Modernizacja systemów sterowania ruchem, telekomunikacyjnych i zasilania dla Kolei Litewskich na odcinku IX D korytarza transportowego

 • Klient Koleje Litewskie
 • Okres realizacji 2009 – 2012
 • Teren budowy Litwa
 • Partnerzy AŽD Praha, Eaton
 • Założenia projektu Przeprowadzenie modernizacji odcinka linii kolejowej stanowiącej część odgałęzienia IXD Paneuropejskiego Korytarza Transportowego w celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania tego kluczowego elementu litewskiej infrastruktury kolejowej.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • Mikroprocesorowy system sterowania ruchem
 • Mikroprocesorowy system sygnalizacji na przejazdach kolejowych
 • Agregaty prądotwórcze i systemy zasilania awaryjnego
 • Sieci elektroenergetyczne o napięciu 10 kV i 0,4 kV
 • System elektrycznego ogrzewania rozjazdów
 • System ochrony przekaźnikowej i system SCADA
 • Oświetlenie przejazdów i peronów
 • Głośnikowy system nagłośnieniowy
 • System ostrzegania personelu
 • Systemy bezpieczeństwa i sygnalizacji pożarowej oraz gazowa instalacja gaśnicza
 • Systemy nadzoru wizyjnego na przejazdach kolejowych
 • System przesyłu danych

W ramach projektu przeprowadzono modernizację systemów telekomunikacyjnych, zarządzania ruchem i zasilania na 110-kilometrowym odcinku linii kolejowej.

W ramach tego rozległego i złożonego projektu, FIMA wraz ze swoimi partnerami zaprojektowała i przeprowadziła modernizację systemów sygnalizacji, telekomunikacyjnych i zasilania na stacji Kowno, na obwodnicy Palemonas-Rokai-Jiesia i na odcinku Kowno-Kibarty (lit. Kybartai).

Cała linia kolejowa, łącząca Kowno, Kibarty i litewską granicę państwową z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, została zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny, skomputeryzowany system sterowania ruchem kolejowym. System ten umożliwia centrum zarządzania ruchem w Wilnie sterowanie sygnalizacją i urządzeniami zasilania na wszystkich stacjach i przejazdach kolejowych na tym odcinku oraz na sterowanie ruchem na nim.

Podczas wdrażania systemu sterowania ruchem kolejowym specjaliści z firmy FIMA i jej partnerów wykonali szereg zadań, m.in:

 • Scentralizowane sterowanie ruchem z centrum zarządzania ruchem w Wilnie zostało wprowadzone na wszystkich stacjach i na całej długości tego odcinka linii kolejowej;
 • Centralnie sterowane skomputeryzowane systemy z opcją sterowania lokalnego zostały zainstalowane na wszystkich stacjach kolejowych;
 • Wymieniono wszystkie urządzenia sygnalizacyjne i związane z nimi okablowanie;
 • Na przejazdach zainstalowano nowe systemy sygnalizacji;
 • Wprowadzono niezawodny system lokalizacji pociągów;
 • Na wszystkich stacjach zamontowano systemy ostrzegania personelu, zawiadamiające robotników torowych o zbliżających się pociągach;
 • Wszystkie nowo zainstalowane systemy sygnalizacji i sterowania zostały wyposażone w niezawodne urządzenia zasilające.


Zakończony projekt był wyjątkowy pod względem złożoności, skali i wymaganej przy jego realizacji biegłości inżynieryjnej. Prace prowadzone były przez ponad 200 specjalistów będących ekspertami w swoich dziedzinach. Projekt zrealizowano bez wstrzymywania normalnego ruchu kolejowego na tym niezwykle intensywnie eksploatowanym odcinku korytarza transportowego.

Projekt umożliwił zwiększenie maksymalnej prędkości na linii kolejowej do 160 km/h.

Szczegóły dotyczące projektu:

 • 110 km linii kolejowej
 • 8 stacji kolejowych
 • 33 zautomatyzowane systemy sterowania na przejazdach kolejowych
 • 430 świateł sygnalizacji świetlnej
 • 20 stacji transformatorowych 10kV
 • 100 km linii napowietrznych i linii kablowych 10kV
 • 2 000 km okablowania
 • instalacje elektrycznego ogrzewania rozjazdów w 200 punktach
 • Czas realizacji projektu: 1279 dni
 • Koordynacja i zarządzanie przeszło 50 podwykonawcami

Podobne projekty