Systemy inżynieryjne w terminalu pasażerskim portu lotniczego w Połądze (Palanga)

  • Klient Międzynarodowy Port Lotniczy w Połądze
  • Okres realizacji 2011
  • Teren budowy Połąga (Palanga), Litwa
  • Partnerzy SRK Baggage Handling Systems
  • Założenia projektu Zapewnienie sprawnego działania portu lotniczego w Połądze, dzięki instalacji nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, obsługi oraz prześwietlania bagażu, a także oddzielenia pasażerów z i spoza strefy Schengen.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Systemy obsługi i prześwietlania bagażu
  • System bezpieczeństwa i alarmów przeciwpożarowych
  • System monitoringu wideo
  • Sieci łączności

W przebudowanym Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Połądze, specjaliści FIMA zaprojektowali i wprowadzili nowy system obsługi i prześwietlania bagażu oraz zbudowali i wprowadzili punkty kontroli granicznej.

Celem tych wszystkich działań było zwiększenie przepustowości lotniska i oddzielenie pasażerów z i spoza strefy Schengen.


W przebudowanym Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Połądze, zaprojektowano oraz wdrożono nowy system obsługi i prześwietlania bagażu, zbudowano i umieszczono punkty kontroli granicznej dla Służby Ochrony Granicy Państwowej.


Ponadto zainstalowano systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwa, monitoringu wideo, alarmów przeciwpożarowych, a także sieci łączności i sieci energetyczne.


Dzięki przeprowadzonej modernizacji przepustowość lotniska wzrosła trzykrotnie.

Podobne projekty