Kompānijas Lietuvos energija apakšstaciju un sadales punkta rekonstrukcija

  • Pasūtītājs АS Lietuvos energija
  • Veikšanas laiks Sadales punkts - 330 kV Elektrēnos: 2003. – 2005.g., Apakšstacija - 110/35/10 kV Kupiškos: 2005.g., Apakšstacija - 110/35/10 kV, Vilkavišķos: 2006.g.
  • Veikšanas vieta Lietuva
  • Projekta uzdevums Sadales punkta un apakšstaciju ar spriegumu 330 kV un 110 kW rekonstrukcija kompānijai Lietuvos energija, ar mērķi nodrošināt to vadību no centrālajiem dispečeru punktiem.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Risinājumi apakšstaciju automatizācijas un relejaizsardzības jomā
  • Dispečeru vadības sistēma SCADA
  • Perimetra apsardzes sistēma
  • Videonovērošanas sistēma
  • Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija

Kompānija FIMA rekonstruēja vienu no Lietuvas elektrostacijas svarīgākajiem punktiem – sadales punktu - 330 kW Elektrēnos, kā arī apakšstaciju - 110/35/10 kV.

Ar sistēmas SCADA palīdzību sadales punkta un apakšstaciju vadība tiek veikta no centrālajiem dispečeru punktiem.

Kompānija FIMA projekta ietvaros veica rekonstrukciju vienam no Lietuvas svarīgākajiem elektrostacijas punktiem – sadales punktam - 330 kV Elektrēnos. Rekonstrukcijas gaitā tika veikta visu sākotnējo iekārtu nomaiņa (novecojusī relejaizsardzība tika nomainīta uz mikroprocesoru relejiem), tika veikti palaišanas -iestatīšanas darbi mikroprocesoru releju palaišanā, releju un automātikas aizsardzības sistēmas palaišanā, veikti darbi sistēmas SCADA programmēšanā un iestatīšanā, uzstādītas datu savākšanas un pārraides sistēmas pa optiskajām sakaru līnijām. Pēc rekonstrukcijas visu sadales punkta iekārtu vadība tiek veikta no Viļņas centrālā dispečeru punkta.

Modernizētajās Kupišķu un Vilkavišķu apakšstacijās tika veikta visu iepriekšējo iekārtu nomaiņa, ierīkota mikroprocesoru relejaizsardzība, ierīkotas teleinformācijas savākšanas un pārraides sistēmas, kuras savāc informāciju no apakšstacijām un pa optiskām sakaru līnijām nodod to uz centrālajiem dispečeru punktiem.

Dispečeri, savukārt, ar SCADA sistēmas palīdzību var vadīt šo apakšstaciju iekārtas, redzēt to stāvokli un mainīt ierīču parametrus.
Vēl apakšstaciju sadales punktos kompānija FIMA uzstādīja apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas un perimetra apsardzes sistēmas.

Saistītie projekti