Instalacja infrastruktury centra danych dla Litewskich Kolei Państwowych

 • Klient Litewskie Koleje Państwowe
 • Okres realizacji 2008 – 2009
 • Teren budowy Wilno, Litwa
 • Partnerzy IBM, Piller Power Systems, Hewlett Packard, Rittal, Stulz, Tyco Electronics, Lampertz
 • Założenia projektu Dostosowanie centrum danych do najsurowszych standardów stawianych bezpieczeństwu korporacyjnemu oraz niezawodności przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozbudowy systemu w przyszłości.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

 • Fizyczne zabezpieczenia systemów IT
 • Instalacja zasilania podstawowego
 • Instalacja zasilania awaryjnego UPS
 • System precyzyjnego chłodzenia czynnikiem chłodzącym CFC
 • System chłodzenia cieczą
 • Sieć transmisji danych
 • System kontroli dostępu
 • System nadzoru wideo
 • System alarmowania przeciwpożarowego i bezpieczeństwa
 • System gaszenia gazem

FIMA zainstalowała system zasilania awaryjnego o dużej wydajności, spełniający zalecenia TIER IV dla najwyższych standardów niezawodności.

Specjaliści z firmy FIMA wybudowali całość infrastruktury centrum danych, włączając w to zabudowania mieszczące instalacje techniczne jak również wspomagające zasilanie i inne systemy znajdujące się wewnątrz budynku. Dodatkowo FIMA zainstalowała system teleinformatyczny i sieć transmisji danych.

Aby zapewnić nieprzerwaną pracę centrum danych, zainstalowano system zasilania kategorii 1. Był to pierwszy przypadek zainstalowania na Litwie zasilania awaryjnego o mocy 1,1 MVA  składającego się z wirnikowych generatorów wysokoprężnych i systemu UPS magazynującego energię kinetyczną. Takie wyposażenie spełnia zalecenia dla najwyższej niezawodności (Tier IV) i jest gwarancją, że system będzie działał mimo jakiejkolwiek awarii.

Dodatkowo FIMA przebudowała podstację elektryczną, wymieniła transformatory i zainstalowała nowy system dystrybucji i zarządzania energią elektryczną. Po zakończeniu prac, kubatura podstacji transformatorowej wzrosła trzykrotnie.

FIMA zainstalowała dwa typy urządzeń chłodzących serwery: system precyzyjnego chłodzenia wykorzystujący czynnik chłodniczy CFC oraz wysokowydajny system chłodzenia cieczą, który do schłodzenia tejże cieczy wykorzystuje temperaturę panującą na zewnątrz budynku. Nowy system zapewnia utrzymywanie stabilnej temperatury w centrum danych w zakresie od 230C do 250C i pozwala rocznie zaoszczędzić 30% energii w porównaniu z konwencjonalnymi metodami chłodzenia.

FIMA zainstalowała również wysoce niezawodny zintegrowany system bezpieczeństwa fizycznego, celem zabezpieczenia centrum danych przed włamaniami, nieautoryzowanym dostępem oraz pożarami. Obejmuje on system kontroli dostępu z urządzeniami do skanowania danych biometrycznych oraz systemy alarmowy i przeciwpożarowy. Dodatkowo obiekt wyposażono w system nadzoru wideo o wysokiej rozdzielczości oraz automatyczny system gaszenia gazem, który jest bezpieczny dla znajdujących się w data center serwerów i innych urządzeń. Wszystkie systemy bezpieczeństwa są zintegrowane i zarządzane za pomocą specjalnie do tego celu opracowanego oprogramowania.

Centrum danych zabezpieczone jest nie tylko przez najnowocześniejszy system bezpieczeństwa cyfrowego, ale dodatkowo jeszcze komorę Lampertz, której zewnętrzne ściany wytrzymują temperaturę sięgającą  nawet 10000C przez czas do dwóch godzin i zabezpieczają centrum danych przed wybuchem, wodą i włamaniami.

Podobne projekty