Rozwiązania scentralizowanego sterowania ruchem w Wilnie

 • Klient Miasto Wilno
 • Okres realizacji n/d
 • Teren budowy Wilno, Litwa
 • Partnerzy Hnit Baltic, Barco, Aesys
 • Założenia projektu Instalacja systemów zapewniających bardziej efektywną kontrolę ruchu drogowego oraz informujących kierowców o warunkach panujących na drodze.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System monitoringu wideo
 • Infrastruktura centrum nadzoru
 • Ściany wideo
 • Wyświetlacze LED
 • Sieć transmisji danych

Jako jeden z wykonawców projektu wdrożenia scentralizowanego systemu sterowania ruchem w Wilnie, FIMA wykonała: instalację systemu nadzoru wideo na skrzyżowaniach, budowę centrum nadzoru ruchu, montaż diodowych wyświetlaczy informacyjnych w różnych punktach miasta, instalację sieci transmisji danych.

Jako jeden z wykonawców projektu wdrożenia scentralizowanego systemu sterowania ruchem w Wilnie, FIMA wdrożyła następujące rozwiązania:

 • Rozmieszczony na skrzyżowaniach system nadzoru wideo, umożliwiający pracownikom centrum sterowania ruchem, monitorowanie głównych skrzyżowań w Wilnie oraz kontrolowanie natężenia ruchu. Dzięki temu możliwa jest szybka zmiana parametrów działania, pozwalająca skutecznie zarządzać ruchem. Dodatkowo system umożliwia wykrywanie przypadków naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz rejestruje powstałe wypadki. Kamery przemysłowe zamontowane są na 20 skrzyżowaniach, na terenie całego miasta.
   
 • W skład centrum nadzoru ruchu wchodzi: serwerownia, stanowiska pracy operatorów oraz ściana wideo wykonana z sześciu 50-calowych wyświetlaczy. Na ścianie wideo wyświetlane są obrazy z kamer oraz przekazywane w czasie rzeczywistym informacje o ruchu drogowym. Dodatkowo ściana wideo pokazuje działanie sygnalizacji świetlnej oraz wyświetla dane, które zostają zebrane przez zamontowane na skrzyżowaniach czujniki.
   
 • Sieć 13 wyświetlaczy informacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta. Wyświetlane informacje na temat warunków jazdy i natężenia ruchu oraz powiadomienia o robotach drogowych i innych utrudnieniach są stale aktualizowane, a w razie potrzeby sugerują kierowcom trasę alternatywną.
   
 • Sieć transmisji danych, łącząca rozmieszczone na skrzyżowaniach kontrolery sygnalizacji świetlnej, w jeden system, zarządzany z centrum sterowania ruchem. Oprócz zdalnego monitorowania ruchu, centrum sterowania ma również możliwość zmiany parametrów sygnalizacji świetlnej i otrzymywania informacji na temat powstałych usterek i innych utrudnień.
   

Podobne projekty