Zintegrowane rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa na granicach Litwy z Rosją i z Białorusią

 • Klient Służba Ochrony Granicy Państwowej podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej
 • Okres realizacji Projekt I: 2005 – 2006 Projekt II: 2009 – 2010 Projekt III: 2011 Projekt IV: 2013.
 • Teren budowy Litwa
 • Partnerzy Flir Systems, Bosch
 • Założenia projektu Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony na granicy litewskiej i zwiększenie wydajności pracy operacyjnej funkcjonariuszy.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • Rozwiązania monitoringu wideo
 • Rozwiązania w zakresie transmisji danych
 • Oprogramowanie służące do kontroli bezpieczeństwa granic
 • Centrum monitoringu

Wzdłuż 140 km granicy litewskiej FIMA zainstalowała zintegrowany system nadzoru granic oraz stworzyła specjalne oprogramowanie do jego obsługi.

W ramach projektu wzmacniania nadzoru granic zewnętrznych Unii Europejskiej, ochrona litewskich granic została wzmocniona i dostosowana do wymogów zawartych w Układzie z Schengen.

Na czterech obszarach przygranicznych, na odcinku 140 km, FIMA zainstalowała sprzęt i oprogramowanie specjalnie dostosowane do panujących na tych obszarach warunków. Bez względu na panujące warunki pogodowe, urządzenia wykrywają wszelkie przypadki naruszenia granic, przez ludzi z odległości od 2 do 5 kilometrów i przez pojazdy z odległości 10 kilometrów.

Inżynierowie FIMA zbudowali wieże o wysokości od 20 do 35 metrów, które wyposażono w kamery wideo i urządzenia termowizyjne. Na niektórych obszarach przygranicznych zainstalowano również radary, bariery podczerwieni, wykrywacze mikrofalowe i inne najnowocześniejsze urządzenia. Dodatkowo FIMA zaprojektowała dostosowany do potrzeb klienta system kontroli bezpieczeństwa. Pozwala on w czasie rzeczywistym rejestrować i analizować wszystko to, co dzieje się na granicy oraz służy do sterowania wszystkimi urządzeniami. Dane zebrane przez system, poprzez sieci światłowodowe przekazywane są do centrów kontroli granicznej i monitoringu.
 

Podobne projekty

Opinie klientów

 • "Kilka lat temu, z powodu ciągłych prób nielegalnego przekroczenia granicy i przemytu z Rosji, długi na 30 km odcinek granicy przy miejscowości Viešvilė był jednym z najtrudniejszych do strzeżenia obszarów przygranicznych na Litwie. Po wdrożeniu systemu zabezpieczeń, przez cały rok nie zarejestrowano ani jednego przypadku nielegalnego przekroczenia granicy."

  Szef Sztabu pułkownik Valentinas Novikovas, Zastępca Komendanta Służby Ochrony Granicy Państwowej