Nowoczesne rozwiązanie oparte na systemach inżynieryjnych w nowej sali posiedzeń Parlamentu litewskiego

  • Klient Kancelaria Sejmu Republiki Litewskiej (Parlament Republiki Litewskiej)
  • Okres realizacji 2006 – 2007
  • Teren budowy Wilno, Litwa
  • Partnerzy Barco, Delta Controls, Pelco, Bosch, CommScope, Genesis Electronics
  • Założenia projektu Instalacja infrastruktury łączności oraz rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem w nowej sali posiedzeń, w celu poprawy komfortu pracy pracowników Parlamentu.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Rozwiązania w zakresie transmisji danych
  • System zarządzania budynkiem
  • System monitoringu wideo
  • System kontroli dostępu
  • Systemy audiowizualne

FIMA zainstalowała system okablowania strukturalnego oraz skonfigurowała nowoczesny system monitoringu wideo i zarządzania budynkiem w nowej sali posiedzeń Parlamentu. W sali zamontowano dwie ściany wideo, które podczas posiedzeń służą do wyświetlania różnorodnych informacji.

FIMA zainstalowała okablowanie strukturalne, w tym sieci telefoniczne i komputerowe kategorii 6, systemy nadzoru wideo, głosowania, obrad oraz tłumaczenia symultanicznego. Zamontowano dwie ściany wideo, każda o średnicy 5,7 m, które mogą wyświetlać porządek obrad, wyniki głosowania i inne przydatne podczas obrad informacje.
 

W ramach systemu zabezpieczeń w Parlamencie, specjaliści FIMA zainstalowali prawie 50 kamer przemysłowych, urządzenia do rejestracji wideo oraz wprowadzili rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i kontroli dostępu.
 

Nowoczesny system zarządzania budynkiem potrafi wykryć wodę w komorach wentylacyjnych lub w pobliżu urządzeń chłodzących. System pozwala na zmniejszenie kosztów jego działania i obsługi, dzięki rozwiązaniu scentralizowanej kontroli wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz wind. 

Podobne projekty