Budynki

Naszym priorytetem jest zapewnienie zgodności działania systemów rozmieszczonych w budynkach oraz rozwój wysokiej jakości infrastruktury technicznej w celu sprawnego i efektywnego funkcjonowania modernizowanych przez nas miejsc.

Automatyzujemy rozmieszczone w budynkach systemy i wprowadzamy do nich takie tryby działania, które odpowiadają potrzebom klienta, ułatwiając tym samym konserwację systemu i oszczędność energii. 

Opinie klientów

  • "Współpracujemy z FIMA od ponad dziesięciu lat. Postrzegamy tę firmę jako partnera, na którym możemy polegać i który ma świadomość specyfiki naszej działalności, dzięki temu może zaoferować rozwiązania, które spełniają nasze potrzeby."

     

    Petras Abaravičius, Dyrektor Infrastruktury Informatycznej RIMI w Krajach Bałtyckich
  • „Od usługodawcy wymagaliśmy przede wszystkim tego, by wszystkie instalowane systemy były certyfikowane, gdyż spełnienie tego warunku gwarantuje najwyższą jakość infrastruktury. Nie każdy wykonawca na Litwie może zaoferować tak wyszukane rozwiązanie.”

    Kristijonas Kaikaris, dyrektor Microsoft Lietuva

Kontakt z nami