Wyposażenie posterunku straży pożarnej działającego w Porcie lotniczym Wilno

  • Klient Port lotniczy Wilno
  • Okres realizacji 2013 - 2014
  • Teren budowy Wilno (Litwa)
  • Założenia projektu Wyposażenie posterunku straży pożarnej w Porcie lotniczym Wilno (VNO) zgodnie z międzynarodowymi normami w zakresie efektywności i bezpieczeństwa personelu.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System monitoringu wideo (telewizji dozorowej)
  • System kontroli dostępu
  • Infrastruktura sieciowa
  • Infrastruktura centrum danych

FIMA zamontowała nowoczesne rozwiązania techniczne i zorganizowała nowoczesne centrum danych w nowym posterunku straży pożarnej w Porcie lotniczym Wilno (VNO). Umożliwi to płynniejsze działanie systemów informatycznych, zwiększy bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i pasażerów oraz otworzy przed lotniskiem nowe możliwości rozwojowe.

W toku realizacji projektu specjaliści z FIMA wyposażyli nowoczesne centrum danych, rozbudowali wewnętrzny system komunikacji, zamontowali system monitoringu wideo i system kontroli dostępu, sieci komputerowe oraz system automatyki w budynku.

Nowy posterunek straży pożarnej został wybudowany w oparciu o długoterminowe potrzeby lotniska, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania budynku, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przyszłych możliwości rozwojowych.

Przed realizacją tego projektu kluczowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie VNO (w tym rejestracja i kontrola lotów, rejestracja i informacja pasażerów, nadzór video i bezpieczeństwo, kontrola przepływu pasażerów oraz pozostałe systemy informatyczne wymagane do działania lotniska) musiały być przechowywane w kilku małych serwerowniach. Wszystko to zostało przeniesione do nowego centrum danych, zaprojektowanego i wyposażonego przez ekspertów FIMA. Centrum danych spełnia najbardziej zaawansowane normy dotyczące bezpieczeństwa danych, wydajności energetycznej i elastyczności rozwiązań. Centrum danych posiada najnowocześniejsze układy chłodzenia, systemy zasilania i monitoringu.

Po przeniesieniu całej infrastruktury informatycznej do jednego obszaru konserwacja stała się prostsza i efektywniejsza. Dostęp do urządzeń jest ściśle kontrolowany i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych na lotnisku. Centrum danych ma strukturę modułową. Pozwala to na zredukowanie czasu i kosztu wykrywania i usuwania usterek oraz zapewnia ekonomiczną eksploatację. Ponadto rozwiązanie modułowe umożliwia rozbudowę systemu w przyszłości w razie dalszego rozwoju centrum danych, gdy potrzeby informatyczne lotniska wzrosną.

W trakcie realizacji projektu fachowcy FIMA jeszcze bardziej rozbudowali i wzmocnili system wewnętrznej komunikacji dyspozytorskiej na lotnisku. System będzie spełniać potrzeby w zakresie komunikacji wewnętrznej poszczególnych służb (ochrony, celnych, pożarniczych itd.), jak i personelu.

Podobne projekty