Bezpieczeństwo i obrona

Przeprowadzamy procesy automatyzacji i optymalizacji wielu zadań wykonywanych przez organy obrony i bezpieczeństwa. Naszym priorytetem jest zapewnienie niezawodności, poprzez oferowanie rozwiązań opierających się na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych.  

Systemy zainstalowane przez FIMA chronią ponad 140 km granic Unii Europejskiej, a wdrożone rozwiązania służą marynarce wojennej oraz siłom powietrznym.

Opinie klientów

 • "Specjaliści FIMA aktywnie współpracowali z naszymi ekspertami, a powierzone im zadania, wykonywali profesjonalnie i terminowo. Polecam tę firmę do realizacji podobnego rodzaju projektów."

  Audronis Navickas, Dowódca Bazy Litewskich Sił Powietrznych
 • "Pomimo trudnych warunków wszystkie prace zostały wykonane na wysokim poziomie. Pracownicy FIMA wykazali się wysokim poziomem kwalifikacji i kompetencji."

   

  Arvydas Linkus, Szef Działu Planowania Inwestycji i Konserwacji Technicznej w Departamencie Policji przy litewskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
 • "Kilka lat temu, z powodu ciągłych prób nielegalnego przekroczenia granicy i przemytu z Rosji, długi na 30 km odcinek granicy przy miejscowości Viešvilė był jednym z najtrudniejszych do strzeżenia obszarów przygranicznych na Litwie. Po wdrożeniu systemu zabezpieczeń, przez cały rok nie zarejestrowano ani jednego przypadku nielegalnego przekroczenia granicy."

  Szef Sztabu pułkownik Valentinas Novikovas, Zastępca Komendanta Służby Ochrony Granicy Państwowej

Kontakt z nami