Kompānijas Fima un tās partneru darba rezultātā tapusi pirmā ceļu kustības dalībnieku informatīvā nodrošinājuma sistēma Baltijā.

Mūsu partneri

 • Inteliģentie risinājumi transportam

  Inteliģentās transporta sistēmas ir viena no mūsu darbības prioritārajām jomām. Mūsu pieredze, piedaloties nozīmīgākajos Lietuvas ceļu infrastruktūras projektos, ļauj mums sniegt profesionālas konsultācijas un piedāvāt racionālus risinājumus transporta sektoram.

  Mēs īstenojām pirmo informatīvā ceļu kustības dalībnieku nodrošinājuma kompleksa projektu Baltijā. Tāpat arī mēs piedalījāmies centralizētās kustības vadības sistēmas ierīkošanā Viļņā, ieviesām un veicām tehnisko apkopi Baltijas lielākajā ceļu kustības ātruma kontroles tīklā, veicām krustojumu vadības sistēmu modernizāciju – tie ir tikai daži mūsu darba piemēri šajā jomā.

  Sadarbībā ar zinātniskajām organizācijām un konsultāciju kompānijām mēs varam veikt speciālus pētījumus, lai novērtētu ceļu kustības organizāciju un iespējamo alternatīvo risinājumu meklēšanu.

 • Ceļu satiksmes kustības vadības risinājumi

  Ceļu satiksmes kustības vadības risinājumi

  Mēs piedāvājam ceļu satiksmes kustības vadības sistēmas transporta plūsmas regulēšanai lielpilsētās un mazās pilsētās, kā arī uz valsts nozīmes ceļiem.

  Mūsdienīgu iekārtu uzstādīšana ielās un krustojumos ļauj atrisināt sastrēgumu problēmas, palielināt ielu caurlaides spējas, samazināt degvielas patēriņu, samazināt gaisa piesārņojumu, ekonomēt elektroenerģijas un iekārtu tehniskās apkopes izdevumus.

  Mēs piedāvājam centralizētos ceļu kustības projektus lielpilsētām, kad visas ielu iekārtas – luksofori, transporta plūsmas skaitītāji un tml. – strādā atbilstoši konkrētas pilsētas vajadzībām un pakļaujas ceļu kustības vadības centrālajai pultij. Sabiedriskā transporta popularizēšanai lielpilsētās mēs varam piedāvāt sabiedriskā transporta prioritātes sistēmas, kā arī apvienot ceļu kustības regulēšanas sistēmu ar gaisa piesārņojuma līmeņa mērīšanas ierīcēm u.t.t.

  Mēs veicam iekārtu montāžu un integrāciju, kā arī transporta plūsmas analīzi. Atbilstoši analīzei, varam labot visas sistēmas funkcionēšanas algoritmus kopumā. Ja ir informācija par ceļu satiksmes kustības apstākļiem, luksoforu ciklus krustojumos var regulēt tādā veidā, lai nodrošinātu maksimālu caurlaides spēju un optimālu transporta situāciju pilsētā.  

 • Ātruma ierobežojumu pārkāpumu un braukšanas pie aizliedzošā luksofora signāla fiksācijas sistēma

  Ātruma ierobežojumu pārkāpumu un braukšanas pie aizliedzošā luksofora signāla fiksācijas sistēma

  Mēs piedāvājam risinājumus ātruma mērīšanas automatizācijā, kas palīdzēs novērst avārijas situācijas uz ceļiem un samazināt bojā gājušo skaitu. Uz autoceļiem mēs uzstādām stacionāros ātruma mērītājus, kā arī piedāvājam mobilos ātruma mērītājus patruļmašīnām. Vēl lielākai ātruma režīma pārkāpumu profilaksei uz valsts nozīmes ceļiem mēs piedāvājam ceļa kustības ātruma sekciju mērītājus, kuri palīdz samazināt vidējo transporta līdzekļu kustības ātrumu uz ceļa.

  Ātruma mērīšanas sistēmas ne tikai fiksē ātruma ierobežojuma pārkāpējus, bet var fiksēt arī automobiļus, kuri šķērsojuši krustojumu pie sarkanās luksofora gaismas vai iebraukuši speciālajā vai sabiedriskā transporta kustības joslā un tml. Drošības mēru pastiprināšanas nolūkos paaugstināta riska zonās, piemēram, blakus skolām vai uz tranzīta ceļiem, mēs piedāvājam ātruma mērīšanas iekārtas apvienot ar luksoforu iekārtām.

  Ātruma ierobežojumu un krustojumu šķērsošanas pie aizliedzošās luksofora gaismas pārkāpumu fiksēšanas sistēmu montāžas laikā mēs uzstādām ceļu iekārtas, datu pārraides un apstrādes sistēmu, vadības centru, kā arī varam apvienot šīs sistēmas ar automobiļu vadītāju datu bāzēm un tml. Vēl mēs varam automatizēt visu procesu, sākot no pārkāpēja fiksēšanas, līdz soda kvīts nosūtīšanai, kas ļauj izvairīties no cilvēciskā faktora.  

 • Braukšanas apmaksas risinājumi noteiktos ceļa posmos vai zonās

  Braukšanas apmaksas risinājumi noteiktos ceļa posmos vai zonās

  Braukšana pa noteiktiem maksas ceļiem vai zonām tiek ieviesta izdevumu segšanas nolūkos, ceļu infrastruktūras paplašināšanai un apkalpošanai vai transporta plūsmas regulēšanai dažās zonās. Mēs piedāvājam pilnībā automatizētu braukšanas apmaksas sistēmu, kas ļauj organizēt visu procesu bez cilvēka dalības, sākot no transporta līdzekļa identifikācijas un beidzot ar maksājuma iekasēšanu.

  Uzstādot braukšanas apmaksas sistēmas uz noteiktiem ceļiem vai zonām, mēs ņemam vērā katra konkrētā klienta vajadzības un varam piedāvāt intelektuālās videonovērošanas un numurzīmju atpazīšanas sistēmas, kas balstās uz radiofrekvences identifikācijas (RFID) metodi vai uz citām tehnoloģijām. Tehnoloģiskos risinājumus var pielāgot gan priekšapmaksai, gan arī apmaksai pēc pakalpojuma saņemšanas. Apmaksas sistēmu iespējams apvienot ar automobiļu īpašnieku datu bāzēm.

 • Risinājumi CSN un pārkāpumu automātiskās fiksācijas jomā

  Risinājumi CSN un pārkāpumu automātiskās fiksācijas jomā

  Pārkāpumu un ceļa satiksmes negadījumu automātiskai fiksācijai mēs piedāvājam inteliģentās videonovērošanas un numurzīmju atpazīšanas sistēmas.

  Ar inteliģento tehnoloģiju un transporta līdzekļu valsts numurzīmju datu bāzes palīdzību iespējams veikt automātisku pārkāpēju identifikāciju un fiksēt tādus pārkāpumus kā krustojumu šķērsošana pie aizliedzošās luksofora gaismas vai iebraukšana sabiedriskā transporta kustības joslā, nepareiza transporta līdzekļa novietošana, iebraukšana pretējā kustības joslā un tml. Mūsu numurzīmju atpazīšanas tehnoloģijas, kas balstītas uz neironu tīkliem, garantē īpaši augstu atpazīšanas precizitāti.

  Mūsdienu attēla analīzes tehnoloģijas palīdz ceļa posmā ar paaugstinātu sastrēguma vai avāriju iespējamību atklāt stāvošus automobiļus un nodod informāciju ceļu satiksmes kustības vadības centru operatoram. Tas palīdz nodrošināt ātru reakciju šādas situācijas gadījumā un samazināt sastrēguma veidošanās iespējamību.

 • Braucošu transporta līdzekļu svēršana

  Braucošu transporta līdzekļu svēršana

  Ātrgaitas svēršanas sistēmas WIM (Weigh-In-Motion: svēršana kustībā) nepieciešamas ceļa satiksmes negadījumu iespējamības samazināšanai, ceļa seguma pasargāšanai no ātras nodilšanas un pārvadātāju godīgas konkurences nodrošināšanai.

  Mēs piedāvājam transporta līdzekļu (TL) svēršanas iekārtas, kuras tiek uzstādītas uz ceļa seguma un ļauj fiksēt slodzi uz transporta līdzekļa ass un tā kopējo masu, bez nepieciešamības apstādināt TL vai samazināt tā ātrumu.

  Atkarībā no informācijas izmantošanas mērķiem un precizitātes nepieciešamības, mēs varam piedāvāt risinājumus statistikas datu vākšanā transporta līdzekļa, kas pārkāpis noteiktās svara normas, svēršanai vai precīzai tā noteikšanai un automātisku soda naudas noteikšanu par atļautā svara pārsniegšanu.

  Mēs varam apvienot transporta līdzekļu svēršanas sistēmu ar kravas transporta kontroles institūciju datu bāzēm un sistēmām, kas ļauj nodrošināt sekmīgu uzraudzības un soda naudas vadības kontroli.

 • Pasažieru un autovadītāju informēšanas sistēma

  Pasažieru un autovadītāju informēšanas sistēma

  Sabiedriskā transporta uzņēmumiem mēs piedāvājam izstrādātus risinājumus pasažieru informēšanai: no informatīvajiem gaismas displejiem līdz kompleksām vizuālām un balss informācijas sistēmām, kas apvienotas ar transporta kustības sarakstiem un izvietotas stacijās un blakus tām. Uz gaismas displejiem vai ar balss paziņojumu palīdzību var izvietot precīzu transporta kustības sarakstu reālajā laikā, paziņojumus par iespējamo transporta līdzekļu kavēšanos, pareizu laiku, reklāmas paziņojumus vai citu papildus informāciju.

  Vēl mēs piedāvājam vadītāju informēšanas sistēmas, kas apvieno svarīgu informāciju par ceļa apstākļiem, kas pienāks no dažādām transporta infrastruktūras ierīcēm: transporta plūsmas intensitāte, laika apstākļi, ceļa seguma stāvoklis, kustības režīma ierobežojumi, CSN, attēli no videokamerām. Visa informācija var tikt izvietota internetā, nodota GPS sistēmām pa radiosakariem, atspoguļoties uz ceļazīmēm ar mainīgu informāciju un uz gaismas displejiem.

  Vizuālo un balss informācijas sistēmu uzstādīšanas jomā mēs sadarbojamies ar tādām kompānijām kā Aesys, Conrac, Mitron un citām.

 • Automātiskā pasažieru skaitīšanas sistēma

  Automātiskā pasažieru skaitīšanas sistēma

  Mēs piedāvājam automātiskās pasažieru skaitīšanas sistēmas efektīvai sabiedriskā transporta darba organizācijai un maršrutu plānošanai. Šīs sistēmas saskaita visus pasažierus, kas iekāpj transporta līdzeklī vai izkāpj no tā un nodod iegūto informāciju transporta parka speciālistiem ērtu tabulu un diagrammu veidā. Mūsu piedāvātajai pasažieru skaitīšanas sistēmai ir GPS vietas atrašanās funkcija, tādēļ sistēmas lietotājs var precīzi redzēt visas pieturas, maršrutus, pasažieru plūsmas pārvietošanās laiku un veidus.

  Šī informācija ir sevišķi nozīmīga sabiedriskā transporta parka administratoriem, jo tā ļauj optimizēt visu sabiedriskā transporta tīklu, plānot tā paplašināšanu un jaunus maršrutus.

  Pasažieru plūsmas kontroles automatizācijai piedāvājam pasažieru uzskaites sistēmas apvienot ar elektronisko biļešu pārdošanas sistēmām.

 • Automašīnu novietošanas sistēmas

  Automašīnu novietošanas sistēmas

  Mās piedāvājam pilnu automašīnu stāvvietu risinājumu sortimentu: no iebraukšanas kontroles un elastīgām vadības sistēmām un stāvvietas apmaksas līdz automašīnas novietošanas palīdzības sistēmām (parking guidance).

  Automātiskās vadības organizācijai un autostāvvietas apmaksai mēs piedāvājam ielās uzstādītus stāvvietu apmaksas automātus, kā arī kompleksus risinājumus automašīnu stāvvietu vadībā. Šie risinājumi var balstīties uz automātiskās numurzīmju atpazīšanas tehnoloģiju vai tikt apvienoti ar elektronisko biļešu sistēmām u.t.t.
  Tirdzniecības un izklaides centros, biznesa centros un citās līdzīga veida iestādēs automašīnas novietošanas palīdzības sistēmas izvieto informāciju skaidru zīmju veidā par brīvām vietām. Tās redzamas no attāluma un palīdz autovadītājiem ātri novietot automašīnu. Mūsu sistēma atšķiras ar īpašu drošību, jo komponentiem ir augsts IP un tie tiek ražoti speciāli šīs sistēmas vajadzībām. Modernās automašīnu novietošanas palīdzības sistēmas var paaugstināt autostāvvietas ietilpību par 15%.

  Autostāvvietu sistēmu jomā mēs sadarbojamies ar kompāniju Schick Electronics.

 • Elektronisko biļešu sistēmas

  Elektronisko biļešu sistēmas

  Sabiedriskā transporta popularizēšanai un efektīvas braukšanas apmaksas sistēmas izveidei piedāvājam uzstādīt elektronisko biļešu sistēmas. Elektronisko biļešu sistēma balstās uz RFID, NFC tehnoloģijām un sniedz sabiedriskā transporta uzņēmumiem un pašvaldībām precīzāku informāciju par pasažieru plūsmām, atvieglo naudas līdzekļu iekasēšanu, kontroli un datu analīzi par naudas plūsmu, kā arī to sadali starp dažādiem sabiedriskā transporta operatoriem. Sistēmā uzkrātā statistika atvieglo stratēģisku lēmumu pieņemšanu plānošanā un mārketingā.

  Pasažieru ērtībai iesakām uzstādīt vienotu elektronisko biļešu sistēmu dažādiem transporta veidiem. Sabiedriskā transporta uzņēmumiem mēs piedāvājam elektronisko biļešu integrāciju ar pasažieru uzskaites sistēmām – tas ļaus vēl efektīvāk iekasēt braukšanas maksu.

  Elektronisko biļešu funkcija var tikt paplašināta un to var izmantot kā elektronisko maciņu, atlaižu karti, lasītāja biļeti vai jebkura cita pakalpojuma karti.

Uz augšu