Znaki drogowe zmiennej treści na litewskich drogach lokalnych

  • Klient Litewska Dyrekcja Dróg (LAKD)
  • Okres realizacji 2015-2016
  • Teren budowy Litwa
  • Założenia projektu Instalacja nowych znaków drogowych zmiennej treści, które automatycznie nakażą kierowcom zmniejszenie prędkości przy pogorszeniu się warunków drogowych.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System monitoringu
  • System zarządzania prędkością i ostrzegania
  • System obserwacji warunków meteorologicznych
  • Urządzenia analizy intensywności ruchu oraz szybkości
  • Systemy zasilania

 Spółka FIMA w Kownie, na tzw. „Szosie Islandzkiej”, na odcinkach przed mostem nad Wilią, na zachodniej obwodnicy Kowna, przed mostem nad Niemnem i naprzeciwko Marvele, zamontowała nowe znaki drogowe zmiennej treści. Znaki te automatycznie nakazują kierowcom zmniejszenie prędkości, jeżeli występują trudne warunki drogowe: porywy wiatru czy śliska nawierzchnia. System pobiera informacje ze stacji meteorologicznych, czujników drogowych, czujników stanu nawierzchni i intensywności ruchu oraz kamer.

 Znaki drogowe zmiennej treści na zamówienie Litewskiej Dyrekcji Dróg (LAKD) zaprojektowali i zamontowali specjaliści FIMA.

W trakcie projektu zostały zamontowane czujniki stanu nawierzchni i prędkości wiatru, system analizy intensywności ruchu oraz szybkości, a także kamery wideo.

Wszystkie te urządzenia zostały zintegrowane w jeden system zarządzania prędkością i ostrzegania, który z kolei został połączony z centralnym system informacyjnym ruchu drogowego www.eismoinfo.lt.

W oparciu o informację uzyskaną z różnych urządzeń, inteligentny system wybiera, jakie znaki ma wyświetlić kierowcom. Przykładowo, w przypadku ochłodzenia, prędkość na moście zostanie ograniczona do 50 km/h i pojawi się ostrzeżenie o śliskiej nawierzchni. Nowe znaki drogowe działają jak ekrany, na których wyświetlane są ograniczenie prędkości oraz znaki ostrzegawcze.

 

Znakami może również zarządzać operator systemu informatycznego, który na monitorach obserwuje obraz przekazywany przez kamery monitorujące dany odcinek. 

Podobne projekty