Risinājumi elektroenerģētikai: no apakšstaciju iekārtām līdz intelektuālām vadības sistēmām un atbalsta sistēmām to darbības nodrošināšanai.

Mūsu partneri

Klientu atsauksmes

 • „Tie ir profesionāļi, kuri izprot banku darbības specifiku un operatīvi novērš tehniskos bojājumus”.

  Rimutis Matuļavičus, DNB bankas apgādes un administrēšanas departamenta direktors
 • „Kompānijai FIMA ir pieredze un iespējas liela mēroga projektu īstenošanā”.

  Vitautas Tvaronavičius, Plačiajuostis internetas („Platjoslas internets”) tehnoloģiju nodaļas vadītājs.
 • "Mūsu sarežģītajā projektā bija daudz tehnoloģisku izaicinājumu – un kompānijas FIMA speciālisti godam tos pārvarēja".

  Romualdas Burokas, Sabiedrības veselības Nacionālās laboratorijas direktors
 • „Fima izbūvētais datu centrs nodrošina maksimālu energoefektivitāti apvienojumā ar augstākā līmeņa drošību”.

  Jānis Bokta, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs

Kontakti

 • Risinājumi enerģētikai

  Mēs piedāvājam risinājumus elektroapgādes jomā un mums ir pieredze to ieviešanā dažāda mēroga un nozīmes objektos: no administratīvām ēkām un laboratorijām līdz datu centriem un dzelzceļiem, kur, nepieciešams augsts drošības līmenis. Uzņēmums Fima ir sistēmu integrators, tādēļ mūsu klientiem, rūpniecības uzņēmumiem un infrastruktūras objektiem varam piedāvāt risinājumus elektroapgādes jomā. Tā ir viena no mūsu komplekso projektu svarīgākajām daļām. Vēl mēs piedāvājam specializētus risinājumus elektrotīklu kompānijām.

  Mēs pārstāvam ražotājus ar pasaules slavu elektroapgādes un nepārtrauktas barošanas jomā, kas pastāvīgi iegulda līdzekļus zinātniskos pētījumos, kā arī savu partneru apmācībā.

 • Apakšstaciju būvniecība

  Apakšstaciju būvniecība

  Mēs veicam 10/0,4 kV apakšstaciju būvniecības un rekonstrukcijas darbus, kā arī iekārtu projektēšanu, montāžu un ieslēgšanu darbā. 10/0,4 kV apakšstaciju 10 kV kameras aprīkojam ar jaudas atdalītājiem vai vakumslēdžiem, 0,4kV sadalnes aprīkojam ar sadales un uzskaites ierīcēm.

  Mēs uzstādām kvalitatīvas, vispāratzītu ražotāju iekārtas. Mēs piedāvājam augsta drošības līmeņa 10 kV kameras elektrotīkliem, rūpniecības uzņēmumiem un infrastruktūras objektiem. Visas iekšējās daļas, pa kurām plūst strāva, pārklātas ar speciāliem epoksīdsveķiem, kas ievērojami samazina elektriskā loka rašanās iespējamību un paaugstina iekārtas drošību. Mūsu piedāvātās iekārtas ir visai kompaktas, kas ļauj ekonomēt vietu rekonstruējamās vai jaunās transformatoru apakšstacijās.

  Mūsu piedāvātas 10 kV kameras tiek izmantotas kopā ar mikroprocesoru relejiem un ideāli der izmantošanai kā automātiskos elektrotīklos, tā arī augstākā līmeņa intelektuālajos tīklos.

  Mēs sadarbojamies ar kompānijām Eaton, Tavrida, ELGA, Schneider Electric un citām.

 • Risinājumi apakšstaciju releju aizsardzībā un automatizācijā

  Risinājumi apakšstaciju releju aizsardzībā un automatizācijā

  Mēs piedāvājam apakšstaciju releju aizsardzības un automatizācijas risinājumus elektrotīkliem ar vidēju spriegumu un augstspriegumu līdz 110 kV.

  Releju aizsardzības un automatizācijas projektēšanai un iekārtu piemeklēšanai tiek veltīta īpaša uzmanība, tādēļ varam garantēt drošu elektroapgādi un maksimāli automatizētu elektrotīklu tehnisko apkalpošanu.

  Mēs piedāvājam nozares vadošo ražotāju - GE Energy un Sprecher Automation – iekārtas.

 • Sadales tīklu vadības sistēmas (SCADA, DMS)

  Sadales tīklu vadības sistēmas (SCADA, DMS)

  Mēs piedāvājam drošas un modernas SCADA un DMS sistēmas sadales tīklu vadībai un elektroenerģijas padevei. Automatizētās SCADA sistēmas apvieno datu savākšanas, atspoguļošanas un datu vadības procesus, bet dispečeru sistēma DMS automatizē un apvieno visus sadales tīkla vadības un kontroles procesus. Tas nodrošina pastāvīgu tīkla monitoringu un diagnostiku, paaugstina vadības efektivitāti, samazina menedžmenta izdevumus un nodrošina elektrotīklu vadības drošību.

  Mūsu piedāvāto DMS sistēmu veido no dažādiem moduļiem, kuri tiek uzstādīti atbilstoši konkrēta pasūtītāja vajadzībām, šādā veidā palīdzot ietaupīt pasūtītāja līdzekļus. Turklāt speciālie moduļi pielāgo sistēmu elektrotīklu vadīšanai ar alternatīviem enerģijas avotiem.

  Mēs piedāvājam kompleksu risinājumu vadības sistēmas montāžai no apakšstacijas līdz vadības centram: mēs uzstādām funkcionālās teleinformācijas savākšanas un pārraides pultis, kuras der kā veco objektu renovācijai (retrofit), tā arī jaunām apakšstacijām, kā arī drošus rūpnieciskos sakarus (radio modemus, GPRS/3G modemus).

  Mēs sadarbojamies ar kompānijām GE Energy, Industrial Defender, Sprecher Automation, ARC Informatique, Beckhoff un Sinoptic.

   

 • Elektroapgādes infrastruktūra

  Elektroapgādes infrastruktūra

  Rūpniecības uzņēmumiem un sabiedriskajām ēkām mēs varam piedāvāt pilnvērtīgu elektroapgādes infrastruktūras risinājumu.

  Rūpniecības uzņēmumiem un sabiedriskajām ēkām mēs varam piedāvāt pilnvērtīgu elektroapgādes infrastruktūras risinājumu.

  Mēs veicam kompleksus elektrotīklu projektēšanas, modernizācijas un celtniecības darbus, kuros ietilpst vidēja un zema sprieguma (0,4 kV un 10 kV) kabeļu ielikšana, stabu, moduļu un konteineru transformatoru apakšstaciju un sadales punktu, 10 kV sadalītāju, dīzeļelektrostaciju, 0,4 kV sadales iekārtu un automātikas skapju, ārējo un iekšējo apgaismojumu un reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu uzstādīšana.

  Mēs piedāvājam kompaktus risinājumus, kuri sevišķi aktuāli vietas nepietiekamības gadījumā.

  Elektroapgādes infrastruktūras montāžas jomā mēs sadarbojamies ar kompānijām Eaton, Elga un Schneider Electric.

 • Nepārtraukta elektroapgāde

  Nepārtraukta elektroapgāde

  Mēs piedāvājam nepārtrauktas elektroapgādes risinājumus kā īslaicīgiem, tā arī ilgstošiem elektroenerģijas pārtraukuma gadījumiem. Risinājuma izstrādes procesā mēs veicam katra atsevišķa pasūtītāja, katras individuālas situācijas novērtējumu – tie var būt datu centri, bankas, veselības aizsardzības iestādes, kas sevišķi atkarīgas no nepārtrauktas elektroenerģijas padeves, kā arī citas organizācijas.

  Mums ir ievērojama pieredze lieljaudas elektroiekārtu – rotoru, hibrīdu, dīzeļu, statisko UPS un paralēlo dīzeļģeneratoru iekārtu -uzstādīšanā. Mūsu nepārtrauktās barošanas avoti (UPS) ne tikai nodrošina nepārtrauktu sistēmu darbu, bet arī pasargā tās no negaidītiem sprieguma kritumiem, uzlabo ienākošās elektroenerģijas parametrus, ļauj attālināti kontrolēt elektroapgādi un vadīt to, saņemt paziņojumus par elektroapgādes pārtraukumiem, un veikt visu sistēmu darba efektivitātes novērtējumu.

  Mēs sadarbojamies ar šīs jomas līderiem, kompānijām: Eaton, Gesan, Piller Power Systems, APC. Mēs esam lielākie kompānijas Eaton ražoto UPS sistēmu pārdevēji un uzstādītāji Lietuvā.

Uz augšu