Systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz systemy alarmowe w zakładzie Peikko

  • Klient Peikko group
  • Okres realizacji 2013
  • Teren budowy Kowno
  • Założenia projektu Zostały zamontowane systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz systemy alarmowe w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy w działach firmy
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System monitoringu
  • System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu
  • System rejestru czasu pracy

Uczestnicząc w projekcie zakładania instalacji w Peikko group, FIMA była odpowiedzialna za instalację systemu monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych, jak również za instalację systemu rejestru czasu pracy. 

Umacniając swe pozycje na rynku litewskim, międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się systemami połączeń i zespolonymi konstrukcjami budowlanymi „Peikko group“ w 2012 r. nabyło kompleks produkcyjny o powierzchni 850 tys. m2 w Kownie, na terenie którego stworzyło nowoczesny budynek produkcyjny oraz pomieszczenia biurowe UAB „Peikko Lietuva“.

Dążąc do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy, szczególną uwagę zwrócono na system monitoringu, przestrzeganie zasad BHP oraz tok procesu produkcyjnego, który jest stale monitorowany i rejestrowany z wykorzystaniem kamer HD. System cechuje wysoka szybkość zapisu obrazu. Elastyczność systemu pozwala na jego dalszą rozbudowę i dodawanie nowych funkcji. Po dokonaniu nieznacznych modyfikacji systemu można zainstalować narzędzie automatycznej analizy obrazu.

Zainstalowany w zakładzie system kontroli czasu pracy cechuje się prostotą i możliwością automatyzacji procesu. System może generować raporty z czasu pracy w różnych okresach, wedle potrzeb kierownictwa, jak również automatycznie tworzy karty czasu pracy.