System bezpieczeństwa dla terminalu odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Kłajpedzie

  • Klient „Klaipėdos nafta“, AB
  • Okres realizacji 2014
  • Teren budowy Kłajpeda
  • Założenia projektu Instalacja zintegrowanych systemów kontroli dostępu, bezpieczeństwa, monitoringu oraz systemu sygnalizacji pożaru i gazowego systemu gaszenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu strategicznego.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System monitoringu
  • System kontroli dostępu
  • System alarmowy
  • System sygnalizacji pożaru i system gaszenia

 Tworzenie infrastruktury terminalu odbioru skroplonego gazu ziemnego w porcie morskim w Kłajpedzie jest projektem wagi państwowej. W jego ramach FIMA, na zamówienie AB „Klaipėdos nafta“, zrealizowała roboty związane z instalacją nowych systemów bezpieczeństwa terminalu wraz z ich pełną integracją.

W dniu 3. grudnia 2014 r został uruchomiony, budowany przez półtora roku, terminal odbioru skroplonego gazu ziemnego.
Specjaliści FIMA zainstalowali system wykrywania pożaru i wycieku gazów, alarmowania, oraz zintegrowali systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwa i monitoringu. „Terminal odbioru LNG to niezwykle istotny dla państwa litewskiego obiekt o znaczeniu strategicznym, dlatego poświęciliśmy mu szczególną uwagę. O wyjątkowości projektu przesądziły również szczególne warunki jego realizacji. Terminal znajduje się na wodzie, w odległości ok. 700 m od nabrzeża. Wszystkie roboty montażowo-instalacyjne musieliśmy wykonywać równolegle z robotami budowlanymi terminalu. Montowaliśmy sprzęt w budynkach terminalu znajdujących się na nabrzeżu oraz na zewnątrz, wykonaliśmy też prace związane z programowaniem” – tłumaczy kierownik projektów spółki FIMA Ričardas Raudys. 

Podobne projekty