Infrastruktura serwerowni nowego studia LNT TV

 • Klient „TV3 Latvia“ (MTG)
 • Okres realizacji 2016
 • Teren budowy Ryga, Łotwa
 • Założenia projektu Wyposażenie nowoczesnych i bezpiecznych serwerowni stosownie do potrzeb nowego studia LNT.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • Rozdzielenie stref zimnych i gorących
 • Dostawa i montaż szaf serwerowych
 • System klimatyzacji (2N)
 • System zasilania
 • Instalacja systemu nagłośnienia
 • System sygnalizacji pożaru
 • Sieci telekomunikacyjne

W toku realizacji projektu specjaliści FIMA wyposażyli nowoczesną i bezpieczną serwerownię stosownie do potrzeb nowego studia LNT, zainstalowali systemy bezpieczeństwa, telekomunikacyjne, zasilania i klimatyzacji.

Celem klienta było przeniesienie w maksymalnie krótkim okresie działającej infrastruktury studia LNT z ulicy Elija w Rydze do nowego studia znajdującego się przy ulicy Dzelzavas na terytorium Parku Naukowo-Technologicznego. Należało nadzwyczaj precyzyjnie zaplanować czas i zakres robót w celu sprawnej koordynacji działań wszystkich zaangażowanych stron.
Specjaliści spółki FIMA wyposażyli nowoczesną i bezpieczną serwerownię stosownie do potrzeb nowego studia LNT, zainstalowali systemy bezpieczeństwa, telekomunikacji, zasilania i klimatyzacji. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono testy zainstalowanych systemów w trybie zwiększonego obciążenia. 

Podobne projekty