Transporta līdzekļu ātruma mērītāju tīkla uzstādīšana un tehniskā apkope

  • Pasūtītājs Lietuvas Republikas Satiksmes ministrijas Lietuvas automobiļu direkcija
  • Veikšanas laiks 2008. – 2009.g.
  • Veikšanas vieta Lietuva
  • Projekta uzdevums Ātruma mērītāju uzstādīšana un tehniskā apkope ar mērķi samazināt avāriju daudzumu uz valsts nozīmes ceļu bīstamajiem posmiem.
Vairāk informācijas

Ieviestie risinājumi

  • Kustības ātruma mērīšanas sistēmas
  • Risinājumi datu pārraides jomā

Uz Lietuvas valsts nozīmes ceļiem kompānija FIMA ierīkoja Lietuvā lielāko ātruma mērītāju tīklu, kas veidots no 150 ātruma mērītājiem, un uzņēmās saistības to tehniskajā apkalpošanā 10 gadu laikā.

Uz Lietuvas valsts nozīmes ceļiem kompānija Fima ierīkoja Lietuvā lielāko ātruma mērītāju tīklu, kas veidots no 150 ātruma mērītājiem.

Kompānijas speciālisti uz Lietuvas valsts nozīmes ceļiem uzstādīja 139 stacionāros ātruma mērītājus un vēl 11 portatīvie ātruma mērītāji
tika uzstādīti uz nemarķētām policijas patruļmašīnām.

Ātruma mērītāji un foto iekārtas vienlaicīgi fiksē katra transporta līdzekļa šķērsošanu, tā ātrumu, kustības virzienu un klasi. Fotogrāfijās skaidri saskatāma vadītāja seja, transporta līdzekļa izskats, tā valsts reģistrācijas numurs. Pārkāpumu gadījumā sistēma veido lietu un automātiski iekļauj tajā visus datus.

Visi ātruma mērītāji ir aizsargāti ar elektronisko apsardzes sistēmu, kura pārraida paziņojumus drošības dienestam reālajā laikā.

Iekārta strādā no -32°C līdz + 50°C grādu temperatūrā.

Mērītāju fiksētās ziņas par pārkāpumiem, automātiski tiek nosūtītas uz Viļņas datu apstrādes centru, kur kompānija FIMA ierīkojusi 20 datorizētas darba vietas.

Projekta unikalitāte

Ātruma mērītāju tīkls līdz šim brīdim ir lielākais tāda veida projekts Lietuvā.

 

Saistītie projekti