System rejestracji obecności oraz kontrola dostępu pracowników I pojazdów w zakładzie nawozów Lifosa

 • Klient Lifosa
 • Okres realizacji 2011 - 2012
 • Teren budowy Kėdainiai, Litwa
 • Partnerzy Midpoint Security
 • Założenia projektu Wdrożenie systemów nadzoru video oraz kontroli dostępu oraz dopasowanie oprogramowania dla zintegrowanego oraz zautomatyzowanego sytemu rejestracji obecności i oraz kontroli dostępu i czasu pracowników i pojazdów ruchu drogowego.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System nadzoru video
 • System kontroli dostępu
 • Oprogramowanie Bespoke

Zintegrowany oraz zautomatyzowany system rejestracji obecności oraz kontroli czasu i dostępu pracowników i pojazdów ruchu drogowego wdrożony w największym litewskim zakładzie nawozów zapewnia rejestracje czasu i obecności dla 1000 pracowników, kontrolę dostępu dla odwiedzających oraz generuje sprawozdania stosownie do liczy metrycznej.

FIMA oraz jej partnerzy, producent rozwiązań oprogramowania, wdrożyli zintegrowany oraz zautomatyzowany system rejestracji obecności oraz kontroli czasu i dostępu pracowników w zakładzie Lifosa w Kedainiai będącego własnością Eurohem, jednego z największych światowych producentów nawozów mineralnych.

Poprzednio, spółka stosowała trzy osobne systemy do kontroli dostępu do rejestracji obecności i czasu osób oraz pojazdów. Nie były one zintegrowane a automatyczna wymiana danych między nimi była niemożliwa. Celem projektu było zintegrowanie systemów Lifosa w jeden pojedynczy system oraz poprawa efektywności zarządzania procesem.

Jako część koncepcji zintegrowanego systemu, wdrożono systemy kontroli dostępu, rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz rejestracji obecności i czasu oraz zintegrowano z istniejącymi systemami HR, systemach rejestracji i logistyki. Specjalne oprogramowanie zostało dostosowane do potrzeb zakładu w celu umożliwienia kontroli systemów poprzez pojedynczy interfejs.
 
Oprócz obniżenia ilości pracy administracyjnej, wyeliminowania nakładających się na siebie zadań oraz zapewnienia skutecznej oraz łatwo dostępnej kontroli dla ponad 1000 pracowników i gości, rejestrów czasu i obecności oraz innych procesów, rozwiązanie wdrożone przez FIMA i jej partnerów poprawiło bezpieczeństwo wszystkich w miejscu.
 
Zintegrowany system w Lifosa umożliwia:

 • Szybkie i łatwe sprawdzenie, czy pracownik pracował zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. System porównuje plany prac z danymi kontroli dostępu i jest zdolny do wygenerowania raportu zgodnie z wymaganą metryką w dowolnym czasie.
 • Automatyczną generację oraz dystrybucję raportów czasu pracy według wymaganych metryk.
 • Elektroniczne potwierdzenie zezwoleń na dostęp pracownika.
 • Monitoring ilości pracowników, gości oraz pojazdów w miejscu w czasie rzeczywistym. Możliwe jest zidentyfikowanie dokładnego położenia osoby.
 • Sprawozdania z weryfikacji czasu I obecności. Do każdego zdarzenia dołączone jest zdjęcie pracownika (zawsze skanowana jest ich karta lub dane biometryczne).
 • Automatyczne wygenerowanie wiadomości o zalecanych działaniach dla operatorów kontroli pojazdów. Na przykład, gdy pojazd zostanie zidentyfikowany a dostęp na temat tego, kiedy pojazd został zidentyfikowany zostanie autoryzowany, lecz dostęp nie zostanie umożliwiony o tej porze dnia itd.

Cechy wyróżniające projekt

Projekt obejmował unikalną integrację między systemami zarządzania HR, obecnością oraz czasu, logistyką, nadzorem oraz systemami kontroli dostępu.

Opinie klientów

 • “Oczekujemy na integratora systemu zdolnego dostosować podstawowe oprogramowanie do naszych potrzeb oraz zapewnić jego integracji ze sprzętem terminala wyprodukowanego przez różnych producentów”

  Dyrektor IT Lifosa, Edvinas Juodžbalis