FIMA wraz ze swoimi partnerami zainstalowała pierwszy w krajach bałtyckich zintegrowany system informacji o ruchu drogowym.

Nasi partnerzy

 • Inteligentne systemy transportowe

  Inteligentne systemy transportowe są jedną z głównych specjalizacji FIMA. Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji kluczowych projektów w dziedzinie integracji infrastruktury transportowej w regionie, możemy zaoferować profesjonalne doradztwo i dostarczać praktyczne rozwiązania dla tej branży.

  Wśród naszych licznych osiągnięć w dziedzinie infrastruktury transportowej można wymienić m.in. pierwszy w regionie zintegrowany system informacji o ruchu drogowym, scentralizowany system zarządzania ruchem w Wilnie, wdrożenie i obsługa techniczno-serwisowa największej sieci fotoradarów w regionie oraz modernizacja systemów sterowania ruchem na skrzyżowaniach.

  We współpracy ze środowiskiem akademickim i firmami konsultingowymi przeprowadzamy badania, służące ocenie sytuacji organizacji ruchu oraz możliwych do wprowadzenia rozwiązań alternatywnych.

 • Rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem

  Rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem

  Oferujemy rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem, przygotowane na potrzeby zarówno dużych jak i małych miast oraz dla dróg krajowych.

  Najnowocześniejsze urządzenia do zarządzania ruchem pozwalają na rozładowywanie zatorów komunikacyjnych, zwiększanie przepustowości dróg, ograniczanie zużycie paliwa i zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszanie zużycia energii i kosztów utrzymania dróg.

  Na potrzeby większych miast FIMA oferuje scentralizowane rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem, w ramach których, wszelkie urządzenia drogowe (sygnalizacja świetlna, mierniki natężenia ruchu i inne) są centralnie zarządzane i działają zgodnie z określonymi potrzebami danego obszaru. Większym miastom oferujemy tzw. system priorytetu dla komunikacji publicznej, który pozwala zwiększyć atrakcyjność publicznego transportu zbiorowego w mieście. Proponujemy również integrację urządzeń do pomiaru zanieczyszczenia powietrza z systemami zarządzania ruchem.

  Zapewniamy nie tylko instalację i integrację urządzeń, lecz również przeprowadzamy analizy natężenia ruchu, w celu dostosowania algorytmów pracy całego systemu. Zbierając dane o ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym, możemy regulować cykle sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, tak aby zapewnić maksymalną przepustowość dróg i optymalne natężenie ruchu.

 • Systemy egzekwowania ograniczeń prędkości

  Systemy egzekwowania ograniczeń prędkości

  Oferujemy rozwiązania służące automatycznej kontroli prędkości, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Budujemy stacjonarne urządzenia do kontroli prędkości, jak również urządzenia przenośne, w które mogą być wyposażone samochody patrolowe. W celu skuteczniejszego egzekwowania ograniczeń prędkości, oferujemy rozwiązania w zakresie kontroli prędkości na danym odcinku drogi, które przyczyniają się do zmniejszenia średniej prędkości rozwijanej na danym odcinku.

  Systemy egzekwowania ograniczeń prędkości służą do rejestrowania zarówno pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość, jak i tych przejeżdżających na czerwonym świetle oraz jadących pasami ruchu zarezerwowanymi dla komunikacji publicznej lub innych pojazdów. W celu poprawy bezpieczeństwa w strefach podwyższonego ryzyka - na przykład w pobliżu szkół lub dróg tranzytowych - zaleca się integrację urządzeń do kontroli prędkości z system sygnalizacji świetlnej.

  Wdrażając systemy kontroli prędkości i sterowania sygnalizacją świetlną, instalujemy wszelkie urządzenia drogowe, wdrażamy system transmisji i przetwarzania danych oraz tworzymy centrum sterowania. Możemy również przeprowadzić integrację systemów z bazami danych, na przykład tymi zawierającymi informacje o właścicielach pojazdów.


  W celu uniknięcia błędów wynikających z tak zwanego czynnika ludzkiego, możemy zautomatyzować cały proces, od wykrycia naruszenia przepisów do wystawienia mandatu.

 • Rozwiązania z zakresu poboru opłat

  Rozwiązania z zakresu poboru opłat

  FIMA oferuje szereg rozwiązań z zakresu poboru opłat drogowych i strefowych, wykorzystywanych na pokrycie kosztów budowy i utrzymania dróg, jak również do regulowania natężenia ruchu na poszczególnych obszarach. Wśród tych rozwiązań można wymienić automatyczne systemy poboru opłat, dzięki którym cały proces od identyfikacji pojazdu do naliczenia opłaty, może odbywać się bez udziału człowieka.

  Systemy poboru opłat mogą być oparte o technologie takie jak: inteligentny monitoring wideo, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych czy RFID (identyfikacja radiowa). Pod względem technicznym rozwiązania te mogą być dostosowane do pobierania opłaty z góry lub po skorzystaniu z danej drogi. Dodatkowo system poboru opłat można integrować z bazami danych. 

 • Automatyczne rejestrowanie naruszeń przepisów drogowych oraz wykrywanie wypadków

  Automatyczne rejestrowanie naruszeń przepisów drogowych oraz wykrywanie wypadków

  W celu automatycznego rejestrowania naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz wykrywania wypadków, oferujemy inteligentne systemy monitoringu wideo i rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

  Współdziałanie inteligentnych technologii z krajową bazą danych tablic rejestracyjnych pojazdów, umożliwia sprawne wykrywanie i automatyczne rejestrowanie przypadków złamania przepisów, w tym przejeżdżania na czerwonym świetle, jazdy pasami ruchu zarezerwowanymi dla komunikacji publicznej czy nieprawidłowego parkowania. Technologie rozpoznawania tablic rejestracyjnych oparte są na sieciach neuronowych, co gwarantuje bardzo wysoką dokładność rozpoznawania.

  W miejscach, w których zdarza się dużo wypadków drogowych (tzw. czarne punkty) lub tam gdzie jest wysokie natężenie ruchu, najnowocześniejsze technologie analizy wideo potrafią automatycznie wykrywać spowolnienia w ruchu i informację tę przekazać pracownikom centrum sterowania ruchem. Pozwala to na szybką reakcję i uniknięcie powiększenia się zatorów komunikacyjnych.

 • Ważenie pojazdów w ruchu

  Ważenie pojazdów w ruchu

  Technologia ważenia pojazdów w ruchu (WiM) zmniejsza ryzyko wypadków, zapobiega uszkodzeniom nawierzchni i wspiera uczciwą konkurencję pomiędzy przewoźnikami.

  FIMA oferuje stacjonarne, wbudowane w nawierzchnię urządzenia ważące, które umożliwiają pomiar nacisku osi na podłoże oraz masy całkowitej znajdujących się w ruchu pojazdów.

  W zależności od wymaganego poziomu dokładności danych, FIMA proponuje pełen zakres rozwiązań, począwszy od zbierania danych statystycznych, przez ważenie wstępne, aż po identyfikację pojazdów i naliczanie kar za przekroczenie dopuszczalnej wagi.

  Systemy ważenia pojazdów w ruchu możemy zintegrować z bazami danych i innymi systemami instytucji nadzorujących samochody ciężarowe, pozwala to zapewnić sprawną kontrolę i precyzyjne zarządzać karami.  

 • Systemy informacji dla podróżnych i kierowców

  Systemy informacji dla podróżnych i kierowców

  Przedsiębiorstwom transportu publicznego dostarczamy kompleksowe systemy służące do komunikacji i przekazywania informacji pasażerom. Proponujemy wprowadzenie rozwiązań od ekranów informacyjnych na przystankach, do zlokalizowanych na dworcach zintegrowanych z rozkładami jazdy, systemów informacji dźwiękowych i wideo. Komunikaty są wyświetlane lub przekazywane w formie głosowej, mogą zawierać dokładne i aktualizowane na bieżąco rozkłady jazdy, ostrzeżenia o możliwych opóźnieniach, aktualną godzinę, reklamy i inne informacje.

  W swojej ofercie posiadamy również systemy informacji dla kierowców, które zbierają istotne informacje o warunkach na drodze z różnego rodzaju urządzeń infrastruktury drogowej, w tym dane o natężeniu ruchu, warunkach pogodowych i warunkach jazdy, blokadach dróg i wypadkach, a także przesyłany strumieniowo widok drogi z kamer internetowych. Wszystkie wymienione informacje są udostępniane w internecie i przez połączenia bezprzewodowe mogą być przesyłane do urządzeń GPS, a także wyświetlane na znakach zmiennej treści lub przydrożnych ekranach informacyjnych.

  Współpracujemy z firmami Aesys, Conrac, Mitron i wieloma innymi.

 • Automatyczne systemy zliczania pasażerów

  Automatyczne systemy zliczania pasażerów

  W celu skutecznej optymalizacji transportu publicznego oraz planowania trasy, oferujemy automatyczne systemy zliczania pasażerów, które rejestrują liczbę wsiadających i wysiadających osób. Dane zbierane są na bieżąco i w formie wygodnych w użyciu tabel i wykresów przekazywane są do osoby zarządzającej flotą pojazdów. System ten wykorzystuje technologię GPS, umożliwia on klientowi uzyskanie dokładnych danych na temat przepływu pasażerów na poszczególnych trasach i przystankach.

  Wszystkie te informacje są szczególnie istotne dla osób zarządzających flotą pojazdów komunikacji publicznej. Osoby te mogą wykorzystać je do celów optymalizacji sieci transportu oraz planowania jej rozwoju i wytyczania nowych tras.

  W celu automatyzacji kontroli pasażerów, możemy połączyć system zliczania pasażerów z systemem elektronicznego biletu.

 • Systemy parkingowe

  Systemy parkingowe

  Oferujemy szeroką gamę systemów parkingowych, w tym elastyczne systemy zarządzania parkingiem i płatnościami oraz systemy kontroli dostępu i wskazywania kierującym wolnych miejsc parkingowych.


  Automatyzację zarządzania parkingiem i płatnościami można uzyskać poprzez instalację ulicznych terminali płatniczych czy wdrożenie zintegrowanych rozwiązań w zakresie zarządzania parkingiem. Rozwiązanie to oparte jest na automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych, które dodatkowo można połączyć z systemami elektronicznego biletu dla transportu publicznego.

  Systemy wskazywania drogi do wolnych miejsc parkingowych mogą być bardzo przydatne w centrach handlowych oraz biurowych. W widoczny i jednoznacznie oznakowany sposób wyświetlają one informacje o lokalizacji wolnych miejsc na placu parkingowym. Dostarczane przez nas systemy charakteryzują się wysoką niezawodnością, ponieważ ich elementy składowe są produkowane specjalnie na potrzeby danego rozwiązania i cechują się wysokim stopniem ochrony (IP) przed czynnikami zewnętrznymi. Nowoczesny system wskazywania lokalizacji wolnych miejsc może zwiększyć pojemność parkingu o około 15 procent.

  Naszym partnerem jest firma Schick Electronics. 

 • Systemy biletu elektronicznego

  Systemy biletu elektronicznego

  Dla zwiększenia atrakcyjności zbiorowego transportu publicznego oraz zapewnienia skutecznego poboru opłat za przejazd, oferujemy
  systemy biletu elektronicznego, oparte na technologiach RFID i NFC. Dostarczają one zarządzającym komunikacją publiczną szczegółowych informacji na temat przepływu pasażerów. Dodatkowo ułatwiają one zbieranie, kontrolę, analizę i rozpowszechnianie danych dotyczących płatności dla różnych operatorów. Pozyskane w ten sposób informacje w znacznym stopniu ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących działań marketingowych oraz planów strategicznych.

  Dla dodatkowej wygody pasażerów możliwe jest stworzenie jednolitego systemu elektronicznego biletu dla różnych środków transportu publicznego. Zarządzającym komunikacją proponujemy integrację systemów elektronicznego biletu z systemami zliczania pasażerów, co przekłada się na skuteczniejsze pobieranie opłat.

  Zastosowania elektronicznego biletu można dodatkowo poszerzyć o funkcję cyfrowego portfela, karty rabatowej, karty bibliotecznej itp. 

Powrót do początku