Infrastruktura punktu kontroli granicznej i celnej na dworcu kolejowym w Wilnie

  • Klient Koleje Litewskie (Koleje Litewskie)
  • Okres realizacji 2013
  • Teren budowy Wilno Litwa
  • Założenia projektu Utworzenie punktu kontroli granicznej oraz systemu kontroli bagażu w celu zapewnienia szybszej i bardziej bezpiecznej odprawy przybywających i odjeżdżających podróżnych na dworcu kolejowym w Wilnie.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System monitoringu
  • Rentgenowski system kontroli bagażu
  • System przesyłania danych i łączności
  • Instalacja elektryczna
  • System sygnalizacji pożaru
  • System antywłamaniowy

 Na dworcu kolejowym w Wilnie FIMA stworzyła nowoczesny punkt kontroli granicznej i celnej z odnowionym systemem monitoringu oraz nowym sprzętem rentgenowskim przeznaczonym do kontroli bagażu.

Aby zapewnić zgodną z wymogami UE i Strefy Schengen kontrolę  pasażerów przybywających na Litwę i ją opuszczających, Koleje Litewskie utworzyły na dworcu kolejowym w Wilnie  punkt kontroli granicznej i celnej, W toku realizacji projektu wyposażenia posterunku spółka FIMA wykonała następujące roboty: wyposażyła pomieszczenia robocze Służby Ochrony Granic i Służby Celnej, zmodernizowała istniejące w budynku systemy transmisji danych i łączności, jak również instalacje elektryczne, zamontowała system monitoringu rejestrujący przemieszczanie się podróżnych po peronie i terenie dworca.

FIMA zamontowała  również w punkcie kontrolnym na dworcu kolejowym w Wilnie rentgenowski system kontroli bagażu, który zapewnia wysoką jakość kontroli. Celnicy zyskali możliwość sprawnego wykrywania prób przemytu.

W obliczu rosnącej liczby pasażerów powstała infrastruktura zapewnia lepsze warunki pracy funkcjonariuszom służby granicznej i celnikom.

Podobne projekty