Modernizacja systemu sygnalizacji świetlnej na pasie startowym portu lotniczego w Kownie

  • Klient Port lotniczy w Kownie
  • Okres realizacji 2005 – 2007
  • Teren budowy Kowno, Litwa
  • Założenia projektu Przebudowa systemu sygnalizacji świetlnej pasa startowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System sygnalizacji świetlnej na pasie startowym

Eksperci FIMA przebudowali system oświetlenia pasa startowego portu lotniczego w Kownie, przystosowując go do norm ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego).

Specjaliści z FIMA przebudowali system oświetlenia pasa na lotnisku w Kownie. Prace te objęły szereg różnorodnych działań: stare światła usunięto, a na ich miejsce zamontowano światła oznaczające próg drogi startowej i zabezpieczenie przerwanego startu, całkowicie zmodernizowano system zasilania oraz zainstalowano nowe stacje transformatorowe oraz zasilanie awaryjne, tak aby zapewnić ciągłość działania systemu oświetleniowego.
Skomputeryzowano system kontroli, co umożliwiło za pomocą ekranu dotykowego kontrolerom lotu i obsłudze technicznej obserwować pas startowy, dopasowywać intensywność światła do warunków meteorologicznych i monitorować ogólny status systemu.
Po zakończeniu wszystkich prac realizowanych w ramach projektu, system oświetlenia lotniska w porcie lotniczym w Kownie spełnia wszystkie normy Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Podobne projekty