System analizy ruchu drogowego na moście

  • Klient Wydział Transportu Urzędu Miasta Rygi
  • Okres realizacji 2009
  • Teren budowy Ryga, Łotwa
  • Założenia projektu Instalacja systemu wykrywania ruchu na Moście Dienvidu (Południowym), gromadzącego dane dotyczące natężenia ruchu oraz wspomagającego analizę i optymalizację ruchu pojazdów.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System analizy ruchu drogowego

FIMA zainstalowała system analizy ruchu na Moście Dienvidu – największym i najnowszym moście w Rydze. System ten gromadzi dane dotyczące natężenia ruchu i pomaga w kontrolowaniu sytuacji na drodze.

FIMA zainstalowała system wykrywania ruchu na Moście Dienvidu – największym i najnowszym moście w Rydze. System ten gromadzi dane dotyczące natężenia ruchu i pomaga w kontrolowaniu sytuacji na drodze. Dodatkowo system zbiera pomiary prędkości oraz rozmiary pojazdów wjeżdżających na most.


Na 500-metrowym odcinku mostu zainstalowano czujniki podczerwieni, które zliczają wjeżdżające na most pojazdy. Jedną z najważniejszych zalet tych urządzeń jest możliwość ich umieszczenia na znakach drogowych lub innych obiektach małej architektury, bez ingerencji w nawierzchnię jezdni. System ten jest w stanie precyzyjnie rejestrować wszystkie dane, nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych lub w sytuacji wzmożonego lub znacznie spowolnionego ruchu drogowego.


W nocy cały system analizy ruchu drogowego jest zasilany przez sieć oświetlenia ulic, a w ciągu dnia przez ładowane nocą akumulatory, dzięki czemu do jego obsługi zużywane są mniejsze ilości energii.
 

Podobne projekty