System gaśniczy w zakładzie produkcji płyt meblowych IKEA

  • Klient Ikea Industry Lietuva
  • Okres realizacji 2014
  • Teren budowy Kozłowa Ruda, Litwa
  • Partnerzy SEVO
  • Założenia projektu Instalacja gazowego systemu gaśniczego w zakładzie produkcji płyt meblowych IKEA w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i środowiska.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System sygnalizacji alarmowej pożarowej
  • Stałe urządzenia gaśnicze gazowe SUG
  • System monitoringu

 W celu zapewnienia zgodności z najwyższymi międzynarodowymi standardami prowadzenia działalności firmy IKEA oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa pracowników i środowiska, spółka FIMA zainstalowała stałe urządzenia gaśnicze w pięciu pomieszczeniach zakładu produkcji płyt w Kozłowej Rudzie. W przypadku wykrycia pożaru do jego gaszenia zostanie użyty całkowicie bezpieczny dla ludzi oraz środowiska gaz. Specjaliści FIMA wykonali wszystkie prace w godzinach roboczych bez wstrzymywania pracy zakładu.

 Działający w Kozłowej Rudzie zakład produkcji płyt meblowych „IKEA Industry Lietuva“ jest stale modernizowany ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników i środowiska. Mając na uwadze zalecenia audytu wewnętrznego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, w zakładzie zainstalowano nowy system stałych urządzeń gaśniczych.

Zaproponowany i zainstalowany przez FIMA system jest zgodny z najbardziej wymagającymi normami obowiązującymi w Niemczech i Szwecji, cechuje się najwyższym stopniem niezawodności i jest przyjazny dla użytkownika. System gaszenia działa lokalnie – w zależności od potrzeb, pomieszczenia mogą być gaszone oddzielnie lub wszystkie naraz. W przypadku pożaru system odlicza 30 s i jeżeli wszystkie drzwi i okna pomieszczenia są zamknięte, wpuszczany jest gaz. W pięciu pomieszczeniach zakładu zainstalowano zbiorniki z gazem o różnej pojemności. W sumie mogą one pomieścić 2 tony gazu. Zużyty gaz może zostać uzupełniony. Nowy system gaszenia szczególnie przychylnie został oceniony przez międzynarodowy audyt IKEA oraz przez partnera FIMA, światowego producenta gazowych systemów gaśniczych SEVO.

W zakładzie IKEA w Kozłowej Rudzie wykonano również prace polegające na integracji zakładowych systemów monitoringu w jednolity system. 

Wyjątkowość projektu

Stałe urządzenia gaśnicze w Kozłowej Rudzie zostały po raz pierwszy zainstalowane w zakładach IKEA na terenie Europy. 

Podobne projekty