Rozwiązania bezpieczeństwa dla elektrociepłowni opalanej biopaliwem i odpadami uruchomionej przez Fortum Klaipėda

 • Klient Fortum Klaipėda
 • Okres realizacji 2012 – 2013
 • Teren budowy Kłajpeda, Litwa
 • Partnerzy Dias Infrared, Flexim Security
 • Założenia projektu Instalacja rozwiązań bezpieczeństwa zapewniających niezawodną ochronę przeciwpożarową i sprawne działanie procesów technologicznych w nowej elektrociepłowni opalanej biopaliwem i odpadami.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System sygnalizacji przeciwpożaru
 • System kontroli dostępu
 • System nadzoru wideo
 • System nagłośnieniowy
 • System monitorowania procesów technologicznych

To pierwszy przypadek użycia kamer wideo na podczerwień wykrywających ciepło do celów ochrony przeciwpożarowej w litewskim zakładzie przemysłowym.

Specjaliści ze spółki FIMA zainstalowali rozwiązania zapewniające bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie nowej elektrociepłowni, która jako pierwsza w krajach bałtyckich wytwarza ciepło oraz energię elektryczną pochodzącą ze spalania odpadów i biopaliwa. Elektrociepłownia jest obecnie najbardziej zaawansowanym zakładem tego typu na terenie krajów bałtyckich.

W celu ochrony zakładu przed pożarami spółka FIMA zainstalowała system przeciwpożary zaprojektowany specjalnie na potrzeby elektrociepłowni. To pierwszy przypadek na Litwie, gdy kamery termowizyjne zostały użyte w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu przemysłowego. Kamery są zainstalowane w zbiorniku paliwa. Kamery nieustannie skanują powierzchnię biopaliwa i odpadów znajdujących się w zbiorniku, dostarczając operatorowi systemu obraz termowizyjny zbiornika z oznaczeniem jego najgorętszych obszarów i podaniem wysokości temperatury. Gdy system wykryje wysoką temperaturę, automatycznie zawiadamia personel za pomocą sygnału dźwiękowego i jeśli temperatura nadal wzrasta, uruchamia się alarm pożarowy. Obraz wyświetlany na ekranie pozwala operatorom określić dokładne miejsce pożaru i podjąć odpowiednie działania w celu szybkiego obniżenia temperatury.

W innych częściach zakładu zainstalowano system przeciwpożarowy o najwyższej niezawodności, składający się z ok. 500 czujników dymu, ciepła i płomieni. System ten może wykryć wewnętrzne zmiany temperatury, dym i otwarty ogień. W przypadku pożaru system będzie kontrolował systemy, z którymi jest połączony, tj: gaszenia, ewakuacji i wentylacji,
Spółka FIMA zainstalowała także w zakładzie system kontroli dostępu (67 kontrolowanych drzwi), system nagłośnieniowy (65 głośników) oraz system nadzoru wizyjnego (34 kamery).
 
Oprócz zapewnienia ochrony obiektu, system monitoringu wideo stosowany jest do kontroli procesów technologicznych w zakładzie. Operatorzy mogą monitorować wjazd pojazdów przywożących biopaliwo i odpady do obiektu na ekranach w centrum sterowania i mogą kontrolować procesy rozładowania i ważenia odpadów. Personel dzięki kamerom może monitorować  podróż paliwa, od momentu wjazdu do zbiornika paliwa, aż po końcowe opróżnianie popiołu z kotła. Kamery pokazują nawet wnętrze kotła.

Podobne projekty

Opinie klientów

 • „Każdy rodzaj ochrony stanowi wysoki priorytet w zakładzie. Bezpieczeństwo zapewnione jest na każdym etapie zamiany odpadów w energię: od momentu dostarczenia odpadów do obiektu aż po obróbkę dymu. System przeciwpożarowy zainstalowany przez specjalistów ze spółki FIMA jest solidną częścią ogólnego systemu bezpieczeństwa elektrowni”.

  Juozas Doniela, dyrektor Fortum Klaipėda