Modernizacja systemu srk na stacji kolejowej w Lipawie wraz z przebudową torów kolejowych

  • Klient VAS Latvijas Dzelzceļš
  • Okres realizacji 2014-2015
  • Teren budowy Łotwa, Lipawa
  • Partnerzy Thales – FIMA – Transceltnieks
  • Założenia projektu Celem inwestycji było podjęcie realizacji zasadniczej przebudowy stacji w Lipawie, obejmującej w głównej mierze modernizację zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń srk oraz przebudowę układu torowego w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz zwiększenia przepustowości tego węzła logistycznego.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • Systemy kontroli pociągów
  • Systemy sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych
  • Stacyjny system sterowania ruchem kolejowym
  • System liczników osi
  • Instalacje elektryczne i oświetleniowe

Inwestycja wiązała się z wymianą ręcznie obsługiwanych urządzeń srk na mikroprocesorowy systemem sterowania. Stworzony został zdalny system monitorowania stacji w Lipawie połączony z centrum dyspozytorskim w Rydze, umożliwiający efektywniejsze i dokładniejsze przygotowanie i skoordynowanie planowanego rozkładu jazdy pociągów. Tory zasadnicze na stacji zostały przebudowane i przedłużone o 2.700 metrów, co umożliwiło przyjmowanie składów zawierających 57 kolejnych wagonów.

W ramach modernizacji stacji w Lipawie, FIMA była odpowiedzialna za wykonanie robót w branżach energetycznej i srk. Obejmowało to montaż nowych stacji transformatorowych, wykonanie instalacji oświetlenia punktowego i oświetlenia przejazdów kolejowych, a także montaż nowych sygnalizatorów kolejowych na terenie całej stacji w Lipawie. Specjaliści z FIMY byli również odpowiedzialni za montaż systemów ogrzewania rozjazdów. W celu zapewnienia obsługi nowych urządzeń,  systemów i instalacji, w pomieszczeniach technicznych przeprowadzono prace renowacyjne, które poprawiły warunki pracy dyżurnym ruchu i personelowi utrzymania.
‎Łączny koszt inwestycji wyniósł 24,4 miliona euro, z których 18,76 miliona euro stanowiło współfinansowanie z Funduszu Spójności UE, natomiast 5,6 miliona - współfinansowanie ze strony spółki Latvijas Dzelzceļš VAS.

Największym wyzwaniem był termin realizacji inwestycji. Zadanie wykonano w ciągu 526 dni od podpisania umowy do odbioru końcowego. Prace przygotowawcze i wykonanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej trwały ok. 11 miesięcy, natomiast prace budowlane przeprowadzono w ciągu 7 miesięcy. W latach ubiegłych samo wykonanie robót budowlanych trwało ok. rok. To dowód, że nasza firma oraz nasi partnerzy działają z zachowaniem najwyższego stopnia rzetelności zawodowej oraz cechuje ich odpowiedzialne podejście do pracy. Ogólnie w realizacji inwestycji wzięło udział 400 specjalistów z różnych krajów. 

Podobne projekty