System wykrywania promieniowania jonizującego w porcie morskim Klaidepa

 • Klient Państwowa Służba Ochrony Granic litewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Okres realizacji 2012 – 2013
 • Teren budowy Klaipėda, Litwa
 • Partnerzy SES-Tech
 • Założenia projektu Wdrożenie systemu wykrywania promieniowania jonizującego w celu zapewnienia, że granice kraju są lepiej chronione przed nielegalnym handlem materiałami nuklearnymi lub innymi materiałami radioaktywnymi.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System wykrywania promieniowania
 • System nadzoru video
 • Rozwiązania dotyczące komunikowania danych
 • Rozwiązania dotyczące kontroli ruchu drogowego

FIMA zaprojektowała oraz zainstalowała najnowocześniejszy system kontroli promieniowania jonizującego dla towarów obejmujący 25 bramek kontrolnych w Porcie Morskim Klaipeda.

We współpracy z Amerykańskim Departamentem Energii, amerykańska spółka SES-Tech wygrała przetarg na project na wdrożenie systemu kontroli promieniowania jonizującego w Porcie Morskim Klaipeda. Spółka została zobowiązana do efektywnej pracy, poszukiwała zatem rzetelnego partnera znającego specyfikę Litwy oraz systemów integracji.
 
Jako integrator systemu lokalnego, FIMA odpowiadała za zaprojektowanie oraz instalację systemu kontroli promieniowania jonizującego. Ze względu na różnorodność ruchu drogowego, zainstalowano różne rodzaje bramek do kontroli promieniowania: dla pojazdów, pieszych oraz pociągów. Specjaliści FIMA zbudowali 25 bramek w różnych miejscach portu morskiego.

Jako część projektu, spółka wykonała również wszystkie konieczne prace budowlane oraz zainstalowała system nadzoru video na bramkach oraz infrastrukturę do transmisji danych poprzez kable światłowodowe oraz do zasilania. W niektórych miejscach zapewniono dodatkowe barierki, progi zwalniające oraz światła drogowe.
 
Po zainstalowaniu systemu, cały przepływ ludzi I towarów został redystrybuowany w taki sposób, że musi teraz przejść przez bramki kontroli promieniowania. Detektory promieniowania gamma oraz neutronowego zainstalowane w bramkach skanują poziom promieniowania jonizującego w towarach lub pojazdach. Jeśli promieniowanie zostanie zidentyfikowane, automatycznie przenoszą one sygnał ostrzegawczy do centralnej stacji ostrzegania o niebezpieczeństwie zlokalizowanej na Stacji granicznej Portu Morskiego Okręgu Straży Przygranicznej SBGS.
 
Gdy towar, pojazd lub osoba przekracza ustalone parametry, zaawansowana technologia fotografuje podejrzany pojazd lub osobę, obniża barierki w celu zamknięcia drogi oraz przesyła wszelkie stosowne informacje do centralnej stacji ostrzegania o niebezpieczeństwie.
 
Po wykryciu promieniowania jonizującego, pojazd, towar lub osoba są najpierw zatrzymywane przez personel ochrony zanim oficerowie SBGS zjawią się na miejscu w celu kontroli podejrzanego przedmiotu.

Podczas prac projektowych, zagwarantowano nieprzerwaną pracę w porcie.

FIMA zainstalowała bramki kontrolne dla pojazdów, pieszych oraz ruchu kolejowego w miejscach obsługiwane przez następujące spółki:

 • UAB Klaipėdos konteinerių terminalas
 • UAB Malkų įlankos terminalas
 • AB Vakarų laivų gamykla
 • LKAB Klaipėdos Smeltė
 • AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO
 • Draugystė railway station