Centrum danych na Uniwersytecie Technicznym w Kownie

  • Klient Uniwersytet Techniczny w Kownie
  • Okres realizacji 2009
  • Teren budowy Kowno, Litwa
  • Partnerzy Rittal, Tyco, Xtralis i Emerson
  • Założenia projektu Utworzenie centrum danych dostarczającego wysokiej jakości, zaawansowane usługi sieciowe wszystkim instytucjom edukacyjnym, naukowym i badawczym na Litwie.
Więcej informacji

Zastosowane rozwiązania

  • System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  • System gaśniczy
  • Sieci transmisji danych
  • System alarmowy
  • System zasilania awaryjnego

Eksperci FIMA zakończyli pierwszy etap projektu budowy uniwersyteckiego centrum danych, polegający na wybudowaniu pomieszczenia serwerowni na Wydziale Technologii Informatycznych Uniwersytetu Technicznego w Kownie (KTU).

Specjaliści FIMA zakończyli pierwszy etap budowy uniwersyteckiego centrum danych. W ramach realizacji tego etapu w Instytucie Rozwoju Technologii Informatycznych Uniwersytetu Technicznego w Kownie (KTU) pomieszczenie serwerowni.
FIMA zainstalowała szereg różnorodnych systemów: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, system gaszenia gazem oraz sieć transmisji danych. Zainstalowane systemy zabezpieczeń oraz zasilania awaryjnego umożliwiają nieprzerwane działanie umieszczonych na KTU serwerów Litewskiej Sieci Naukowo-Badawczej (LITNET) oraz niezawodne funkcjonowanie transmisji danych, przełączników i urządzeń kontrolnych.
Centrum danych zostało zaprojektowane i przygotowane w taki sposób, aby możliwe było swobodne wprowadzanie zmian, wynikających z rozwoju coraz to nowszych rozwiązań technologicznych. Wdrożony system można swobodnie integrować z innymi systemami i technologiami. Miejsce to powinno stanie się głównym węzłem sieci szkieletowej służącej do dostarczania przez uczelnię usług w zakresie systemów informacyjnych.