Kompānija Fima kopā ar partneriem ieviesa pirmo dzelzceļa kustības vadības mikroprocesoru sistēmu Baltijas valstīs.

Mūsu partneri

Klientu atsauksmes

 • "Kompānijas FIMA speciālistiem var uzticēt sarežģītu inženiertehnisko sistēmu montāžas darbus".

  Mihails Lapkins, SAS Vitas-S direktors
 • "FIMA parādīja sevi kā drošu partneri, kuram var uzticēt sarežģītu projektu vadību un īstenošanu, nestandarta darbu veikšanu."

  Ķestutis Andrjunas AS „Lietuvas dzelzceļš”, Dzelzceļa infrastruktūras direkcijas Investīciju departamenta, Investīciju projektu vadības nodaļas, Automātikas, sakaru un elektroapgādes sektora projektu vadītājs.

Kontakti

 • Risinājumi dzelzceļam

  Mums ir 20 gadu pieredze dažādu dzelzceļa sistēmu projektēšanā un ieviešanā. Baltijas reģionā mēs esam līderi dzelzceļa inženiertehnisko tīklu uzstādīšanā: mēs piedalāmies galvenajos Lietuvas un Latvijas dzelzceļa kustības vadības sistēmu modernizācijas projektos, pastāvīgi meklējam un izmantojam jaunākās izstrādes.

  Mēs esam vienīgā kompānija Baltijas valstīs, kurai ir plaša un vispusīga pieredze inženiertehnisko tīklu uzstādīšanā dzelzceļa sektorā – no kustības vadības sistēmām, elektroapgādes, telekomunikācijām, apsardzes projektiem līdz pasažieru informēšanas un apkalpošanas sistēmām. Mūsu priekšrocība ir prasmē integrēt šīs sistēmas ar jaunām mikroprocesoru kustības vadības sistēmām, kustības drošības nodrošināšanas un dzelzceļa darbinieku darba atvieglošanas nolūkos.

  Mēs sadarbojamies ar lielākajām starptautiskajām kompānijām, kuras piedāvā šajā jomā labāko produkciju. Mūsu uzņēmumā strādā sertificēti speciālisti dzelzceļa sistēmu projektēšanas un būvdarbu vadīšanas jomā.

  Papildus informācija lejupielādei: dzelzceļa risinājumu brošūra

 • Kontakttīkls

  Kontakttīkls

  Mēs īstenojam dzelzceļa līniju elektrifikācijas projektus. Veicam visus konttaktīkla izbūves posmus, sākot no projektēšanas līdz montāžas darbiem. Šo darbu veikšanai tiek izmantota mūsdienīga iekārta – speciāls montāžas vilciens. Moderno tehniku var lietot kontakttīkla ierīkošanai gan t.s. Krievijas standarta (1520mm), gan arī Eiropas standarta (1435mm) sliežu platuma dzelzceļos.

 • Kustības vadības centralizācijas sistēmas

  Kustības vadības centralizācijas sistēmas

  Mēs piedāvājam apvienot atsevišķu dzelzceļa staciju centralizētās sistēmas kopējā, centralizētā kustības vadības tīklā un vadīt iekārtas no viena vadības posteņa. Kustības vadības centralizācijas sistēma sasaista vienotā kompleksā automātiskās bloķēšanas un elektriskās centralizācijas ierīces visu dzelzceļa pārmiju un luksoforu centralizētai vadīšanai no viena vadības centra.

  Atsevišķu staciju centralizēto sistēmu apvienošana vienā tīklā un centralizēta vilcienu kustības vadīšana no viena posteņa samazina kustības vadības izdevumus, atvieglo kustības organizācijas problēmu risināšanu, paaugstina esošo dzelzceļa infrastruktūru izmantošanas efektivitāti un palīdz optimizēt vilcienu maršrutus.

 • Dzelzceļa pārmiju un signālu centralizācijas sistēmas

  Dzelzceļa pārmiju un signālu centralizācijas sistēmas

  Mēs projektējam un uzstādām releju, blokveida maršrutu - releju, releju-mikroprocesoru centralizācijas sistēmas. Šīs sistēmas ļauj vadīt dzelzceļa pārmijas un luksoforu signālus, kontrolēt to stāvokli, noteikt ritošā sastāva atrašanās vietu no viena vadības posteņa,. Mēs izmantojam drošus, pārbaudītus un sertificētus tehniskos risinājumus, kuri nodrošina visaugstāko drošības līmeni. Centralizācijas sistēmu uzstādīšanas un modernizācijas rezultāts būs ievērojams vilcienu kustības vadības izdevumu samazinājums, kustības drošības rādītāju uzlabošana, vilcienu kustības vadības vienkāršošana, iespēja ievērojami palielināt vilcienu ātrumu un kustības intensitāti.

  Visas sistēmas ir pārbaudītas un sertificētas. Mikroprocesoru centralizācijas sistēmas atbilst augstākai drošības prasību klasifikācijai CENELEC (SIL 4), kā arī tās izstrādātas un sastādītas pēc kļūmju droša (fail-safe) principa.

 • Automātiskā un pusautomātiskā ceļu bloķēšana

  Automātiskā un pusautomātiskā ceļu bloķēšana

  Mēs projektējam un uzstādām releju un mikroprocesoru automātiskās un pusautomātiskās ceļu bloķēšanas sistēmas. Tās ir vilcienu kustības intervālu regulēšanas sistēmas ceļu posmos, balstoties uz signāliem, ko nosūta ceļa aizņemtības kontroles ierīces un luksoforu signāli starp stacijām.

  Ceļu automātiskās bloķēšanas sistēma nodrošina vilcienu kustības intensitātes paaugstināšanu, drošāku un efektīvāku sliežu ceļu izmantošanu. Šādas sistēmas uzstādīšana par vismaz 25% palielinās caurlaides spējas vienceļa posmā, kas ļaus izvairīties no lielu līdzekļu ieguldīšanas papildus ceļu būvēšanai starp stacijām. Mikroprocesoru sistēmu ieviešana ceļu automātiskajā bloķēšanā ar centralizētu vadības un kontroles iekārtu izvietojumu var par 60% samazināt sistēmas tehniskās apkalpošanas izdevumus.

  Ceļa posmu noslogojuma kontrolei mēs izmantojam elektriskās ķēdes vai ritošā sastāva asu skaitītājus, papildus varam uzstādīt lokomotīvju automātiskās signalizācijas ierīces vai Eiropas sistēmas vilcienu kustības (ERTMS) intervālu regulēšanas sistēmas.

 • Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmas

  Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmas

  Drošas kustības organizācijai uz dzelzceļa pārbrauktuvēm piedāvājam releju un mikroprocesoru pārbrauktuvju signalizācijas sistēmas, kuras brīdina autovadītājus par vilciena tuvošanos. Kā papildus drošības līdzekļus mēs varam uzstādīt uz pārbrauktuvēm vai pie tām pienākošiem autoceļiem automātiskās vai pusautomātiskās barjeras. Pārbrauktuvju signalizācija var strādāt autonomi vai tikt integrēta kustības vadības sistēmā.

  Pārbrauktuvju signalizācijas sistēmu uzstādīšana dzelzceļa un autoceļa krustošanās vietā ievērojami samazina vilciena un automobiļa transporta sadursmes iespējamību.

 • Automatizētās lokomotīvju vadības sistēmas

  Automatizētās lokomotīvju vadības sistēmas

  Mēs varam nomainīt lokomotīvju automātiskās signalizācijas sistēmas ar elektromehānisko piedziņu uz elektronisko piedziņu, kā arī uzstādīt iekārtas, kas atbilst Eiropas Savienības standartiem Eiropas sistēmas vilcienu kustības (ERTMS) intervālu regulēšanas sistēmai.

  Mūsdienīgu sistēmu ieviešana samazina ekspluatācijas izdevumus, paaugstina vilciena vilkmes un bremzēšanas efektivitāti, atvieglo to vadību, ļauj kontrolēt drošus vilcienu vadības parametrus, kā arī iegūt sīku informāciju par mašīnista darbībām un aparatūras darbu.

 • Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa automātiskās kontroles sistēmas

  Ritošā sastāva tehniskā stāvokļa automātiskās kontroles sistēmas

  Mēs piedāvājam mūsdienīgas riteņu bukšu sakaršanas atklāšanas sistēmas, ritošā sastāva nobloķēto riteņu un riteņu ģeometrijas defektu atklāšanas sistēmas ritošā sastāva kustības laikā. Riteņu ass  bukšusakaršanas atklāšanas iekārtas tiek uzstādītas uz dzelzceļa sliežu ceļa, un vilciena pārbraukšanas laikā tās pārbauda visu vagonu un lokomotīves riteņu ass bukšu sakaršanu, bet ritošās daļas ģeometrijas defektu atklāšanas iekārtas pārbauda visu vilciena vagonu un lokomotīves ritošās daļas ģeometrijas pareizību.

  Šādu sistēmu ieviešana samazina ritošā sastāva un dzelzceļa infrastruktūras tehniskās apkalpošanas izdevumus, palīdz izvairīties no ritošā sastāva avārijām un dzelzceļa infrastruktūras bojājumiem.

 • Pārmiju elektriskās apsildes sistēmas

  Pārmiju elektriskās apsildes sistēmas

  Mēs piedāvājam pārmiju elektriskās apsildes sistēmas, kuras projektējuši mūsu speciālisti, atbilstoši kompānijas „Lietuvas dzelzceļš” prasībām. Šī sistēma var tikt pielāgota pasūtītāja prasībām; tā ir pārbaudīta un sertificēta Elektronisko izstrādājumu sertifikācijas centrā, bet nepilnu desmit gadu laikā, kopš mēs uzstādām šādas sistēmas, esam montējuši vairāk nekā 300 pārmiju elektriskās apsildes iekārtu.

  Mūsu pārmiju elektriskās apsildes sistēma ļauj nodrošināt nepārtrauktu un drošu vilcienu kustību nelabvēlīgos laika apstākļos. Pārmiju apsildes sistēmas ieslēdzas automātiski - atkarībā no meteoroloģiskās stacijas datiem un temperatūras devēja rādītājiem uz pašas pārmijas. 

 • Asu skaitīšanas sistēma

  Asu skaitīšanas sistēma

  Modernizējamos vai jaunos dzelzceļa objektos, kur tiks veikta centralizēta kustības vadība, mēs piedāvājam uzstādīt drošu asu skaitīšanas sistēmu ceļa posma noslogojuma kontrolei. Šī sistēma strādā kopā ar riteņu pārbraukšanas induktīvajiem devējiem. Sistēmu var izmantot gan stacijas ceļu noslogojuma kontrolei, gan arī ceļu noslogojuma kontrolei uz pārbrauktuvēm.

 • Balss sakaru un ceļu apgaitas saimniecības darbinieku informēšanas tehnoloģiskās sistēmas

  Balss sakaru un ceļu apgaitas saimniecības darbinieku informēšanas tehnoloģiskās sistēmas

  Dzelzceļa stacijās, ceļu kopsavienojumos un uz peroniem mēs varam uzstādīt informācijas pārraides sistēmas, kuras ļauj rokas un automātiskā režīmā nodot norādījumus stacijai vai atsevišķam iecirknim. Paziņojumus var nodot stacijas dežurants vai automātisko paziņojumu ģeneratori ar sakaru pults vai ar speciālas ierīces palīdzību. Balss sakarus ierīko ziņojumu nodošanai par manevrēšanas vilcienu kustību, kā arī apgaitas saimniecības darbinieku sakariem ar stacijas dežurantu.

  Sakaru sistēmas uzstādīšanā analogo komutācijas sistēmu vietā mēs uzstādām modernas ciparu komutācijas un optiskās pārraides sistēmas, kas garantē ekspluatācijas izdevumu samazināšanu un sistēmu vadības vienkāršošanu.

Uz augšu