Modernizacja centrum danych MTG na Łotwie

  • Klient TV3 Latvia (MTG group)
  • Okres realizacji 2014
  • Teren budowy Ryga, Łotwa
  • Partnerzy EMERSON
  • Założenia projektu Zwiększenie mocy i efektywności energetycznej istniejącego centrum danych MTG Latvia.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Modernizacja chłodzenia
  • Rozdzielenie stref zimnych i gorących
  • Dostawa i montaż szaf serwerowych
  • Modernizacja urządzeń klimatyzacyjnych
  • Zwiększenie efektywności energetycznej

 W toku realizacji projektu specjaliści FIMA zmodernizowali istniejące centrum danych MTG Latvia instalując nowoczesne rozwiązania w zakresie chłodzenia, które zwiększyły moc systemu chłodzenia o 25%.

W toku realizacji projektu specjaliści FIMA dokonali całkowitej separacji potoków zimnego i gorącego powietrza poprzez utworzenie zimnych korytarzy. Przeprowadzono również rekonfigurację urządzeń klimatyzacyjnych oraz testy systemów chłodzenia stosując dodatkowe obciążenie. Wszystkie prace wykonano nie wstrzymując codziennej działalności centrum danych.

W trakcie realizacji projektu zainstalowano stworzone przez FIMA rozwiązanie polegające na budowie zimnych korytarzy, co pozwoliło zwiększyć moc systemu chłodzenia o 25%. Unikalność rozwiązania polega na tym, iż jest ono zgodne z wymogami lokalnych aktów normatywnych oraz konkurencyjne cenowo w porównaniu z propozycjami konkurencji. Rozwiązanie ma charakter modułowy – podlega wymianie i rozbudowie, pozwala na bardziej elastyczne planowanie przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa. W centrum danych MTG Latvia zamontowano oświetlenie LED, zapewniające wygodę w trakcie codziennej obserwacji.

W trakcie robót modernizacyjnych system chłodzenia był testowany na możliwość pracy w warunkach niezwykłego jak na Łotwę klimatu - przez ponad tydzień temperatura  przekraczała 30o C.