Wewnętrzny system lokalizowania personelu w szpitalu psychiatrycznym

  • Klient Szpital psychiatryczny w Rakiszkach
  • Okres realizacji 2011
  • Teren budowy Rakiszki, Litwa
  • Założenia projektu Zwiększenie bezpieczeństwa personelu oraz umożliwienie im natychmiastowego zgłaszania sytuacji awaryjnych.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Wewnętrzny system lokalizowania
  • System komunikacji bezprzewodowej
  • Oprogramowanie

Wewnątrzszpitalny mobilny system ostrzegania i komunikacji umożliwia precyzyjną i natychmiastowa lokalizację pracownika, który wyśle sygnał awaryjny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa personelu w szpitalu psychiatrycznym w Rakiszkach, FIMA zainstalowała wewnętrzny system lokalizowania personelu.
Personel mający kontakt z pacjentami może wezwać pomoc za jednym naciśnięciem przycisku zlokalizowanego na urządzeniu alarmowym o rozmiarach zegarka .

Naciśnięcie przycisku aktywuje sygnał radiowy, który wysyłany jest do najbliższego odbiornika, co pozwala błyskawicznie zlokalizować osobę wzywającą pomoc na mapie szpitala wyświetlanej na monitorze komputera.

Przed wdrożeniem projektu FIMA, w wybranych pomieszczeniach na terenie szpitala zostały  zainstalowane stałe punkty alarmowe. Teraz każdy członek personelu mający styczność z pacjentami jest wyposażony w przenośne urządzenie alarmowe, a ochrona jest w stanie odpowiedzieć na potencjalne incydenty w możliwie najkrótszym czasie.

Szpital psychiatryczny w Rakiszkach jest pierwszym obiektem na Litwie wykorzystującym wewnętrzny system lokalizacji personelu. Celem działania tego systemu jest ochrona personelu podczas przebywania w budynkach, do których nie dociera sygnał GPS.

System wykorzystuje 48 odbiorników oraz 56 nadajników.

Podobne projekty