Przebudowa systemów sterowania podstacjami LESTO

  • Klient LESTO
  • Okres realizacji 2006 - 2014
  • Teren budowy Litwa
  • Założenia projektu Zwiększenie efektywności podstacjami elektrycznymi poprzez przebudowę systemów sterowania i łączności podstacji należących do operatora sieci przesyłowej LESTO.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System zarządzania SCADA
  • Łączność radiowa

FIMA modernizuje podstacje elektryczne oraz kanały łączności od 2006 r. W tym okresie zostały zmodernizowane systemy zarządzania rozdzielniami w rejonach szyłelskim, kiejdańskim, rakiszeckim, preńskim, kowieńskim i wileńskim.

 

 

FIMA przeprowadziła roboty modernizacyjne podstacji elektrycznych w siedmiu rejonach Litwy. Spółka zainstalowała system zarządzania SCADA, który pomaga pracownikom dyspozytorni operatywnie ustalać przyczyny awarii sieci elektrycznej i tym samym szybciej przywracać mieszkańcom dostawy energii elektrycznej. Po wdrożeniu nowego systemu zarządzania podstacjami, ich działanie stało się bardziej efektywne, a dostarczanie energii elektrycznej odbiorcom bardziej niezawodne. W 2018 r. planuje się uruchomienie sieci dyspozytorni, które pomogą zoptymalizować działalność LESTO. 

Podobne projekty