Przebudowa stacji elektroenergetycznych i stacji rozdzielczej dla Lietuvos Energija, najważniejszej spółki energetycznej na Litwie.

  • Klient Lietuvos Energija
  • Okres realizacji Stacja rozdzielcza w Elektrėnai o napięciu 330 kV: 2003 – 2005 Stacja elektroenergetyczna 110/35/10 kV w Kupiškis: 2005 Stacja elektroenergetyczna 110/35/10 kV w Vilkaviškis: 2006
  • Teren budowy Litwa
  • Założenia projektu Przebudowa stacji rozdzielczej 330kV i stacji elektroenergetycznych 110kV oraz wdrożenie systemu sterowania nimi z centralnych pomieszczeń kontrolnych.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Automatyzacja stacji elektroenergetycznych i zabezpieczenia przekaźników
  • SCADA
  • System bezpieczeństwa granic obiektu
  • System monitoringu wideo
  • System bezpieczeństwa i alarmów przeciwpożarowych

FIMA przebudowała stację rozdzielczą 330 kV w Elektrėnai oraz dwie stacje elektroenergetyczne 110/35/10 kV. Wdrożenie nowego systemu SCADA umożliwia sterowanie nimi z centralnych pomieszczeń kontrolnych.

Podczas realizacji projektu, FIMA przebudowała jedną ze stacji rozdzielczych Litewskiej Elektrowni, stację rozdzielczą o napięciu 330kV w Elektrėnai. Wymieniono w niej całe istniejące wyposażenie, w tym instalację i podłączenie przekaźników mikroprocesorowych oraz systemów zabezpieczeń przekaźników i automatyzacji, zaprogramowano, skonfigurowano i przeprowadzono rozruch systemu scentralizowanej kontroli SCADA, a także zainstalowano sieć światłowodową służącą do zbierania i transmisji danych. Po zakończeniu całego projektu całość wyposażenia stacji rozdzielczej może być obsługiwana z znajdującego się w Wilnie pomieszczenia kontrolnego. 

FIMA wymieniła wszystkie stare urządzenia w stacjach elektroenergetycznych w Kupiškis i Vilkaviškis oraz zainstalowała oparte na mikroprocesorach zabezpieczenia przekaźników. Dodatkowo zainstalowano urządzenia zbierające dane teleinformatyczne ze stacji elektroenergetycznych i przekazujące je światłowodami do centralnych pomieszczeń kontrolnych. Dyspozytorzy używają systemu SCADA do kontrolowania urządzeń stacji elektroenergetycznych, monitorowania ich stanu oraz w razie konieczności do zmiany ich parametrów.

Oprócz wyżej wymienionych prac, FIMA zbudowała w rozdzielni i w stacjach elektroenergetycznych systemy bezpieczeństwa i systemy alarmowe, systemy monitoringu wideo oraz rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony granic obiektu.
 

Podobne projekty