Rozwiązania detekcji i gaszenia pożarów w bloku o cyklu kombinowanym elektrowni na Litwie

 • Klient Lietuvos energija
 • Okres realizacji 2010 - 2012
 • Teren budowy Elektreny, Litwa
 • Partnerzy IBERDROLA Ingenieria y Construccion S.A.U.
 • Założenia projektu Instalacja zintegrowanego rozwiązania przeciwpożarowego w nowo wybudowanym bloku o cyklu kombinowanym w elektrowni na Litwie.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • Systemy detekcji pożaru
 • Systemy detekcji wycieków gazu
 • System gaszenia gazem
 • System gaszenia pianą
 • System gaszenia wodą
 • Uszczelnienia przeciwpożarowe

Specjaliści z firmy FIMA, którzy byli odpowiedzialni za ogólnie rozumiane bezpieczeństwo pożarowe bloku, zainstalowali wszelkie niezbędne systemy, a więc m.in. system przeciwpożarowy, detekcji wycieków gazu oraz gaszenia pożarów

Specjaliści z firmy FIMA podczas budowy 455 MW bloku o cyklu kombinowanym w elektrowni na Litwie byli odpowiedzialni za ogólnie rozumiane bezpieczeństwo pożarowe, instalację wszelkich niezbędnych systemów, a więc m.in. system sygnalizacji pożaru, detekcji wycieków gazu oraz gaszenia pożarów.

W celu ochrony przed różnymi źródłami ognia, FIMA zainstalowała w bloku kilka rodzajów systemów gaszących. W obszarach, w których istnieje ryzyko nagromadzenia się gazów zainstalowano systemy detekcji gazu oraz gaszenia CO2, natomiast w obszarach z instalacjami filtracji ropy naftowej zainstalowano systemy gaszenia ognia pianą. W przypadku, gdy zapłon nastąpi w transformatorach, generatorach wysokoprężnych, układzie łożysk turbiny lub kablowniach, do gaszenia ognia użyta zostanie woda, natomiast palące się kable zostaną ugaszone gazem FM200.

Wycieki gazu lub nagromadzenie się gazów w ilościach niebezpiecznych będzie wykrywane za pomocą analizatorów mieszanek gazowych. W zależności od stężenia gazu wykrytego w danym obszarze, system ma możliwość wysłania różnych ostrzeżeń - ostrzeżenia o wycieku, o niebezpiecznym nagromadzeniu się gazu oraz alarmu o niebezpieczeństwie.

Zewnętrzne detektory pożaru umożliwiają podjęcie natychmiastowej akcji w razie pojawienia się ognia w transformatorach wysokonapięciowych. Wewnątrz budynku rozmieszczono również czujniki dymu i temperatury. W wielu częściach bloku, systemy gaszące są aktywowane automatycznie alarmami pożarowymi w momencie, gdy ogień zostanie wykryty przez więcej niż jeden detektor.

Ponieważ fałszywa autoaktywacja może skutkować poważnymi kosztami, systemy zdublowano.

FAKTY

 • FIMA zainstalowała w bloku sześć różnych typów systemów gaszących:
  - system gaszenia ognia CO2,
  - system gaszenia ognia FM200,
  - system gaszenia ognia pianą,
  - instalację tryskaczową,
  - instalację zraszającą,
  - hydranty pożarowe.
 • Systemy gaszące obejmują 11 różnych obszarów i zabudowań.
 • Do budowy systemów detekcji pożaru oraz wycieku gazu użyto ponad 15 km kabli.
 • Zainstalowano ponad 1200 m2 uszczelnień przeciwpożarowych.
 • Wszystkie systemy aktywowano i przetestowano pod kątem ich pewności działania.

Podobne projekty