Infrastruktura miejska

Rozwiązaniami, które służą modernizacji infrastruktury miasta przyczyniają się do tworzenia komfortowego i bezpiecznego otoczenia dla jego mieszkańców oraz osób przejezdnych.

FIMA oferuje rozwiązania, wpływające na wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i płynność ruchu w sieciach transportu publicznego. Oferujemy również specjalistyczne rozwiązania dla placówek służby zdrowia, centrów rozrywki i hal widowiskowych.