Instalacja inteligentnych systemów transportowych na trasie E67

  • Klient Łotewskie Drogi Państwowe
  • Okres realizacji 2018 m.
  • Teren budowy Trasa „Via Baltica“, Łotwa
  • Partnerzy Telegra, Vaisala, Swarco, Mobotix, FLIR
  • Założenia projektu Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa w ruchu pasażerskim i towarowym oraz zmniejszenie emisji CO2 na trasie E67 na Łotwie poprzez instalację inteligentnych systemów transportowych (IST).
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Elektroniczne znaki drogowe o zmiennej treści
  • Systemy analizy potoków ruchu
  • Stacje meteorologiczne
  • Systemy sygnalizacji świetlnej

Na prawie 190 kilometrowym odcinku trasy „Via Baltica“ na Łotwie specjaliści FIMA zainstalowali pełen kompleks zintegrowanych systemów sterowania ruchem drogowym i systemów informacyjnych, które mają na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu na drodze.

W 2018 r. FIMA uczestniczyła w realizacji pierwszego projektu kompleksowych inteligentnych systemów transportowych na Łotwie. Roboty były wykonywane na 24 obiektach na trasie E67 na Łotwie.

W ramach projektu specjaliści FIMA wdrożyli szereg rozwiązań w zakresie projektowania i instalacji inteligentnych systemów transportowych: zamontowali 30 elektronicznych znaków drogowych o zmiennej treści, zmodernizowali 8 oraz zamontowali 5 nowych stacji meteorologicznych, zainstalowali system analizy potoków ruchu oraz stworzyli oprogramowanie sterujące tymi wszystkimi rozwiązaniami.

Zainstalowane elektroniczne znaki drogowe o zmiennej treści są powiązane ze stacjami meteorologicznymi. Dzięki temu kierowcy w czasie rzeczywistym otrzymują informację o warunkach drogowych. Elektroniczne znaki drogowe o zmiennej treści są dwojakiego rodzaju: jedne uprzedzają o panujących warunkach pogodowych oraz o stanie nawierzchni, inne zaś – informują o dopuszczalnej prędkości maksymalnej. 

W toku realizacji projektu zostały również zmodernizowane systemy sygnalizacji świetlnej oraz systemy analizy potoków ruchu, które pomagają w optymalizacji ruchu drogowego. Przykładowo, kierowcy unikają niepotrzebnego zatrzymywania się na światłach w nocy, gdy intensywność ruchu znacząco maleje. 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu współpracy transgranicznej „Interreg Central Baltic“.

Wyjątkowość projektu 

Do celów tego projektu stworzono nowe, dedykowane rozwiązanie informatyczne, integrujące trzy różne systemy. System automatycznie reguluje dopuszczalną prędkość na danym odcinku, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba, elektroniczne znaki drogowe o zmiennej treści mogą być sterowane w trybie ręcznym z centrum sterowania ruchem. 

Podobne projekty