Wdrożenie systemu informacji o ruchu drogowym na Litwie

 • Klient Litewska Administracja Drogowa Litewskiego Ministerstwa Transportu I Komunikacji
 • Okres realizacji Pierwsza faza: 2010-2011; Druga faza: 2012; Trzecia faza: 2013
 • Teren budowy Litwa
 • Partnerzy Vaisala, Microstep-MIS, CA Traffic, Barco, Affecto, Mobotix
 • Założenia projektu Wdrożenie oraz poszerzenie systemu informacji o ruchu drogowym w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz efektywności kontroli ruchu drogowego oraz konserwacji drogi oraz zapewnienie szybkiej pomocy w przypadku konieczności.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • System monitorowania warunków meteorologicznych
 • Czujniki temperatury na drodze
 • Czujniki monitorowania stanu drogi
 • System nadzoru stanu drogi
 • Mierniki gęstości ruchu drogowego
 • System analizy przepływu ruchu drogowego
 • System analizy video oraz wykrywania wypadków
 • Rozwiązania dotyczące komunikacji danych
 • System informacyjny (oprogramowanie)
 • System zdjęć (video)

Projekt obejmował zapewnienie infrastruktury rejestrowania warunków w ruchu drogowym na litewskich drogach krajowych, utworzenie Ośrodka Informacji o Ruchu Drogowym oraz rozwój Systemu Informacji o ruchu drogowym łączącego infrastrukturę z Ośrodkiem.

FIMA oraz jej partnerzy na Litwie zainstalowali system informacji o ruchu drogowym. Projekt obejmował zapewnienie warunków drogowych rejestrujących sprzęt na litewskich drogach krajowych, utworzenie Ośrodka Informacji o Ruchu Drogowym oraz rozwój Systemu Informacji o ruchu drogowym łączącego infrastrukturę z Ośrodkiem.

Podczas pierwszej fazy projektu, wszystkie litewskie drogi krajowe zostały wyposażone w 43 automatyczne stacje pogodowe łącznie ze sprzętem monitorowania pogody oraz kamerami video oraz 15 miernikami gęstości ruchu drogowego. Wszystkie te instalacje oraz poprzednio wdrożone 48 stacje pogodowe zostały połączone za pomocą nowego Systemu Informacji o Ruchu Drogowym, który zbiera dane o drogach oraz warunkach na drodze. Utworzono Ośrodek Informacji o Ruchu Drogowym do kontroli tego systemu wyposażony w zaawansowaną ścianę video składającą się z ośmiu kostek video wyświetlających dane o ruchu drogowym oraz warunkach pogodowych na drogach. Specjaliści regularnie monitorują ścianę video.
 
Technologia wykorzystana w nowoczesnych stacjach pogodowych umożliwia dokładne pomiary ilości wody, lodu i śniegu na powierzchniach drogi. Jest ona również w stanie zapisać precyzyjne temperatury, widoczność, prędkość wiatru oraz inne ważne parametry. Mierniki gęstości ruchu drogowego analizują przepływy w ruchu drogowym oraz mierzą prędkość pojazdów.
 
Podczas drugiej fazy, do sieci automatycznych drogowych stacji pogodowych dodano 50 nowych instalacji oraz zainstalowano 30 drogowych czujników temperatury (na głębokości do 2m). Nowy sprzęt został zintegrowany ze zwykłym system informacyjnym oraz wdrożono rozwiązania komunikacji danych.

Podczas trzeciej fazy, dodano system informacyjny z 50 nowymi miernikami gęstości ruchu drogowego oraz 125 kamerami video w celu monitorowania stanu dróg. Mierniki gęstości ruchu drogowego rejestrują przepływy w ruchu drogowym oraz kategoryzują przejeżdżające pojazdy według rodzajów. Dane o gęstości ruchu drogowego są następnie przenoszone do Ośrodka Informacji o Ruchu Drogowym do analizy.

Uaktualnienia o warunkach drogowych zebrane ze wszystkich instalacji infrastruktury drogowej są dostępne nie tylko specjalnym służbom konserwacji drogi, umożliwiając im zaplanowanie oraz kontrolę operacji konserwacji drogi w lepszy sposób, lecz również podróżnym, którzy mają możliwość przygotowania się do warunków pogodowych na drodze lub ewentualnych ograniczeń w ruchu drogowym z powodu prac drogowych lub wypadków oraz wyboru bezpiecznej prędkości, czasu ich podróży oraz zaplanowania odpowiedniej trasy.
 
System informacyjny jest wystarczająco elastyczny, aby poradzić sobie z dalszym rozwojem oraz integracją z innymi systemami poszerzając w ten sposób swoją funkcjonalność. 

Cechy wyróżniające projekt

Jest to pierwszy system informacyjny o ruchu drogowym integrujący tak wiele urządzeń rejestrujących warunki na drogach oraz źródła danych w krajach bałtyckich.

Podobne projekty