Administracja publiczna

Pomagamy instytucjom sektora publicznego, w tym uczelniom wyższym, instytutom badawczym i organom administracji publicznej, w tworzeniu skutecznych systemów zarządzania, które wspierają efektywną komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi oraz zapewniają wysoki poziom obsługi klientów.

Poprzez oferowanie rozwiązań unified communications, szytych na miarę systemów bezpieczeństwa, FIMA tworzy infrastrukturę dostosowaną do wymagań stawianych przez współczesny świat.  

Opinie klientów

  • "Realizacja tego złożonego projektu wymagała poradzenia sobie z wieloma wyzwaniami technologicznymi, z którymi specjaliści FIMA doskonale sobie poradzili."
     

    Romualdas Brusokas, Dyrektor Laboratorium Narodowej Służby Zdrowia
  • „Jesteśmy zadowoleni z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem technologii mgły wodnej. System został zainstalowany poprawnie i działa bezbłędnie. Jesteśmy zadowoleni, że nie będzie narażać nas na duże koszty operacyjne.”

    Kristina Stungurienė, kierownik działu operacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Kontakt z nami