Mūsu partneri

Klientu atsauksmes

 • „Kompānija FIMA visus darbus paveica laikā, profesionāli, kvalitatīvi un apliecināja sevi kā uzņēmums, kuram var uzticēt tādu sistēmu montāžu”.

  Vladas Damuļavičjus, Šauļu pilsētas pašvaldības administrācijas direktors
 • „Realizējot slimnīcas vienotas drošības sistēmas koncepciju, kompānijas FIMA speciālisti parādīja augstu profesionālisma līmeni”.

  Regīna Adamonene, Rokišķu psihiatriskās slimnīcas inženiere
 • „Kompānijas FIMA speciālisti vienmēr operatīvi atrisina tehniskos jautājumus, viņu uzstādītās sistēmas ir drošas un vienkāršas ekspluatācijā”.

  Gintaras Radavičjus, kompānijas Pramogų sala ģenerāldirektors.
 • "Mūsu sarežģītajā projektā bija daudz tehnoloģisku izaicinājumu – un kompānijas FIMA speciālisti godam tos pārvarēja".

  Romualdas Burokas, Sabiedrības veselības Nacionālās laboratorijas direktors

Kontakti

 • Specializētie risinājumi

  Mūsu uzņēmums pielāgojas situācijai un pastāvīgi paplašina savu darbības jomu. Strādājot ar dažādu nozaru pasūtītājiem mēs piedāvājam ne tikai aktuālus un universālus risinājumus apsardzes, komunikāciju, elektroapgādes un līdzīgās jomās, bet varam piedāvāt arī ļoti specifiskus risinājumus, paredzētus tikai konkrētām nozarēm.

  Mums ir pieredze informatīvo sistēmu uzstādīšanā vairākās sporta arēnās, laboratoriju aprīkošanā ar augstu bioloģiskās drošības līmeni, atbilstošu „tīrajām” telpām, signalizācijas gaismu sistēmu un bagāžas vadības sistēmu montāžā lidostās u.t.t.

 • Skrejceļu signalizācijas gaismu sistēma

  Skrejceļu signalizācijas gaismu sistēma

  Lidostām mēs piedāvājam signalizācijas gaismu sistēmu skrejceļiem, atbilstošu visaugstākajām drošības prasībām, kas pieņemtas Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā (ICAO). Signalizācijas gaismas sniedz pilotiem svarīgu vizuālo informāciju pilotiem nakts laikā vai sliktas redzamības apstākļos, tādā veidā nodrošinot lidmašīnas nosēšanos un manevrēšanas spēju uz skrejceļa, manevrēšanas ceļa vai citās lidostas vietās. Mēs piedāvājam pilnu signalizācijas gaismu risinājumu: no dažāda veida gaismām līdz energoapgādes sadales un kontroles iekārtām un aparatūras datu atspoguļošanai, apstrādei un glabāšanai.

  Pateicoties mūsu pieredzei šo sistēmu ieviešanā dažādās lidostās, varam garantēt veiksmīgu sistēmu uzstādīšanas procesu, kas saskaņots ar lidojumu grafiku.

 • Bagāžas vadības sistēmas

  Bagāžas vadības sistēmas

  Mēs piedāvājam lidostām bagāžas vadības sistēmas, kas ļauj automatizēt un paātrināt bagāžas transportēšanu no reģistrācijas vietas līdz bagāžas lidmašīnā iekraušanas sagatavošanas zonai. Bagāža nonāk šajās zonās pa speciāliem konveijeriem, kuri vienlaicīgi veic tās sadali un pārbaudi ar intraskopiem.

  Vairāku vienlaicīgu lidojumu gadījumā mūsdienu bagāžas vadības sistēma automātiski izvēlas bagāžas ceļu, kas ļauj lidostai apkalpot lielāku lidojumu un pasažieru skaitu.

  Bagāžas vadības sistēmas var tikt izmantotas arī lielos pasta šķirošanas centros pasta paku transportēšanai.

  Mēs sadarbojamies ar kompāniju SRK Baggage Handling Systems.

 • Brīdinājuma sistēmas

  Brīdinājuma sistēmas

  Mēs piedāvājam speciālas sistēmas iedzīvotāju vai rūpniecības objektu darbinieku brīdināšanai par iespējamiem draudiem vai ekstremālām situācijām ar skaņas signālu palīdzību, kā arī viņu informēšanai par rīcību šādu bīstamu situāciju laikā.

  Pēc pasūtītāja vajadzību analīzes, mēs uzstādām speciāli izvēlētās vietās akustiskās sirēnas skaņu un balss brīdinājuma translācijai, kuras var tikt ierakstītas iepriekš un translētas reālā laikā. Sirēnu parametrus un to skaitu mēs pielāgojam, ņemot vērā pilsētas, rajona centra vai ciemata trokšņu līmeni, to ģeogrāfiskās robežas, ēku augstumu, apbūves blīvumu un citus faktorus. Vēl mēs uzstādām drošu aparatūru nepārtrauktiem sakariem un pulti ar programmas nodrošinājumu sirēnu izvietojuma karšu vadībai, kas ļauj izvēlēties paziņojumu veidu un translēt tos ar konkrētās sirēnas palīdzību, kā arī saņemt atbildes paziņojumus par translāciju un par bojājumu rašanos.

  Mēs uzstādām Platan un HSS Engineering ražotāju iekārtas.

 • Tīro telpu infrastruktūra

  Tīro telpu infrastruktūra

  Mēs sniedzam visas tīro telpu (no angļu valodas - „clean room”) infrastruktūras projektēšanas, montāžas un sertifikācijas ģenerāluzņēmēja pakalpojumus, atbilstoši dažāda līmeņa bioloģiskās drošības prasībām. Mēs izstrādājam arhitektūras risinājumus, uzstādām visas nepieciešamās inženiertehniskās un elektroniskās sistēmas, kā arī gaisa sagatavošanas, kontroles un monitoringa sistēmas, montējam papildus iekārtas tīrām telpām. Visi darbi tiek veikti atbilstoši LST EN 14644 un ISO 14644 standartiem un ievērojot visas prasības, kādas izvirzītas celtniecībai, higiēnai, drošībai u.t.t.

  Atkarībā no tīro telpu tipa – pētnieciskā laboratorija, pārtikas produktu ražošanas uzņēmums, veselības aizsardzības iestāde – mēs rīkojamies, ņemot vērā klienta darbības specifiku, esošās vai topošās zinātniskās laboratorijas vai ražošanas iekārtu specifiku, veicamo izmēģinājumu raksturu.

  Tīro telpu infrastruktūras montāžas procesā mēs izveidojam vienotu kompleksu, kurā ietilpst telpas, atbalsta sistēmas un laboratorijas iekārtas, kur visi komponenti ir savstarpēji saistīti un darbojas kā vienota sistēma, tādā veidā nodrošinot drošu vidi darbiniekiem un pētījumu objektiem.

 • Laboratorijas mērīšanas iekārtas

  Laboratorijas mērīšanas iekārtas

  Mēs piedāvājam precīzu un augstu tehnoloģiju laboratorijas iekārtas dažādām zinātnes nozarēm. Institūtiem, zinātniskajiem centriem, tehnoloģiskajām ielejām un universitātēm mēs varam piedāvāt dažādas laboratorijas iekārtas dažādu pētījumu vai izstrāžu veidiem: no ultraskaņas aparatūras, precīzām iekārtām griešanai, pulēšanai un slīpēšanai līdz augstas precizitātes iekārtām datortomogrāfijai. Mēs veicam aparatūras montāžu pasūtītāja telpās un personāla apmācīšanu, kā arī sniedzam garantijas un pēc garantijas apkalpošanu.

  Mēs sadarbojamies ar tādiem iekārtu ražotājiem kā Loadpoint, Lapmaster, Rayscan, Tecscan un citiem.

 • Sporta informācijas sistēmas

  Sporta informācijas sistēmas

  Piedāvājam specializētus sporta sacensību organizācijas risinājumus sporta arēnām, zālēm, stadionu administratoriem, sacensību organizētājiem, dažādām sporta federācijām un sporta klubiem.

  Mēs uzstādām un veicam sporta informatīvo sistēmu apkalpošanu, atbilstoši Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) prasībām: tie ir speciāli gaismas displeji, visas palīgierīces, piemēram, 24 sekunžu uzbrukuma displeji, gaismas diožu lentas apkārt basketbola grozam, gaismas displeja vadības pultis.

  Mēs piedāvājam specializētas sistēmas vieglatlētikas sacensību organizēšanai, rezultātu noteikšanai un kontrolei, tie ir augstuma un tāluma mērītāji, fotofiniša kameras, rezultātu atspoguļošanas ekrāni, specializēts programmu nodrošinājums.

  Ātruma un laika sporta sacensībām (piemēram, riteņbraukšanai, BMX sacensībām, kartinga, zirgu skriešanas sacensībām, airēšanas sacensībām) mēs varam uzstādīt laika kontroles un fotofiniša sistēmas, kas nodrošina efektīvu pasākuma organizāciju un kontroli.

  Dažādiem sporta veidiem (basketbols, futbols, austrumu divcīņa, rokasbumba un citi) mēs piedāvājam gaismas displejus atbilstoši to vajadzībām.

  Mēs sadarbojamies ar partneriem Stramatel, Timetronics un Tag-Heuer.

 • Slimnieku kopēja izsaukšanas sistēmas

  Slimnieku kopēja izsaukšanas sistēmas

  Veselības aizsardzības iestādēm un uzņēmumiem, kuri veic slimnieku kopšanu, mēs piedāvājam risinājumu apkalpojošā personāla izsaukšanas un citu komunikāciju jomā. Pie pacientu gultām tiek ierīkotas trauksmes izsaukuma pogas vai sensora ekrāni, kuri ļauj slimniekam operatīvi sazināties ar personālu vai ārstējošo ārstu. Informācija nonāk iestādes darbinieku speciālajās mobilajās ierīcēs, kas ļauj nodrošināt ātru paziņošanu nepieciešamajam speciālistam, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas.

  Mēs piedāvājam slimnieku kopēja izsaukšanas sistēmu apvienot ar smagi slimu pacientu stāvokļa kontroles iekārtām. Kontrolējamo parametru kritisku rādītāju rašanās gadījumā, operatīvais signāls tiek nodots dežūrējošam personālam.

  Ar speciālas programmas palīdzību visi izsaukumi un to veidi tiek reģistrēti atskaitēs. Tādā veidā notiek informācijas uzkrāšana, kas nepieciešama darba efektivitātes analizēšanai un ļauj medicīnas darbiniekiem ātri pieņemt pareizu lēmumu.

  Šo sistēmu var izmantot ne tikai personāla izsaukšanai, bet arī pielāgot gultas vietu noslogojuma administrēšanai un papildus pakalpojumu sniegšanai pacientiem (piemēram, ēdiena pasūtīšanai u.t.t.).

  Mēs sadarbojamies ar kompāniju Alfamax.

 • Informācijas termināļi

  Informācijas termināļi

  Mēs piedāvājam informāciju termināļus ekspluatācijai ārpus telpām un iekštelpās. Šādi termināļi atvieglo klientu apkalpošanas un informēšanas procesu lidostās, dzelzceļa stacijās un autoostās, bankās, apdrošināšanas kompānijās, sabiedriskā sektora uzņēmumos, biļešu kasēs, izklaides centros un citur. Termināļi var būt aprīkoti ar skaļruņiem, austiņām, printeriem, kartīšu, monētu un banknošu skeneriem, iekārtām valūtas maiņai u.t.t. Mūsdienu informācijas termināļi ekonomē klientu un iestādes darbinieku laiku, ļaujot apmeklētājiem patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju, izdrukāt biļetes, kartes, veikt maksājumus, reģistrēties un tml.

  Kopā ar informāciju termināļiem mēs piedāvājam specializētu programmu nodrošinājumu, kas paredzēts termināļu tālvadībai, novērošanai un kontrolei.

  Pēc klienta vēlēšanās varam aprīkot informāciju termināļus ar nestandarta perifērijas ierīcēm, kas ļauj paplašināt termināļu funkcionalitāti un pielāgot tos individuālām vajadzībām. Mēs varam piedāvāt ne tikai standarta termināļus no kataloga, bet arī izgatavot termināļus pēc noteiktiem parametriem.

 • Laika sistēmas

  Laika sistēmas

  Mēs piedāvājam drošas un precīzas Šveices un Francijas pulksteņu ražotāju pulksteņu sistēmas transporta sektoram, telekomunikāciju tīkliem, informāciju tehnoloģiju jomai, elektroenerģijas sektora uzņēmumiem.

  Pateicoties integrētas pulksteņu sistēmas uzstādīšanai, mēs varam nodrošināt vienlaicīgu informācijas atspoguļojumu uz visām ierīcēm – atsevišķi uzstādītie pulksteņi automātiski precizē laiku ar GPS uztvērēju palīdzību.

  Mēs piedāvājam plašu iekārtu klāstu: precīza laika serverus, laika uzskaites sistēmas, laika un datuma ekrānus, sienas pulksteņus, pulksteņus izmantošanai telpās un ārpus telpām, analogos pulksteņus, radio pulksteņus, GPS pulksteņus, kapteiņa pulksteņus, pulksteņus-palīgierīces, pasaules pulksteņus, pulksteņu mehānismus un citus.

  Mēs sadarbojamies ar pasaules pulksteņu kompānijām Bodet un Mobatime.

 • Sistēmas GSM signālu slāpēšanai

  Sistēmas GSM signālu slāpēšanai

  Mēs piedāvājam iekārtas radiofrekvenču slāpēšanai, kas var tikt izmantotas spridzekļu aktivizēšanas procesa bloķēšanai, teroristu vai nekārtību organizatoru komunikāciju bloķēšanai, sakaru bloķēšanai ieslodzījuma vietās un militāros objektos. Ar moderno tehnoloģiju palīdzību mēs varam bloķēt radiosakarus ar lielu precizitāti, piemēram, ēku kompleksā var nobloķēt radiosakarus tikai vienā ēkā vai noteiktā tās daļā, vai telpā.

  Atbilstoši individuālam vajadzībām, mēs piedāvājam trīs veidu sistēmas radiofrekvences slāpēšanai (RF-signālu slāpēšanai, GSM signālu slāpēšanai): stacionārās, automobiļu un pārnēsājamās sistēmas.

  Stacionārās sistēmas nodrošina maksimālu aizsardzību pret radio vadāmas sprāgstvielas detonāciju un pret nevēlamu komunikāciju lielās ēkās vai plašās teritorijās. Šīs sistēmas var izmantot ieslodzījumu vietās, valdības ēkās, militāros objektos, vēstniecībās, lidostās. Automobiļu radiosignālu slāpēšanas sistēmas paredzētas militārā konvoja un VIP personu pasargāšanai no radio vadāmu sprāgstvielu detonācijas. Mobilās sistēmas var tikt izmantotas militārajos formējumos, ātrās reaģēšanas vienībās, sapieru brigādēs, terorisma apkarošanas vienībās, nemieru apspiešanas vienībās, robežposteņos, ķīlnieku atbrīvošanas operācijās.  

 • Informācijas plūsmas pārvaldes risinājumi

  Informācijas plūsmas pārvaldes risinājumi

  Biržas brokeru darba efektivitātes un pārvaldes centru funkcionalitātes celšanai piedāvājam specializētus universālus risinājumus, kas ļauj mūsu pasūtītājiem rezultatīvi izmantot esošos resursus un samazināt savus izdevumus.

  Mūsu partnera, WEY vērtspapīru operāciju vadības sistēma ļauj sadalīt datus no Bloomberg vai Reuters serveriem biržas atbildīgo darbinieku starpā, kas ievērojami ekonomē līdzekļus licencētu iekārtu apmaksāšanai un nepiesaista operāciju vadības sistēmu konkrētam darbiniekam.

  Risinājumi informācijas plūsmu vadības jomā atvieglo darbu ne tikai finanšu brokeriem, bet arī vadības centriem, kam operatīvā informācijas vadība ir sevišķi aktuāla.

 • Skaņu maskēšanas sistēmas

  Skaņu maskēšanas sistēmas

  Piedāvājam skaņu maskēšanas sistēmas (Sound Masking System), kuras rada zema līmeņa maskējošu troksni, kas nenovērš uzmanību, un ir paredzētas sarunu radītā fona trokšņa mazināšanai telpā, tādējādi uzlabojot sarunu privātumu atklātā plānojuma birojos.

   
  Esam AtlasIED oficiālais izplatītājs un piedāvājam risinājumu, kurā ir iekļauts biroja plānojuma un troksni ietekmējošo faktoru (skaņu absorbējošas, bloķējošas un atstarojošas virsmas) novērtējums. Sistēmas projektēšana un maskējošā trokšņa skaļruņu uzstādīšana, kā arī trokšņa līmeņa pielāgošana un rādītāju iestatīšana atbilstoši individuālajām vajadzībām telpās, kurās izmanto skaņu procesoru.
   
Uz augšu