Budowa Laboratorium Narodowej Służby Zdrowia o 3. poziomie bezpieczeństwa biologicznego

 • Klient Laboratorium Narodowej Służby Zdrowia
 • Okres realizacji 2010 – 2011
 • Teren budowy Wilno, Litwa
 • Założenia projektu Budowa infrastruktury laboratorium o trzecim poziomie bezpieczeństwa biologicznego, celem poprawy przygotowania na wypadek epidemii chorób zakaźnych, tak aby umożliwić ich szybkie wykrywanie, a jednocześnie skuteczną profilaktykę.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System alarmowy
 • System kontroli dostępu
 • System przeciwpożarowy
 • System monitoringu wideo
 • Sieci telekomunikacyjne
 • Sieci oświetleniowe i zasilające
 • Systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) i systemy automatyzacji

Jako generalny wykonawca projektu, FIMA była odpowiedzialna za wszystkie etapy budowy i instalacji. Laboratorium zostało zaprojektowane i zainstalowane tak, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy oraz zapobiegać wydostawaniu się czynników zakaźnych.

Jako generalny wykonawca projektu, FIMA była odpowiedzialna za wszystkie etapy budowy i instalacji laboratorium o trzecim poziomie bezpieczeństwa biologicznego. Prace zostały przeprowadzone zgodnie z projektem stworzonym według zaleceń Instytutu Roberta Kocha. Placówka ta z sukcesem nadzoruje budowy, wyposażanie i konserwację laboratoriów o trzecim i czwartym poziomie bezpieczeństwa biologicznego. Laboratorium w Wilnie zostało tak zaprojektowane i zainstalowane, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i jednocześnie zapobiegać wydostawaniu się czynników zakaźnych na zewnątrz.

FIMA zainstalowała również zintegrowany system zabezpieczeń i kontroli dostępu, w tym alarmy przeciwpożarowe i systemy monitoringu wideo, sieci telekomunikacyjne kategorii 6, sieci oświetleniowe i zasilające oraz system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także systemy automatyzacji.

W dwóch laboratoriach FIMA zaprojektowała i zainstalowała specjalistyczny system HVAC oraz system komór podciśnieniowych ze śluzami i hermetycznie zamykanymi drzwiami i oknami. Powietrze w laboratorium oczyszczane jest przez specjalne filtry HEPA i wymieniane 12 razy na godzinę. Wszystkie wykorzystane systemy wentylacyjne są w pełni automatyczne.

W celu monitorowania działania wszystkich systemów i prowadzenia archiwum zdarzeń i danych, zainstalowano panele administracyjne z komputerowym interfejsem.

Cechy wyróżniające projekt

Jest to pierwsze laboratorium w litewskim systemie bezpieczeństwa zdrowia, w którym można bezpiecznie badać organizmy wywołujące rzadkie choroby zakaźne u ludzi.

Podobne projekty

Opinie klientów

 • "Realizacja tego złożonego projektu wymagała poradzenia sobie z wieloma wyzwaniami technologicznymi, z którymi specjaliści FIMA doskonale sobie poradzili."
   

  Romualdas Brusokas, Dyrektor Laboratorium Narodowej Służby Zdrowia