• Historia firmy w skrócie

  U podstaw naszej działalności leżą: wiedza ekspercka, osiągnięcia naukowe i stosowanie nowoczesnych zasad zarządzania.

  Nasze początki związane są z Litewskim Instytutem Fizyki Półprzewodników. Wywodzący się stamtąd fizycy i matematycy stanowili podstawę zespołu FIMA w momencie powstania firmy w 1992 roku. Nazwa naszego przedsiębiorstwa jest połączeniem pierwszych sylab litewskich słów "fizika" i "matematika".

  Poprzez swoje działania FIMA w znacznym stopniu przyczynia się do modernizacji infrastruktury technicznej regionu bałtyckiego. Każda nasza kolejna realizacja motywuje nas do dalszej aktywności i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i stosowania ich we wszystkim, co robimy.

  Zaczynając od systemów bezpieczeństwa, FIMA rozszerzała zakres swojej działalności na takie dziedziny jak telekomunikacja, automatyka czy transmisja danych. Rozwijając się, FIMA wzbogacała oraz jednocześnie stale unowocześniała swoją ofertę, tak aby dziś stać się międzynarodowym przedsiębiorstwem oferującym nowoczesne rozwiązania z dziedziny integracji infrastruktury technicznej.

  Choć od 1992 roku przebyliśmy długą drogę, zmianie nie uległy podstawowe zasady, którymi się kierujemy: poszukiwanie i rozwijanie nowych pomysłów, dążenie do sukcesu w każdej dziedzinie naszej działalności oraz stałe wyprzedzanie co najmniej o krok naszej konkurencji.

  Kamienie milowe w historii firmy.

 • 2017

  Realizując międzynarodową strategię rozwoju, FIMA weszła na polski rynek kolejowy i nabyła pakiet akcji (67,37%) jednego z liderów branży infrastruktury kolejowej w Polsce, spółki KZA (Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.). Ta strategiczna transakcja otwiera przed FIMA możliwości efektywnego wykorzystania wyjątkowych w skali regionu kompetencji swych specjalistów oraz pomoże umocnić się na jednym z największych w Europie rynków infrastruktury kolejowej i zapewnić długoterminowe perspektywy rozwoju.

  FIMA zakończyła realizację strategicznego projektu – elektryfikację odcinka kolei o długości  28,6 km z Nowej Wilejki do granicy z Białorusią. To pierwszy projekt elektryfikacji linii kolejowej na Litwie w okresie ostatnich 40 lat. Ponadto, spółka zainstalowała pierwszy w regionie krajów bałtyckich system odcinkowego pomiaru prędkości.

  Doceniając owocną pracę, zakres sprzedaży oraz kwalifikacje specjalistów Spółki, wieloletni partner Spółki, spółka technologii komunikacyjnych Avaya przyznała FIMA najwyższy status diamentowego partnera.

  Dążąc do zapewnienia aktywnego uczestnictwa w rynku bezpieczeństwa i obronności, FIMA została członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Obronnego.
   

 • 2016

  W 2016 r. rozpoczęliśmy realizację ważnego projektu – jako generalny wykonawca na granicy litewsko-rosyjskiej rozpoczęliśmy budowę przejścia granicznego Rambynas.

  Kontynuowaliśmy roboty w jednej z naszych priorytetowych branż – modernizacji systemów kolejowych. Na Litwie podpisaliśmy umowę na modernizację systemów sterowania ruchem, telekomunikacyjnych oraz zasilania przy budowie drugiego toru na tzw. kolejowej obwodnicy Wilna na odcinku Pušynas–Ponary, jak również na odcinku Rail Baltiki Rokai–Jiesia. Podpisaliśmy pierwszą umowę na wykonanie robót modernizacyjnych kolei w Polsce.

  Rozpoczęliśmy montaż największej na Litwie sieci łączności cyfrowej DMR Tier II zabezpieczającą pracę brygad operatora dystrybucji energii elektrycznej i gazu ESO.

  W świetle danych zgromadzonych przez Departament Statystyki Litwy, nasza spółka znalazła się wśród 100 spółek, które w 2015 utworzyła dla Litwy największą wartość dodaną.

  W spółce wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.
   

 • 2015

  W 2015 roku zbudowaliśmy cztery centra danych. W Kupiszkach rozpoczęło działalność centrum danych „SoDra“, zaś w Kownie – centrum danych Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Ponadto, wdrożyliśmy projekty centrów danych „RackRay“ i „Teo“. Ostatni z nich otrzymał certyfikat wysokiej niezawodności „Tier III“.

  Wdrażając projekt elektryfikacji linii kolejowej z Nowej Wilejki do granicy z Białorusią zainwestowaliśmy w sprzęt renomowanych producentów: austriackiego producenta „Palfinger“ oraz włoskiej firmy „SVI S.p.A“, przeznaczony do budowy sieci trakcyjnej na elektryfikowanym odcinku kolei. Nowoczesny sprzęt może być użyty do poprowadzenia sieci trakcyjnej na linii zarówno o rosyjskim rozstawie szyn, jak i na linii normalnotorowej.

  W 2015 r. został otwarty, spełniający nowoczesne wymogi międzynarodowe, punkt kontroli granicznej w Twereczy (Tverečius), zbudowany i wyposażony przez FIMA..

  Avaya, światowy lider w dziedzinie systemów komunikacji biznesowej, potwierdziła, że spełniamy ustalone kryteria jakości „Joint Service Delivery“ w zakresie instalacji i obsługi systemów.

  Łotewski zespół FIMA wniósł swój wkład w budowę najnowszej sieci transmisji danych „Latvijas dzelzceļš“, która funkcjonuje od  stycznia 2016 r.

  W 2015 r. utworzono sieć wymiany danych w Centrum Akademickim na Ryskim Uniwersytecie Technicznym. FIMA na Łotwie aktywnie uczestniczyła w ważnych konferencjach, podczas których prezentacje przedstawiali nie tylko eksperci z Łotwy lecz również specjaliści z Litwy.  

  FIMA rozwija się również na rynku polskim. W 2015 r. została zawarta umowa, w ramach której FIMA Polska zobowiązała się do prowadzenia prac w zakresie robót teletechnicznych wraz z systemem automatyki budynkowej i BMS. w nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach. Ponadto, spółka w maju 2014 r. zakończyła budowę data center w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum“ w Katowicach. W kwietniu 2016 r. planowane jest zakończenie prac w biurowcu„West Warsaw Office“, gdzie FIMA odpowiedzialna jest za wykonanie prac elektrycznych, teletechnicznych oraz związanych z automatyką budynkową i BMS.

  W roku 2015 FIMA stała się członkiem zrzeszonym Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. 

   

  Działająca w Białorusi FIMA BR w 2015 r. na terenie centrum sportowo-rozrywkowego „Sokol“ o powierzchni 35 tys. m2 i pięciogwiazdkowego hotelu „Marriott“ zainstalowała ponad 20 systemów inżynieryjnych. Ponadto spółka kontynuowała działalność w obszarze projektów infrastruktury drogowej – na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych zostały zamontowane „inteligentne” systemy sterowania sygnalizatorami świetlnymi. 

 • 2014

  Podpisaliśmy umowę na elektryfikację odcinka kolei Nowa Wilejka - granica państwowa z Białorusią. To jest dopiero drugi w kraju projekt elektryfikacji kolei i pierwszy w historii Niepodległej Litwy. Podczas prac dokonanych w ramach projektów operatora sieci rozdzielczych LESTO po raz pierwszy wdrożyliśmy inteligentne systemy sekcjonowania sieci energetycznej. Zakładaliśmy systemy bezpieczeństwa Terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  Łotewski zespół FIMA zawarł umowę na przebudowę infrastruktury dworca kolejowego w Lipawie oraz prace modernizacji sieci informacyjnej kolei łotewskich, zakończył budowę drugiego toru na odcinku od Skriveri do Krustpilis.

  Na Białorusi zbudowaliśmy ponad 20 systemów inżynieryjnych w Mińskim parku wodnym. Kontynuujemy projekty infrastruktury drogowej - na skrzyżowaniach i przy przejściach dla pieszych zainstalowano "inteligentne" systemy sterowania ruchem.

  Rozwijamy działalność w Polsce - zawarliśmy umowę z Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej na projektowanie i budowę rezerwowego centrum danych kancelarii, FIMA Polska przyczyniła się do budowy centrum informacyjnego w Katowickim Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” oraz założyła systemy inżynieryjne w biurowcu „West Warsaw Office“.

  W 2014 r. przedsiębiorstwo zostało nagrodzone złotym medalem podczas dorocznej gali Konfederacji Przemysłowców Litwy w kategorii "Litewski Produkt Roku" za zainstalowany na zakładzie producenta nawozów sztucznych "Lifosa" zintegrowany system kontroli ruchu pojazdów i personelu oraz ewidencji godziny pracy.

   

 • 2013

  Podpisaliśmy ważne umowy na roboty związane z projektem kolejowym o znaczeniu regionalnym RAIL BALTICA oraz projektem rozwoju Internetu szerokopasmowego na Litwie RAIN2.
  Nastąpił znaczący rozwój działalności na rynku białoruskim –istotne zwiększenie wartości umów wynika z realizacji dużych projektów: instalacji systemów inżynieryjnych w największym parku wodnym w Mińsku oraz kompleksie hotelowo-rozrywkowym Marriot, finansowanych ze środków inwestora katarskiego.
  W 2013 r. na dorocznej Konferencji Przemysłowców Litwy nasze przedsiębiorstwo zdobyło złoty medal w kategorii „Litewski Produkt Roku“ za pierwsze na Litwie na skrzyżowania z systemem uprzywilejowującym transport publiczny.
  Za unikatowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w elektrowni „FORTUM KLAPĖDA“ Ministerstwo Gospodarki Republiki Litewskiej na uroczystości wręczania nagród „Za zasługi dla przedsiębiorczości“ przyznało naszemu przedsiębiorstwu nagrodę specjalną za innowacyjność.

 • 2011

  Ekspansja na rynek polski - założenie spółki zależnej FIMA Polska.

  Po raz drugi firma zdobyła złoto w konkursie na Litewski Produkt Roku, za wdrożenie całości infrastruktury laboratoryjnej, zgodnej z wymogami trzeciego poziomu bezpieczeństwa biologicznego dla Laboratorium Narodowej Służby Zdrowia.

 • 2010

  FIMA utworzyła spółkę zależną na Białorusi, podpisała kontrakt na duży projekt modernizacji infrastruktury kolejowej na Łotwie.

  Firma wzbogaciła swoją ofertę rozwiązań energetycznych, nawiązując współpracę z globalnym liderem tej branży GE Energy.

 • 2009

  FIMA rozpoczęła współpracę z amerykańską firmą Eaton, światowym liderem w produkcji zasilaczy awaryjnych (UPS).

  Firma zainstalowała najbardziej ekonomiczne centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej i Wschodniej dla Baltic Data Center. Dzięki innowacyjnemu systemowi chłodzenia, KyotoCooling, osiągnięto ośmiokrotne zmniejszenie zużycia energii, potrzebnej do chłodzenia centrum.

  Instalacja najnowocześniejszego centrum przetwarzania danych dla kolei litewskich, została nagrodzona złotym medalem w konkursie na Litewski Produkt Roku, zorganizowanym przez Konfederację Przemysłowców Litewskich.

  FIMA uruchomiła nowy sklep internetowy, www.fimasales.lt, rozszerzając tym samym działalność w zakresie sprzedaży hurtowej części systemów elektronicznych.

 • 2008

  MVC Capital, spółka inwestycyjna typu BDC ze Stanów Zjednoczonych objęła większościowy pakiet akcji spółki FIMA.

  W tym samym roku, FIMA podpisała największy jak do tej pory kontrakt w historii swojej działalności. Wraz ze swoim partnerem, czeską firmą AŽD Praha, spółka rozpoczęła prace nad kolejnym projektem o dużym znaczeniu dla Litwy - przebudową systemów kolejowych o długości 100 km.

  FIMA wygrała przetarg Litewskiego Ministerstwa Gospodarki na instalację systemu bezpieczeństwa terminalu naftowego w Butyndze (lit. Būtingė) nad Morzem Bałtyckim. Ministerstwo wyróżniło firmę jako jedno z siedmiu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na Litwie.

  FIMA stworzyła Dział Rozwiązań Energetycznych, zajmujący się budową i modernizacją stacji elektroenergetycznych oraz infrastruktury zasilania.

 • 2007

  Firma wdrożyła kolejne projekty związane ze spełnianiem wymogów układu z Schengen, które wówczas miały bardzo istotne znaczenie dla Litwy.

  Jako pierwsza spośród firm litewskich FIMA podpisała wstępną umowę z Agencją NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kierowania (NC3A).

  FIMA powołała do życia Biuro ds. Realizacji Projektów, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Z końcem tego roku zatrudnienie w firmie wyniosło ponad 350 osób.

 • 2006

  FIMA stała się przedsiębiorstwem międzynarodowym, dzięki utworzeniu spółki zależnej na Łotwie. W tym roku ilość pracowników firmy wzrosła do 300 osób.

  Avaya przyznała FIMIE status Złotego Partnera Biznesowego - po raz pierwszy w historii tytuł ten otrzymała spółka z regionu bałtyckiego.

  W pierwszym etapie zwiększania poziomu bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej, FIMA przeprowadziła przebudowę litewskich stref granicznych, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w układzie z Schengen.

 • 2005 m.

  Liczba pracowników wzrosła do 280 osób, utworzono też biuro w Szawlach (lit. Šiauliai), kolejnym litewskim mieście o strategicznym znaczeniu.

  W tym samym roku FIMA została wpisana na listę potencjalnych oferentów NATO oraz wygrała przetarg na modernizację systemu awaryjnego oświetlenia pasów startowych lotniska Zokniai.

 • 2004

  FIMA otworzyła Dział e-Automatyki oraz Centrum Obsługi Technicznej, w celu zapewnienia całodobowego wsparcia technicznego na terenie całej Litwy.

  Jako główny wykonawca FIMA uruchomiła największe, o powierzchni 500 m² i jednocześnie najnowocześniejsze, łączące 18 systemów inżynierskich centrum przetwarzania danych na Litwie.

 • 2003 m.

  Nasze przedsiębiorstwo jako pierwsze w krajach bałtyckich uzyskało status Srebrnego Partnera Biznesowego amerykańskiej firmy Avaya, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań komunikacyjnych dla biznesu.

 • 2002 m.

  FIMA wzięła udział w największym wówczas projekcie modernizacji infrastruktury kolejowej w krajach bałtyckich. Przeprowadzono modernizację linii Koszedary (lit. Kaišiadorys) - Radziwiliszki (lit. Radviliškis) obejmującą systemy telekomunikacyjne, transmisji danych, zabezpieczeń, zasilania, sygnalizacji pożaru i automatyczne systemy gaśnicze. FIMA zbudowała miejski system monitoringu wizyjnego w Wilnie, wówczas najrozleglejszy i najbardziej zaawansowany we wszystkich krajach bałtyckich.

 • 2001

  Po wydzieleniu przedsiębiorstwa Avaya z Lucent Technologies, FIMA podpisała nowe umowy z obiema firmami i została ich akredytowanym partnerem na Litwie.

 • 2000

  FIMA wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, w celu zagwarantowania najwyższego standardu świadczonych usług.

 • 1999

  Firma wprowadziła do oferty zasilacze awaryjne (UPS) i rozwiązania w dziedzinie automatyzacji procesów.

 • 1998

  FIMA otworzyła biuro w Kłajpedzie, jednym z głównych portów nad Morzem Bałtyckim.

 • 1997 m.

  FIMA utworzyła Dział Rozwiązań Sieciowych i podpisała umowy o współpracy z IBM, FORE Systems i Nbase Xyplex (Optical Access).

  Przedsiębiorstwo rozszerzyło działalność o integrację systemów w dziedzinie zabezpieczeń, automatyzacji, telekomunikacji oraz sieci do transmisji głosowej i transmisji danych.

 • 1996

  Grupa stała się liderem w dziedzinie zabezpieczeń, alarmów przeciwpożarowych i rozwiązań do monitoringu wideo na Litwie.

  Wraz ze swoim partnerem AT&T (Lucent Technologies) FIMA wygrała przetarg litewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na instalację systemów telekomunikacyjnych, zdobywając tym samym wiodącą pozycję w branży.

 • 1995

  FIMA kontynuowała swój rozwój, otworzyła biuro w Kownie, drugim co do wielkości mieście Litwy.

  Podpisano umowy o współpracy z Burle, Philips, Cardkey i wieloma innymi znanymi na całym świecie firmami.

 • 1994

  FIMA podpisała umowę dystrybucyjną i partnerską z największą na świecie firmą telekomunikacyjną AT&T (Lucent Technologies).

 • 1993

  Utworzenie Działu Rozwiązań Telekomunikacyjnych, odpowiedzialnego za instalacje stacji telefonicznych i sieci komputerowych.

 • 1992

  Dnia 16 marca powstała FIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firma szybko zdobyła uznanie za instalacje systemów bezpieczeństwa i alarmów przeciwpożarowych.