oraz certyfikujemy infrastrukturę tzw. pomieszczeń czystych (clean room) zgodnie z wymaganiami wszystkich poziomów bezpieczeństwa biologicznego. Opracowujemy rozwiązanie architektoniczne, montujemy wszystkie niezbędne systemy inżynieryjne i elektroniczne, systemy filtracji, monitorowania i sterowania przepływem powietrza oraz wiele innych dodatkowych rozwiązań. Projekty dotyczące czystych pomieszczeń (clean room) są wdrażane zgodzie z normami LST EN 14644 oraz ISO 14644 i spełniają wszelkie standardy budowlane, normy higieny, bezpieczeństwa i ochrony.

  Bez względu na to, czy rozwiązanie dotyczy laboratoriów badawczych, producentów żywności czy placówek służby zdrowia, FIMA budując czyste pomieszczenia, zawsze bierze pod uwagę charakter działalności klienta, rodzaj przeprowadzanych tam testów i badań, posiadane instrumenty badawcze i laboratoryjne oraz maszyny produkcyjne, które klient posiada lub zamierza nabyć.

  Wdrażane przez nas rozwiązania dotyczące pomieszczeń czystych, składają się z systemów pomocniczych oraz wyposażenia laboratoryjnego, które razem tworzą jeden, połączony system. Taka integracja zapewnia bezpieczeństwo pracowników oraz stwarza idealne warunki środowiskowe do przeprowadzania badań.

 • Laboratoryjna aparatura pomiarowa

  Laboratoryjna aparatura pomiarowa

  FIMA dostarcza zaawansowany technicznie i bardzo precyzyjny sprzęt laboratoryjny na potrzeby rozmaitych dziedzin naukowych. W naszej ofercie znajdują się urządzenia ultradźwiękowe i narzędzia do precyzyjnego cięcia, polerowania i ścierania oraz do tomografii komputerowej. Zajmujemy się również instalacją sprzętu, organizacją szkoleń, jak również zapewniamy gwarancyjną i pogwarancyjną opiekę techniczno-serwisową.

  Współpracujemy z takimi producentami jak Loadpoint, Lapmaster, Rayscan czy Tecscan. 

 • Systemy informacyjne dla imprez sportowych

  Systemy informacyjne dla imprez sportowych

  Wielu klientom FIMA dostarcza rozwiązań, które wykorzystywane są podczas wydarzeń i imprez sportowych. Realizowane przez nas projekty przeprowadzaliśmy na potrzeby hal widowiskowych i sportowych, zarządzających stadionami, organizatorów zawodów, federacji różnych dyscyplin sportu oraz klubów sportowych.

  Zapewniamy instalację i obsługę techniczną, spełniających wymogi FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki) systemów informacji o zawodach sportowych, w tym specjalnych wyświetlaczy LED i wszelkich urządzeń pomocniczych, takich jak 24-sekundowe zegary czasu rozgrywania piłki, tablice wyników czy urządzenia sterujące wyświetlaczami.

  Nasza oferta obejmuje systemy wspomagające organizację i zarządzanie zawodami lekkoatletycznymi, jak również urządzenia do pomiaru wysokości i odległości, aparaty fotografujące przekroczenie linii mety, tablice wyników oraz niezbędne do ich obsługi oprogramowanie.

  W celu efektywnego przeprowadzania i zarządzania wydarzeniami sportowymi, na potrzeby zawodów opartych na czasie ukończenia lub przebytej odległości, jak kolarstwo torowe, kolarstwo BMX, wyścigi gokartów, wyścigi konne oraz wioślarstwo instalujemy systemy pomiaru czasu fotografowania linii mety.
  Oferujemy również wyspecjalizowane wyświetlacze diodowe przydatne podczas meczy koszykówki, piłki nożnej, sztuk walki, siatkówki, piłki ręcznej czy sztuk walki.

  Naszymi partnerami w tej dziedzinie są firmy Stramatel, Timetronics i Tag-Heuer.  

 • Systemy przyzywowe

  Systemy przyzywowe

  Na potrzeby placówek opieki zdrowotnej i instytucji opieki pielęgniarskiej, FIMA oferuje systemy przywoływania. Składają się one z przycisków lub ekranów dotykowych zainstalowanych przy łóżkach pacjentów, pozwalających zaalarmować dyżurny personel medyczny. System wysyła powiadomienia na specjalne urządzenia przenośne, alarmując personel niezależnie od miejsca, w którym ten akurat się znajduje.

  FIMA może dokonać integracji systemu przywoływania, ze sprzętem medycznym służącym do monitorowania stanu zdrowia poważnie chorych pacjentów. Gdy monitorowane parametry pacjenta osiągają poziom krytyczny, dyżurujący pracownik personelu medycznego automatycznie otrzymuje stosowne powiadomienie.

  System wszystkie wezwania rejestruje w raportach, co umożliwia zbieranie danych, które są istotne z punktu widzenia analizy efektywności oraz oceny szybkości i skuteczności podejmowanych przez personel medyczny decyzji. System ten może być również wykorzystany do monitorowania oraz zarządzania zajętymi łóżkami, jak również do pomocny w świadczeniu dodatkowych usług dla pacjentów, w tym dostarczania posiłków.

  Współpracujemy w tym zakresie z firmą Alfamax.  

 • Terminale informacyjne

  Terminale informacyjne

  FIMA dostarcza oraz instaluje wewnątrz oraz na zewnątrz budynków terminale informacyjne, wspierające obsługi i przekazywanie komunikatów klientom w miejscach takich jak: lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, urzędy, biura sprzedaży biletów i centra handlowe. Terminale te możemy wyposażyć m.in. w głośniki, słuchawki, drukarki, karty, czytniki monet i banknotów oraz urządzenia do wymiany walut. Poprzez umożliwienie szybkiego dostępu do informacji, wydruku biletów, przeglądania map czy dokonywania płatności i rejestracji, nowoczesne terminale informacyjne pozwalają na zaoszczędzenie czasu ich właścicielom oraz jego klientom. Oferujemy także oprogramowanie do zdalnego zarządzania, monitorowania oraz kontrolowania terminali.
  Dzięki proponowanym przez FIMĘ standardowym oraz niestandardowym urządzeniom peryferyjnym, możliwe jest łatwe rozszerzenie funkcjonalności terminali i dostosowanie ich do potrzeb klienta. Terminale budujemy zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez klienta , tak aby spełniały jego indywidualne wymagania.

 • Systemy zegarowe

  Systemy zegarowe

  W sektorach transportowym, telekomunikacji, sieci teleinformatycznych i energetycznym FIMA zapewnia niezawodne i w najwyższym stopniu precyzyjne systemy zegarowe szwajcarskich i francuskich producentów.

  Po instalacji nowej sieci zegarów, upewniamy się, że wszystkie zamontowane urządzenia mają takie same dane wejściowe, a zegary, które były instalowane osobno są ze sobą zsynchronizowane za pomocą systemu GPS.

  FIMA oferuje szeroki wachlarz urządzeń takich jak: serwery czasu, systemy odmierzania czasu, ekrany pokazujące czas i datę, zegary ścienne, zegary wewnątrz i na zewnątrz budynków, zegary analogowe i cyfrowe, zegary elektroniczne, zegary sterowane radiowo, zegary GPS, zegary główne i podległe oraz mechanizmy zegarowe.

  Współpracujemy z liderami tej dziedzinie, m.in. z Bodet i Mobatime.  

 • Systemy zagłuszania sygnału GSM

  Systemy zagłuszania sygnału GSM

  Dostarczamy urządzenia zagłuszające sygnał GSM, które mogą blokować zdalne odpalenie ładunków wybuchowych, komunikację między członkami organizacji terrorystycznych, organizatorami zamieszek oraz zagłuszać sygnał telefonii komórkowej w więzieniach i w bazach wojskowych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, możemy bardzo precyzyjnie blokować łączność radiową, gdyż zastosowana blokada może objąć przykładowo tylko jeden budynek lub ściśle określony obszar w obrębie większego kompleksu.

  W zależności od potrzeb oferujemy trzy rodzaje zagłuszaczy RF/GSM: stacjonarne, samochodowe i ręczne.

  Systemy stacjonarne zapewniają maksymalną ochronę przed zdalną detonacją i niepożądaną komunikacją w dużych budynkach lub na określonym obszarze. Mogą być one stosowane w więzieniach, instytucjach rządowych, bazach wojskowych, ambasadach, na lotniskach. Samochodowe systemy GSM sprawdzają się w samochodach wojskowych i konwojach VIP, aby chronić je przed zdalnie sterowanymi ładunkami. Mogą być one również używane w celu zablokowania komunikacji pomiędzy uczestnikami zamieszek. Przenośne systemy zagłuszające mogą być wykorzystywane przez jednostki wojskowe, zespoły szybkiego reagowania, saperów, organizacje antyterrorystyczne, oddziały prewencyjne policji, funkcjonariuszy straży granicznej oraz podczas operacji uwalniania zakładników.

 • Rozwiązania dla parkietów giełdowych i pomieszczeń kontrolnych

  Rozwiązania dla parkietów giełdowych i pomieszczeń kontrolnych

  Aby poprawić efektywność pracy maklerów i funkcjonowania pomieszczeń kontrolnych, FIMA dostarcza wielofunkcyjnych rozwiązań, które umożliwiają optymalne wykorzystanie zasobów oraz pozwalają na zmniejszenie kosztów.

  Zbudowany przez naszego partnera, firmę WAY system zarządzania operacjami na papierach wartościowych, rozsyła dane z serwerów Bloomberg i Reuters do wyznaczonego pracującego zmianowo personelu. Wpływa to znacząco na obniżenie opłat licencyjnych i powoduje, że system zarządzania operacjami nie jest przywiązany do określonych pracowników.

  System zarządzania obiegiem informacji usprawnia funkcjonowanie parkietów giełdowych i pomieszczeń kontrolnych, poprzez ulepszenie i przyśpieszenie procesu zarządzania informacją.  

Powrót do początku