System monitoringu w Łotewskiej Bibliotece Narodowej

  • Klient Ministerstwo Kultury Łotwy, Łotewska Biblioteka Narodowa
  • Okres realizacji 2013-2014
  • Teren budowy Ryga, Łotwa
  • Założenia projektu Instalacja systemu monitoringu dostosowanego do szczególnych potrzeb biblioteki, integracja systemu z systemami bezpieczeństwa ekspozycji, które zapewnią bezpieczeństwo jej eksponatom, pracownikom oraz czytelnikom.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System monitoringu
  • System sygnalizacji włamania i napadu
  • System kontroli dostępu
  • System łączności głosowej
  • System telekomunikacji

Spółka zależna FIMA na Łotwie uczestniczyła w wyposażaniu jednego z najważniejszych i najbardziej imponujących obiektów XXI w. na Łotwie – Łotewskiej Biblioteki Narodowej. W toku realizacji projektu zainstalowano zaawansowany system monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, łączności głosowej i telekomunikacyjny.

W nowej bibliotece specjaliści FIMA zainstalowali system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, łączności głosowej i telekomunikacyjny, jak również zintegrowany z innymi systemami system monitoringu, na który składa się prawie 150 kamer. Większość z nich znajduje się wewnątrz budynku, pozostałe – w windach i na dachu. System ten został dostosowany do szczególnych potrzeb biblioteki – został on zintegrowany z systemami bezpieczeństwa ekspozycji biblioteki i pozwala operatywnie reagować na różne zdarzenia np. pożar, włamanie. Ponadto zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa czytelnikom oraz zasobom biblioteki. Gdy system zarejestruje potencjalne zagrożenie, kamery automatycznie dokonują zbliżenia obrazu na miejsce zdarzenia. Inteligentny system po stwierdzeniu przypadku włamania lub pożaru automatycznie przesyła sygnał do pracowników ochrony budynku. Zarejestrowany materiał może być archiwizowany przez sześć miesięcy. System zainstalowany przez FIMA jest przyjazny dla użytkownika i pozwala na jego dalszą rozbudowę. Wszystkie roboty instalacyjne zostały wykonane w okresie krótszym niż jeden rok.

 

Podobne projekty