Rozwiązania inżynierskie dla zakładu biopaliw GECO w Kownie

 • Klient GECO Kaunas
 • Okres realizacji 2012
 • Teren budowy Kowno, Litwa
 • Partnerzy Empower, Elektros Zona, KEMEK Engineering
 • Założenia projektu Instalacja oraz uruchomienie wysoce zautomatyzowanego systemu bezpieczeństwa oraz ważenia pojazdów w nowym zakładzie biopaliw oraz zainstalowanie części infrastruktury zasilającej.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • Infrastruktura zasilająca
 • System sygnalizacji włamania i napadu
 • System przeciwpożarowy
 • System kontroli dostępu
 • System nadzoru wideo
 • System ochrony ochrony obwodowej
 • System automatycznego ważenia pojazdów

Wraz z innymi podwykonawcami, FIMA zainstalowała większość infrastruktury zasilającej średniego i niskiego napięcia, systemy bezpieczeństwa oraz systemy automatycznego ważenia pojazdów.

FIMA przy współpracy z Empower oraz Elektros Zona zainstalowała w pierwszym samodzielnym zakładzie biopaliw w Kownie większość infrastruktury zasilającej średniego i niskiego napięcia, włączając w to podstację transformatorową 10 kV, trasy kablowe 10 kV oraz instalacje zasilania niskim napięciem (0,4kV). FIMA zainstalowała również kompletny zestaw rozwiązań niskoprądowych, włączając w to systemy bezpieczeństwa, przeciwpożarowy, kontroli dostępu, nadzoru wideo oraz ochrony obwodowej budynku.

Inżynierowie z firmy FIMA zainstalowali system kontroli i ważenia pojazdów, który automatycznie waży pojazdy użytkowe wjeżdżające na teren zakładu. Oznacza to, że personel musi teraz jedynie potwierdzić otrzymane dane, gdyż wszelkie pozostałe czynności wykonywane są przez zintegrowany system. Kamery wideo skanują tablice rejestracyjne pojazdu, a system porównuje uzyskane wyniki skanowania z informacjami zapisanymi w bazie danych i otwiera bramę. Po zważeniu i rozładowaniu pojazd ważony jest ponownie przed opuszczeniem terenu zakładu i z uzyskanych wyników generowany jest raport.

Bezpieczeństwo na terenie zakładu zostało również zautomatyzowane poprzez zastosowanie barier świetlnych IR oraz przewodu mikrofonowego o wysokiej czułości rozciągniętego wzdłuż całego ogrodzenia na granicy terenu, który jest w stanie wykrywać uderzenie lub jakąkolwiek próbę wejścia na ogrodzenie. Dodatkowo miejsca wjeżdżania oraz wyjeżdżania z terenu zakładu są objęte monitoringiem wideo.

FIMA w zakładzie biopaliw w Kownie zainstalowała:

 • Infrastrukturę zasilającą:
  - podstację transformatorową 10 kV
  - trasy kablowe 10 kV
  - Infrastrukturę zasilania niskonapięciowego (0,4kV)
 • System automatycznej kontroli i ważenia pojazdów
 • System, bezpieczeństwa i nadzoru nad kotłownią
 • Systemy ochrony budynku, alarmu przeciwpożarowego i kontroli dostępu

  Więcej informacji na temat zakładu biopaliw GECO w Kownie można znaleźć na stronie internetowej

Podobne projekty