Systemy zarządzania ruchem na skrzyżowaniach w Mińsku

  • Okres realizacji 2013
  • Teren budowy Mińsk, Białoruś
  • Założenia projektu Modernizacja infrastruktury drogowej w Mińsku poprzez instalację nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System sterowania sygnalizacją świetlną
  • Analiza ruchu ulicznego
  • Rozwiązania w zakresie zasilania

 Wdrażając projekt modernizacji infrastruktury drogowej w Mińsku, FIMA zainstalowała nowoczesne systemy sygnalizacji świetlnej na trzech najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniu obok jednego z centrów handlowych w mieście. 

Działająca na Białorusi spółka zależna FIMA – przedsiębiorstwo „Fima BR” zrealizowała szereg projektów modernizacji infrastruktury drogowej w Mińsku. Zainstalowane na ruchliwych ulicach miasta systemy zarządzania ruchem drogowym pozwolą bardziej skutecznie zarządzać potokami ruchu oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszych.

Na zamówienie Inspekcji Ruchu Drogowego, która jest podstawową instytucją odpowiadającą za zarządzanie ruchem drogowym, na najbardziej niebezpiecznych (w świetle danych zamawiającego) przejściach dla pieszych zostały zainstalowane nowoczesne systemy sygnalizacji świetlnej. Powstało również skrzyżowanie sterowane sygnalizacją świetlną obok centrum handlowego na wniosek przedsiębiorstwa realizującego budowę.

Zainstalowana na ulicach stolicy Białorusi nowoczesna sygnalizacja świetlna, w odróżnieniu od sygnalizatorów diodowych, nie traci na jasności oraz zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa kierowcom i pieszym. Nowoczesny sprzęt, produkowany przez „Fima BR” na terenie Białorusi zgodnie z lokalnymi wymogami, jest prosty w użytkowaniu i może zostać szybko zamontowany. Zainstalowany sprzęt zużywa dwukrotnie mniej energii elektrycznej, niż inne tego rodzaju instalacje użytkowane w tym czasie w Mińsku, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Realizując ten projekt „Firma BR” wykonała wszystkie roboty związane z projektowaniem i instalacją stosownej infrastruktury. Specjaliści przedsiębiorstwa wykonali roboty budowlane, ułożyli kanalizację kablową, instalację elektryczną, zainstalowali sterowniki sygnalizatorów i przyciski dla pieszych.

Na przejściach dla pieszych zostały zamontowane pętle indukcyjne, które zliczają i analizują potoki transportowe oraz przekazują aktualne dane niezbędne do podejmowania decyzji w toku zarządzania ruchem drogowym.