Budowa i konserwacja sieci fotoradarów

  • Klient Litewska Dyrekcja Dróg i Autostrad przy Ministerstwie Transportu
  • Okres realizacji 2008 – 2019
  • Teren budowy Litwa
  • Partnerzy Litewska Dyrekcja Dróg i Autostrad przy Ministerstwie Transportu
  • Założenia projektu Instalacja i konserwacja fotoradarów na głównych drogach krajowych, celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenia liczby wypadków drogowych.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Systemy kontroli prędkości
  • Rozwiązania w zakresie transmisji danych

FIMA przeprowadziła instalację najrozleglejszej sieci urządzeń kontrolujących ruch drogowy na Litwie. Sieć obejmuje 150 fotoradarów, które FIMA przez kolejne 10 lat będzie również konserwować.

FIMA przeprowadziła instalację najrozleglejszej na Litwie sieci fotoradarów. Przy głównych drogach krajowych rozmieszczono 139 fotoradarów, 11 przenośnych fotoradarów zamieszczono w nieoznakowanych samochodach policyjnych.

Fotoradary rejestrują godzinę oraz prędkość, kierunek jazdy i rodzaj pojazdu. Wykonane zdjęcia wyraźnie pokazują kierowcę, pojazd i tablicę rejestracyjną, co pozwala na ich wykorzystanie np. w prowadzonych postępowaniach sądowych.

Wszystkie zainstalowane fotoradary są przystosowane do pracy w temperaturach od -32°C do 50°C. Dodatkowo w celu ochrony urządzeń zainstalowano elektroniczny system, który na bieżąco rejestruje próby niszczenia i wandalizmu i automatycznie powiadamia o tym policję.

Informacje o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości są automatycznie przesyłane do centrum przetwarzania danych w Wilnie, które FIMA wyposażyła w 20 skomputeryzowanych stanowisk roboczych.

Cechy wyróżniające projekt

Największy dotychczas wdrożony na Litwie system kontroli prędkości pojazdów znajdujących się w ruchu drogowym.

Podobne projekty