Modernizacja korytarza kolejowego Wschód-Zachód

 • Klient Latvijas dzelzceļš, VAS
 • Okres realizacji 2011-2014
 • Teren budowy Skrīveri – Krustpils, Łotwa
 • Partnerzy Skonto Būve, SIA
 • Założenia projektu Wykonanie robót polegających na modernizacji odcinka Skrīveri–Krustpils w celu zwiększenia przepustowości maksymalnie obciążonej linii.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System centralizacji sterowania ruchem
 • Automatyczny system blokady toru
 • System sygnalizacji świetlnej
 • System elektrycznego ogrzewania rozjazdów
 • Systemy zasilające
 • Montaż sieci trakcyjnej

 SIA FIMA na odcinku Skrīveri–Krustpils zamontowała nowoczesne systemy na nowej linii oraz wykonała roboty modernizacyjne systemów istniejącej. W projekcie FIMA była odpowiedzialna za zaprojektowanie i instalację systemów sterowania ruchem, telekomunikację i zasilanie.

W toku realizacji projektu specjaliści FIMA zainstalowali najbardziej nowoczesny, skomputeryzowany system sterowania ruchem kolejowym, który pozwala sterować systemami sygnalizacji świetlnej na 5 stacjach kolejowych, łączących ich szlakach oraz na 17 przejazdach kolejowych. Specjaliści spółki zamontowali również 300 nowoczesnych semaforów, zaś w najbliższym czasie zmodernizują sterowanie 160 zwrotnicami. Zmodernizowane stacje są zarządzane z centrów sterowania ruchem w Rydze i Dyneburgu.

Instalując systemy telekomunikacyjne oraz modernizując systemy sterowania ruchem i zasilania, FIMA ułożyła ponad 600 km kabli telekomunikacyjnych, zasilających i sterujących. Po wybudowaniu nowych lub modernizacji istniejących transformatorowni, ułożeniu napowietrznych i podziemnych linii 10kV (ponad 50 km), wszystkim systemom sterowania zapewnione zostanie zasilanie w energię elektryczną. Zamontowane zostały również systemy oświetlenia wszystkich stacji i przejazdów kolejowych. Na stacjach kolejowych zainstalowano systemy elektrycznego ogrzewania zwrotnic, wykonano modernizację sieci trakcyjnej.

Po zrealizowaniu projektu zwiększyła się przepustowość odcinka Skrīveri–Krustpils, uległy poprawie warunki dla składów pasażerskich, zmniejszyło się ryzyko wystąpienia wypadków. Ponadto, zmodernizowany odcinek odpowiada najwyższym europejskim wymogom w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności w kolejnictwie. 

Wyjątkowe cechy projektu

Rekonstrukcja sieci trakcyjnej w takiej skali na łotewskich kolejach została wykonana po raz pierwszy od odzyskania przez Łotwę niepodległości.

Film o projekcie 

Podobne projekty