Instalacja energooszczędnego centrum danych dla firmy Baltic Data Center

 • Klient Baltic Data Center
 • Okres realizacji Instalacja centrum danych: 2009 – 2010 Rozbudowa centrum danych: 2011
 • Teren budowy Wilno, Litwa
 • Partnerzy UTC Fire & Security, Tyco, KyotoCooling, CPI i Gesan
 • Założenia projektu Stworzenie niezawodnej infrastruktury centrum przetwarzania danych, które pozwoli spełnić wymagania klienta w zakresie efektywności energetycznej.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System chłodzenia KyotoCooling®
 • Zasilanie i systemy pomiarowe
 • Agregaty prądotwórcze z silnikiem Diesla
 • Rozwiązania w zakresie transmisji danych
 • System wykrywania pożaru i wczesnego ostrzegania
 • Automatyczny gazowy system gaszenia pożaru
 • System kontroli dostępu
 • System monitoringu wideo
 • System sygnalizacji pożaru i alarmowy system bezpieczeństwa
 • System monitorowania i kontroli parametrów systemu

FIMA zaprojektowała i zainstalowała nowe centrum przetwarzania danych o mocy 700 kW i powierzchni 260m². W centrum zastosowano najnowszy system chłodzenia serwerów firmy KyotoCooling. Projekt został zrealizowany na zlecenie Baltic Data Center, wiodącego dostawcy rozwiązań w dziedzinie centrów danych oraz outsourcingowych usług informatycznych w regionie bałtyckim.

FIMA zaprojektowała i zainstalowała nowe centrum przetwarzania danych o mocy 700 kW i powierzchni 260m² dla Baltic Data Center, wiodącego dostawcy rozwiązań w dziedzinie centrów danych oraz outsourcingowych usług informatycznych w regionie bałtyckim. W centrum danych zastosowano najnowszy system chłodzenia serwerów KyotoCooling. System ten pozwala zmniejszyć nawet ośmiokrotnie ilość energii zużywanej do chłodzenia centrum. Projekt realizowany dla Baltic Data Center, był pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej projektem, w którym zastosowano system KyotoCooling. Przez większość roku KyotoCooling do chłodzenia serwerów wykorzystuje powietrze z otoczenia budynku (free cooling). System osiąga dzięki temu większą sprawność i jest bardziej przyjazny środowisku niż tradycyjne systemy chłodzenia.


Specjalne szafy serwerowe ustawiono w taki sposób, aby oddzielić przepływ powietrza zimnego i ciepłego, zwiększając w ten sposób sprawność centrum.
Wraz z rozwiązaniem KyotoCooling, FIMA zainstalowała system precyzyjnego sterowania, KyotoEco, który w sposób autonomiczny monitoruje warunki w centrum danych (gęstość mocy sprzętu informatycznego, równowagę między przepływem ciepłego i zimnego powietrza czy temperaturę wewnątrz i na zewnątrz obiektu). Dodatkowo KyotoEco automatycznie zarządza obiegiem powietrza o odpowiedniej temperaturze, celem schłodzenia centrum.


Dodatkowo FIMA zaprojektowała i zainstalowała całą infrastrukturę pomocniczą, w tym: sieci dystrybucji energii, zasilanie awaryjne oparte na urządzeniach UPS i agregatach prądotwórczych, systemy bezpieczeństwa (sygnalizacji i gaszenia pożaru, nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu oraz alarmy bezpieczeństwa), systemy monitoringu warunków środowiskowych, systemy zarządzania budynkiem oraz systemy pomiarowe.


Jest to pierwszy taki obiekt na Litwie, w którym ciepło wytwarzane przez centrum przetwarzania danych jest powtórnie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń biurowych i technicznych.


Wskaźnik efektywności wykorzystania energii (PUE) dla centrum danych wynosi 1,1. Na przestrzeni 2011 roku system KyotoCooling umożliwił firmie Baltic Data Center zmniejszenie zużycia energii o prawie 600 000 kWh.
 

Cechy wyróżniające projekt

Pierwsze centrum przetwarzania danych w regionie bałtyckim, które osiągnęło do tak wysoki poziom efektywności energetycznej.

 

Więcej informacji na temat centrów przetwarzania danych Baltic Data Center – kliknij tutaj

Opinie klientów

 • "Oferowane przez FIMA rozwiązanie zapewnia właściwą równowagę pomiędzy niezawodnością a energooszczędnością.”
   

  Saulius Markūnas, Dyrektor Baltic Data Center