Elektroniczny system ochrony terenu terminalu naftowego

  • Klient Klaipėdos Nafta
  • Okres realizacji 2008 – 2009
  • Teren budowy Kłajpeda, Litwa
  • Partnerzy UTC Fire & Security, Southwest Microwave, Ernitec
  • Założenia projektu Wykorzystanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i nadzoru wideo oraz systemów kontroli dostępu, w celu zapewnienia ochrony terminalu naftowego firmy Klaipėda Nafta, jednego z obiektów o strategicznym znaczeniu dla Republiki Litewskiej.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System bezpieczeństwa granic obiektu
  • System monitoringu wideo
  • System kontroli dostępu

FIMA zbudowała na odcinku 4,5 km system ochrony granic obiektu, oparty na trzech technologiach: kablach sensorycznych, barierach mikrofalowych i zewnętrznych czujnikach ruchu. Technologie te zostały wybrane z uwagi na rozmieszczenie i rodzaj ogrodzenia.

Klaipėdos Nafta, główna litewska spółka zajmująca się przeładunkiem produktów naftowych do tankowców, to strategiczny obiekt w jednym z głównych morskich portów Litwy. Obiekty takie muszą spełniać rygorystyczne wymogi.


W ramach projektu, FIMA zbudowała nowy system ochrony granic na obwodzie 4,5 km. System ten oparty został na trzech technologiach: kablach sensorycznych, barierach mikrofalowych i zewnętrznych czujnikach ruchu. Technologie te wybrano ze względu na specyfikę rozmieszczenia i rodzaju ogrodzenia.


FIMA zmodernizowała system nadzoru wideo, instalując nowe kamery przemysłowe i cyfrowe urządzenia nagrywające. Dodatkowo wymieniono i rozbudowano matrycę przełączającą sygnały wideo.


Przy wejściach na teren obiektu zamontowano system kontroli dostępu. Utworzono dodatkowe biuro wyposażone w sprzęt do druku i wyrabiania kart dostępu. Zainstalowane przez FIMA systemy, zarządzają i nadzorują cztery wjazdy dla pojazdów i trzy wejścia dla pasażerów. Wszystkie zarejestrowane dane są automatycznie przesyłane do serwera Dyrekcji Państwowego Portu Morskiego.


FIMA rozbudowała również system ochrony granic obiektu, a podczas przebudowy punktu załadunku tankowców system nadzoru wideo. System kontroli dostępu został zintegrowany z systemami załadunku tankowców oraz z systemami wystawiającymi konosamenty.

Cechy wyróżniające projekt

FIMA zainstalowała systemy w obiekcie o znaczeniu strategicznym dla Litwy i dla przedsiębiorstwa portowego. Wdrożone systemy spełniły rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Ze względu na nadbrzeżne położenie obiektu, należy kierować się dużą ostrożnością w wyborze sprzętu, który nawet w trudnych warunkach pogodowych powinien funkcjonować bez zarzutu.
 

Podobne projekty